Tento článok vychádza z dvoch spisov, ktorých autorstvo sa pripisuje zakladateľovi cirkvi Man-hee Leemu,1 z interných homiletických a katechetických písomností cirkvi2 a z rozhovoru s českou členkou cirkvi, ktorá mi tieto drobné výtlačky poskytla na odborné spracovanie. Písomné materiály cirkvi sú určené striktne len členom cirkvi (ako napísal Lee, „tajomstvo nebies nesmie byť odhalené ľuďom, ktorí patria Satanovi; majú ich poznať...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.