Superlearning je moderný spôsob vyučovania cudzích jazykov využívajúci metódu pozitívnej sugescie. V tejto súvislosti sa uvádza i pojem sugestopédia, t. j. učenie pomocou sugescie. Metódu objavil Bulhar Georgi Lozanov v roku 1970. Základom takéhoto učenia je riadená meditácia spojená so špecifickou hudbou blokujúcou kritické myslenie. Lozanov sa pri svojom objave inšpiroval jogistickými cvičeniami. Sám navštívil niektoré školy jogy v Indii.

Superlearning...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.