„Skúsenosť ukazuje, že hudba je najafektívnejší element v pentekostálnom uctievaní. Vníma sa ako prostriedok, cez ktorý sa možno dostať do hlbšej zážitkovej spirituality. Hudba je taká vitálna, že ju možno pokladať za sviatostnú, lebo príslušníci týchto hnutí sa usilujú ‚spievať Pánovi pieseň novú‘ a túžia, aby Boh prenikol ich chvály." (Félix-Jäger, Steven: Renewal Worship: A Theology of Pentecostal Doxology, IVP Academic, Vendor 2022)

Odpoveď
...
Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.