Je prirodzené, že človek túži poznať svoju budúcnosť. A ak aj nie tú vlastnú, tak zaiste aspoň budúcnosť spoločnosti a sveta, v ktorom žije. Apoštoli sa tiež Ježiša pýtajú: Kedy sa to stane, aké znamenia tomu budú predchádzať?

Ježiš ako Boží Syn poznal budúcnosť, vedel, čo čaká ľudstvo v nasledujúcich storočiach, zaiste aj v tom našom. Vo svojej prozreteľnosti videl tých, ktorí budú ľahkovážne zneužívať rôzne tragédie a vojny na vyvolávanie atmosféry strachu z blížiaceho sa konca sveta, ktorý im Boh - samozrejme osobne - „vyjavil", aby voviedli čo najväčší počet ovečiek do svojho duchovne úzkoprsého košiara. A pretože strach je mocný pán, darí sa im to vcelku dobre napriek tomu, že sa ich predpovede, našťastie, zatiaľ nikdy nenaplnili. Ale to už ani nie je podstatné. Dôležitejšie je, že dosiahli moc ovládať tých, ktorí im naleteli. A nie sú to iba Svedkovia Jehovovi. Dnes vo svete pôsobí množstvo najrozličnejších známych či menej známych „božích poslov", sugestívne a neomylne zvestujúcich ten magický deň D. A aby tomu dodali punc vierohodnosti a dramatickosti, vydávajú sa za božích synov či mesiášov s jednoznačným poslaním: spasiť tento skazený svet, bezútešne sa rútiaci do neodvratnej záhuby. Niektoré apokalyptické kulty, žiaľ, končievajú i tragicky, no väčšinou stačí, ak to dakomu v nich riadne „sype".

Rovnako mnohí bažia po tom, aby im dakto odkryl ich osud. Chcú vedieť, koho si majú vziať za manžela, kedy je optimálny čas na splodenie detí, kedy majú urobiť dôležité rozhodnutie, uzavrieť obchody, chcú sa dozvedieť, či sa vyliečia z ťažkej choroby alebo si chcú len prekádrovať svojho životného partnera. Ešte mnoho iných vecí môže skrývať túžba poznať svoj osud. Čím väčšmi človek túži poznať svoje budúce „istoty", tým menej si dôveruje a naivne až dôverčivo zveruje svoj život do rúk podvodníkom a šarlatánom, ktorí mu navyše všetky „informácie" pohotovo „vedecky" zdôvodnia. Preto nečudo, že astrológia, najrozmanitejšie druhy veštenia, ako je tarot, numerológia či mnohé ďalšie „zaručené" spôsoby odhaľovania skrytej budúcnosti sú dnes v mnohých krajinách najcharizmatickejšie sa rozvíjajúce „odvetvia" s nezanedbateľným finančným ziskom. A o ten ide na prvom mieste. Len veľká škoda, že často i s našou ľahkomyseľnou a dobrovoľnou asistenciou.