Mnohokrát som už počul argument: „Čo máte proti nim, veď sú to sympatickí mladí ľudia, nič zlé nerobia a navyše majú vznešené ideály, ktoré ich životu dávajú aspoň nejaký zmysel. A to dnes nie je až taká samozrejmosť." Alebo: „Kresťanská viera mi nič nevraví, ničím ma neoslovuje, je to niečo archaické, snáď len pre staré babky. Sú síce plné kostoly, ale ľudia tam chodia len z povinnosti alebo zo zvyku. Farári vám nič nové nepovedia, stále opakujú to isté. To budem radšej budhistom či krišnovcom, je to niečo nové, oveľa zaujímavejšie a úprimnejšie." A do tretice: „Dnes je z čoho vyberať, prečo by som mal byť práve katolíkom alebo evanjelikom? Myslím si, že sú omnoho atraktívnejšie ponuky, ktoré mi dávajú väčšiu slobodu a nevnucujú mi, čo mám alebo nemám robiť."

Ako v pravde reagovať na tieto názory? Možno niekoho presvedčiť o tom, že práve moja viera je tá najlepšia? Čím sa od množstva ďalších relígií či pseudorelígií odlišuje? Veď to nie je matematická rovnica, ktorá sa dá jednoducho verifikovať. Existuje nejaký recept na to, ako dokázať tým, ktorí pochovávajú kresťanstvo, že naša viera je stále živá, a nielen to, ale že práve ona je tou skutočnou esenciou a zdrojom večného života?

Predpokladám, že mnohí z vás ste sa ocitli v situácii, keď ste si sami v duchu podobné otázky kládli, resp. vás k nim niekto vyprovokoval. Priznávam, že nie je jednoduché na ne odpovedať. Jednoznačné odpovede neexistujú, inak by to bolo až príliš jednoduché. Aj Ježiš hovorí: „Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili."

S Ježišom však treba mať osobnú skúsenosť. Len ak ho zažívame v našej každodennej realite, môžeme o ňom vydávať hodnoverné svedectvo a iba tak možno zakúsiť jeho jedinečnosť a originalitu. Dnešný svet je ako jeden veľký supermarket, kde sa dá nakúpiť naozaj všetko, čo len chcete, ale v ktorom sú aj veci skazené, ba i otrávené. No tie sa skrývajú pod krásnym obalom, a preto si ich mnohí kúpia. Tak je to aj s ideami. Na prvý pohľad sa zdajú byť veľmi príťažlivé, no pritom sú nebezpečné, pretože slúžia tým, ktorí sa ich neštítia hrubo zneužívať. Ako ale zistiť, kto za nimi väzí? Pre kresťana by mala byť odpoveď jasná - ak ma niečo či niekto odvádza od Krista, ak cítim, že sa od svojej viery vzďaľujem (napriek vyhláseniam sektárskych lídrov, že to nie je ich cieľom), treba dať od toho čo najskôr ruky preč!