Evanjelikálne hnutie je dynamickou silou protestantizmu, ale vďaka spektru vieroučných dôrazov je aj zdrojom partikularizácie. Dôsledkom toho vznikol veľký počet denominácií, ktorých počet sa pohybuje medzi číslami 33 000 až 47 000.1 Tomu však nezodpovedá rast členskej základne, ktorá najmä v USA klesá.2 Cirkvi tak nemôžu napĺňať agendu, kam okrem bohoslužieb patrí aj diakonia, misie a vzdelávanie. Preto vznikajú paracirkevné organizácie...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.