Ako sa zo Skutkov apoštolov dozvedáme, apoštol Peter vyslovil tieto slová „naplnený Duchom Svätým", teda nejde iba o jeho ľudské presvedčenie či filozofickú špekuláciu. Dnes sme často svedkami svojvoľného prisvojenia si roly mesiáša zo strany ustavične sa zvyšujúceho počtu tých, ktorí sa nechávajú titulovať prívlastkami ako „Jeho Božská Milosť", „Realizácia Boha", „Božské svetlo", „Svetlo vedomia", „Stav Najvyššieho poznania, aké len možno dosiahnuť" a pod., a ktorí svojim žiakom sugestívne hovoria: „Átman sa spojí s kozmickým Ja a splynie s ním. Ale to je možné iba milosťou guru. Je bránou k oslobodeniu" (Mahéšvaránanda). Títo bohorovní spasitelia si možno až príliš dobre uvedomujú, že takýmto počínaním vytvárajú u svojich stúpencov nekontrolovateľnú a zhubnú závislosť, ktorá v nich likviduje posledné zvyšky ľudskej dôstojnosti a oberá ich o vlastnú tvár.

Z postavenia vodcov sa stáva výnosný obchod, veď okrem totálnej kontroly sú členovia siekt pre nich bezbrehým zdrojom financií a upevňovania pocitu nenásytného sebavedomia a nadradenosti. Ako „bohovia súčasnosti" sajú energiu a emócie zo svojich nasledovníkov a ešte majú dosť drzosti hovoriť o duchovne, resp. o Božom kráľovstve. Ježiš im však veľmi adresne odkazuje: „Kto sa povyšuje, bude ponížený". A môžeme si byť istí, že ich pád bude veľmi hlučný.

V dnešnom labyrinte rozličných súperiacich náboženstiev a všakovakých učení a -izmov ako keby Petrovo slovo slablo a postupne zanikalo. Veď uholným kameňom je už pomaly kdekto, nehovoriac o tom, že každé väčšie náboženstvo si nárokuje na svojho výlučného „spasiteľa sveta". Možno preto je stále viac tých, ktorí hlásajú, že Krišna, Alah, Maitreya, Kristus, no najmä súčasní „boží muži" (Činmoj, Mun, Persifal Imanuel a mnoho ďalších) sú tá istá osoba - Boh, alebo prinajmenej jeho božský avatár. „Rozdiely na spirituálnej úrovni neexistujú, vnímame ich len na materiálnej rovine," tvrdia títo moderní pomätenci „kráčajúci s dobou". Kristus je pre nich iba jeden z mnohých, a netreba sa preto s nikým sporiť. Súhlasil by však s takýmto názorom i apoštol Peter? Alebo by spoločne s Ježišom riekol: „Nechajte ich! Sú slepými vodcami slepých".