V živote človeka je štvrťstoročnica významná udalosť, a práve toto okrúhle jubileum si v týchto dňoch naša redakcia pripomína. Keď vo februári 1998 vyšlo pilotné číslo Rozmeru, nikto z nás nepredpokladal, že by sme napísali až takú bohatú históriu. Veru, ak sa ohliadnem späť, veľa si už Rozmer pamätá, stál pri mnohých udalostiach, ktoré pre budúce pokolenie zvečnil na svojich stránkach. Sté číslo bude síce až to nasledujúce, keďže v prvom roku vyšli iba tri čísla, avšak, ak Pán Boh dá, snáď z tej druhej stovky ešte čosi ukrojíme.

Prvou témou tohto čísla, o ktorej sa v súčasnosti v tzv. „konšpiračných kruhoch" veľa hovorí, je Veľký reset. Mnohí kresťania sú znepokojení a nevedia, aké zámery s týmto svetom majú jeho elity. Obávajú sa aktuálneho spoločenského vývoja a poburuje ich cielený útok na tradičné hodnoty, ktoré po stáročia naše cirkvi vyznávali. Čoraz nástojčivejšie si preto kladú otázky: Čo chcú títo mocní vlastne resetovať? Naše myslenie, vieru, morálku? Aké ciele tým sledujú? Budú mať kresťania dostatok sily, aby odolali týmto trendom a vedeli jasne poukázať na zlo, ktoré nám bezprostredne hrozí, a odsúdiť ho?

Aj druhá téma s predošlou čiastočne súvisí. Transhumanizmus je filozofický koncept, ktorý sa zaoberá možnosťami transformácie človeka prostredníctvom využitia moderných technológií. Avšak aj tu je podstatné, kto bude režisér takéhoto „vylepšenia". Všetko sa dá totiž zneužiť. Ak sa nebudú brať do úvahy etické kritériá a Boží a prirodzený zákon, namiesto pomoci môže dôjsť veľmi ľahko k jeho zotročeniu.

Podstatný priestor sme tentoraz v čísle venovali autentickému svedectvu bývalého slovenského lídra Činmojovej sekty. Dušan Štraus v nej strávil celých dvadsaťtri rokov a na svojom životnom príbehu názorne demonštroval, o čo všetko môže sekta človeka pripraviť. Kam ho až môže dohnať nekritická a slepá závislosť od niekoho, kto jeho a ďalších, podobne zmanipulovaných stúpencov celé tie roky obratne zneužíval. Ako môže mať niekto takú nezlomnú až bohorovnú autoritu, keď sám ako slon šliape po svojich vlastných pravidlách?

Na mojej nedávnej prednáške som stretol istého pána farára, ktorý Rozmer odoberá už od jeho vzniku. Po celý ten čas s nami vytrval. S úsmevom som poznamenal, že keď sa o ďalších dvadsaťpäť rokov znova stretneme, verím, že sa na tom nič nezmení a zostane aj naďalej naším verným čitateľom. A, pochopiteľne, nielen on. Vzájomne si preto zaželajme, aby sme vám stále mohli prinášať podnetné a aktuálne články, a vy, naši milí čitatelia, aby ste ich aj vždy radi a so záujmom čítali. Dvadsaťpäť rokov to už zrejme nebude, no som hlboko presvedčený, že studnica, do ktorej už štvrťstoročie načierame, je hlboká a pálčivých tém z nej ešte nejaké tie roky ubúdať nebude.