Šamanizmus, hinduizmus, tantrizmus, druidizmus, joga, tarot, kabala... Čo majú tieto starobylé -izmy a praktiky spoločné, keď ich zvykneme v ich najrozmanitejších súdobých mutáciách - spoločne s dnešnými kultmi a smermi - označovať jednotným pojmom postmodernizmus? Oživovanie predkresťanských a prírodných pohanských tradícií a náboženstiev, gnózy a okultizmu, východných mystérií, syntéza starého a nového sveta, tzn. starobylých spirituálnych ideí a novodobých vedeckých poznatkov, no najmä ich marketingových foriem prezentácie, ale i relativizácia pravdy, nebývalý sklon k individualizmu, túžba po transcendentnom zážitku, túžba vystúpiť z davu, anonymity, to všetko charakterizuje dobu, v ktorej žijeme. Ide o vývojový stupeň duchovnej špirály ľudstva predznamenajúci príchod novej éry, ktorá už čo nevidieť nastúpi na trón našej civilizácie, alebo len o prirodzenú reakciu na konzumný, pretechnizovaný a uponáhľaný spôsob života zahltený množstvom informácií a stonajúci pod ťarchou nedostatku času a úprimného porozumenia? Je tento trend trvalý, či iba prechodný? Nasýtime sa ho v dohľadnom čase a vrátime sa k tradičným hodnotám a viere, alebo nás toto smerovanie privedie do duchovného chaosu a k sebazničeniu? Čo všetko sa ešte musí stať, aby ľudstvo dospelo a toto zložité obdobie prekonalo? To sú legitímne otázky, na ktoré síce existujú všakovaké odpovede, no ktoré každým rokom väčšmi zaťažujú našu myseľ a stupňujú svoju naliehavosť.

Číslo, ktoré práve držíte v rukách, zavŕšilo jubilejný desiaty rok existencie Rozmeru. Obdobie nabádajúce k bilancovaniu, ale aj pozastaveniu a zamysleniu. Za tento čas sme sa vám snažili prinášať mnohé informácie, názory a rady a spoločne sme boli svedkami zmien, ktoré sa na našej duchovnej scéne odohrali. Mnohé z nich neboli optimistické, skôr naopak, varovné, no stali sa i také udalosti, čo nás svojou bizarnosťou rozosmiali. Tých však skutočne veľa nebolo. Dominovali a žiaľ i naďalej dominovať budú tí, čo neváhajú použiť osobnú charizmu na zotročenie svojho blížneho, a to tým najodsúdeniahodnejším spôsobom - zneužitím jeho prirodzenej túžby po dobre a Stvoriteľovi. Verím ale, že sa všetci pričiníme nielen o to, aby sme týchto moderných despotov duše odhalili, ale hlavne, aby sme svojím životom vytvorili koridor Pravde, ktorá jediná má moc nás oslobodiť.