Aký je rozdiel medzi sektou a deštruktívnou sektou?

Deštruktívna sekta je charakterizovaná pyramidálne usporiadaným autoritatívnym režimom, ktorý je ovládaný jednotlivcom alebo úzkou skupinou ľudí. Používanie podvodu pri nábore nových členov je samozrejmosťou. Ľudia pred vstupom nie sú oboznámení s tým, čo v skutočnosti skupina je, čomu naozaj verí a čo sa od nich očakáva v prípade, že sa aj oni stanú jej členmi. Pravidlom je takisto používanie rozličných techník kontroly myslenia udržiavajúcich svojich členov v závislosti a poslušnosti. Deštruktívne sekty sa snažia „klonovať" ľudí a urobiť z nich malé verzie vodcu sekty, pričom nerešpektujú ich ľudskú individualitu, kreativitu a osobnú vôľu.

Naproti tomu pojem sekta označuje skupinu ľudí, ktorých spája spoločná viera a rituály odlišné od hlavných prúdov. V prípade, že sú ľudia schopní slobodne odhaliť celú doktrínu skupiny a jej praktiky a majú možnosť rozhodnúť sa odmietnuť členstvo bez strachu alebo trestu, nespadá táto skupina do kategórie behaviorálnej sekty. Samozrejme existujú aj skupiny, ktoré sú vo svojej podstate antisociálne (napríklad Ku-klux-klan alebo nacisti), ktoré otvorene hlásajú nenávisť a môžu byť právom považované za deštruktívne.

 

Sú všetky deštruktívne sekty náboženské?

Nie. Okrem náboženských siekt existujú aj terapeutické, politické a ekonomické. Deštruktívne vzťahy a deštruktívny psychologický vplyv môže mať miesto v malých skupinách (dokonca aj vtedy, keď iba jedna osoba kontroluje druhú), ako aj v skupinách, ktoré sa stávajú politickými celkami a môžu združovať milióny občanov (napríklad štát). Mnohé deštruktívne sekty zahŕňajú náboženské, politické, ako aj ekonomické iniciatívy.

 

Sú všetky rovnako nebezpečné?

Nie. Existuje široké spektrum medzi rôznymi organizáciami. Napríklad Óm Šinrikjó, japonská „nervovo-plynová" sekta, používala fyzické väzenie, nelegálne získané drogy a určité formy mučenia na to, aby indoktrinovala nových členov. Ľudia boli nútení vzdať sa všetkého majetku a prerušiť kontakty so svojimi rodinami a priateľmi. V prípade, že sa členovia snažili opustiť skupinu alebo oponovať jej vedeniu, mali byť zabití. Je to podstatne odlišné od veľkej skupiny rôznych „tréningových" programov, ktoré používajú iba hypnotické techniky, aby ľudia uverili, že vodca je „mesiáš" a prikazujú členom naverbovať celú svoju rodinu a všetkých priateľov.

 

Je každá kontrola myslenia zlá?

Kontrola myslenia, ako som ju opísal vo svojej knihe, je zameraná na využitie poznania princípov psychiky. Myslím si, že veľa techník kontroly myslenia (hypnóza, vizualizácia, meditácia, modlitba, rituály, zmenené dýchanie a pod.) sa môže používať eticky a na prospech človeka, ak táto kontrola vychádza z vnútra jednotlivca a neexistuje skrytý úmysel podriadiť si ľudí a obrátiť ich silu na nejakú inú ľudskú bytosť. Mať pod kontrolou vlastnú myseľ znamená mať pod kontrolou vlastné správanie za účelom občasnej reflexie a skúmania a vôbec možnosti prístupu k informáciám, ktoré môžu byť kritické k vedeniu skupiny.´

 

Čo mám robiť, ak mám podozrenie, že člen rodiny alebo priateľ je zapletený do deštruktívnej sekty?

Moja najlepšia rada je zaujať „zvedavý, ale opatrný" postoj. Nebuďte hysterický, nestavajte sa do opozície alebo konfrontácie, nepýtajte sa, prečo je ten, ktorému chcete pomôcť, v sekte. Postavte sa do úlohy potenciálneho „člena"

a snažte sa získať čo najviac informácií. Pýtajte sa priateľsky a trvajte na konkrétnych odpovediach. Neuspokojte sa s globálnymi generalizáciami, zahmlievaním alebo vyhýbavými odpoveďami. Pýtajte si nejakú literatúru, ale vyvarujte sa účasti na ich zhromaždeniach bez adekvátnej prípravy! Opakovane počúvam o ľuďoch, ktorí na to doplatili. Ak je skupina legitímna, obstojí aj pri pozornom skúmaní. Jej členovia prídu s informáciami sami a tieto informácie budú zodpovedať skutočnosti. Takisto nebudú vytvárať tlak na ľudí, aby sa záväzne zaviazali sekte a vstúpili do nej pred úplným odhalením všetkých skutočností a ani nebudú klamať či používať strach ako prostriedok na zotročenie nových členov. Získavajte informácie, ostávajte v kontakte, a čo je hlavné, snažte sa zapojiť dotyčnú osobu do objektívneho skúmania skupiny. Rozhovory s bývalými členmi, najmä s bývalými vodcami, môžu byť veľmi užitočné. Deštruktívne sekty ponižujú bývalých členov, ktorí majú kritický postoj, a vymýšľajú príbehy, ktoré ich vykresľujú ako nespoľahlivých. A to môže byť niekedy dôležitým impulzom k tomu, aby váš príbuzný či priateľ uvidel aj tú skrytú tvár sekty a správne sa rozhodol.