Vytvorili ste systém telesných, dychových, relaxačných a meditačných cvičení nazvaný Joga v dennom živote. Je joga viac filozofiou, náboženstvom alebo vedou?

Joga je veda. Veda o tele, mysli a vedomí. O jednote a prepojení jednotlivca s univerzálnym aspektom.

 

Má ale náboženský charakter?

Musí mať. Ale to neznamená, že v joge ide o hinduizmus, islam alebo kresťanstvo. Slovo religio, teda náboženstvo, znamená jednota. Jednota znamená harmonizáciu. Harmónia zase potrebuje lásku. To sú univerzálne princípy. A joga vám sprostredkuje toto všetko. Je to vyrovnávajúci princíp, ktorý balansuje a vyrovnáva viditeľné i neviditeľné elementy. Príklad - stôl, za ktorým sedíme, je stabilný. A takou stabilitou je aj joga.

 

Tvrdíte teda, že náboženstvo je od jogy neoddeliteľné?

Presne tak. Žiadne náboženstvo, dokonca ani hinduizmus, nie je na tejto planéte staršie ako joga. Boh, jednotlivec, viera, modlitba, dobrý, zlý, hriech, utrpenie, šťastie... to všetko sú princípy jogy. A obsahuje ich vlastne každé náboženstvo.

 

Práve nemožnosťou oddeliť od nej náboženstvo však argumentovali kresťanskí odporcovia jogy proti jej zavádzaniu do našich škôl. Pritom to celé malo vychádzať práve z vášho učenia. Zástancovia zase tvrdili, že ide len o telesné cvičenia. Vy tvrdíte, že sa to nedá oddeliť.

Áno. A čo je podľa vás zdravie? Predsa duchovno, zdravý duch. Čo je rovnováha? Čo podľa vás nie je duchovné? A čo je vlastne Boh? Toto všetko je skôr medzináboženský konflikt, ktorý škodí mládeži na Slovensku. A to je veľká škoda.

 

Deti u nás sú predsa formované kresťanstvom, prípadne ateizmom. Ak k tomu pridružíme čosi z Východu, nebude dôsledkom zbytočný zmätok v ich hlavách, a teda presný opak harmónie?

Nie. Práve naopak – joga by ich oslobodila. Dnes už predsa nemôžete deti ohlupovať ako kedysi, veď máme dobu internetu. Všetky médiá sa vďaka nemu prepojili a z celého sveta vlastne vznikla malá dedina. Človek predsa chápe a rozlišuje, čo je čo. Už päťročné deti vám dávajú otázky, na ktoré máte problém odpovedať.

 

Ďakujem za rozhovor.