Vážená pani profesorka, veľmi si ceníme, že vám nie je ľahostajné, o čom sa bavia vaše študentky a čomu sa venujú vo svojom voľnom čase. Pravdepodobne ste sa stretli s čarodejníctvom, pretože wicca z anglického slova witchcraft znamená čarodejníctvo. Zaraďujeme ho medzi okultné hnutie (nie náboženstvo), ktoré má blízko k východným náboženstvám aj novopohanskému hnutiu.

Za zakladateľa viery Wicca sa považuje Gerald Gardner (1884 - 1964), ktorý sa vo svojich knihách Čarodejníctvo dnes a Kniha tieňov snažil obnoviť pôvodné čarodejnícke spôsoby. Najvyšším božstvom tejto viery je Najvyššia bytosť personifikovaná Bohyňou - Matkou - Prírodou - nie ako bytosťou, ale čímsi ako najvyšším zákonom a duchovnou silou. Členky týchto spolkov sa považujú za dcéry Stvoriteľky a uznávajú pramatku ako pôvod všetkého. Veria na reinkarnáciu a rozlišujú čiernu mágiu, ktorá uctieva diabla a zlé skutky, a bielu mágiu, ktorá je na strane dobra.

Čarodejnícke hnutie nadväzuje na pohanské náboženstvo v takzvanom novopohanskom hnutí, ktoré nemá jednotnú štruktúru, ideológiu ani vysvetlenie pre svoje rituály. Tie sa chápu ako magické, ktoré majú prebudiť sily ľudského ducha. Každý rituál sa začína vytvorením posvätného magického kruhu, v ktorom sa rituálmi vzývajú a prebúdzajú bohyne v každom účastníkovi. Každý ôsmy rok sa v čarodejníckom hnutí konajú sabatové slávnosti, pri ktorých sa zasväcuje veľká bohyňa - svätá nevesta. Pravidelné sabaty čarodejníc sa údajne konajú 13-krát do roka a majú svoj vlastný kalendár so 14 mesiacmi a 31 sviatkami (napr. oslavy plodnosti - luperkálie).

Čarodejnícke krúžky (coven) majú zvyčajne trinásť členov, sú autonómne vo vykonávaní svojich rituálov a nové členky sa prijímajú iniciáciou (zasväcovaním kňažiek). Sú však, tak ako Wicca, nehierarchické a nemajú organizáciu, ktorá by presahovala ich vlastnú skupinku. Nemajú tiež žiadne jednotné rituálne knihy, avšak tie, ktoré sú uvedené v Knihe tieňov a Grimoire, sú záväzné - píše sa v nich o účinkoch bylín, vzývaní živlov, popisujú sa horoskopy, tarotové karty, planétové hexagramy aj niektoré rituály. Existujú rozličné typy skupín Wicca - napríklad Alexandriánska Wicca, v ktorej je súčasťou obradov aj nahota a rituálny sexuálny styk.

Celkove sa dá povedať, že Wicca ako vážne vyznávaná viera je nezlučiteľná s kresťanstvom. Okrem toho ide aj o rizikové správanie, najmä keď sa vykonávajú rituály, ktoré sa môžu ľahko vymknúť spod kontroly. Je pravdepodobné, že dievčatá, ktoré nosia tričká s nápisom Wicca, sa len pohrávajú s čarodejníctvom, čo však neznamená, že máte tieto ich aktivity podceňovať.

Bolo by dobré, keby ste sa s nimi viackrát porozprávali, resp. dali im prečítať aj nejaké knihy o negatívnych dopadoch okultných praktík a pokúsili sa ich tvorivosť a aktivitu využiť pozitívnym smerom, podľa toho, čo ich zaujíma.

 

Na internete som sa stretla s tzv. diamantovou vodou, ktorej sa tu pripisujú zázračné účinky. Všimla som si ale, že jej prezentácia je spojená s terminológiou New Age. Je podľa vás tento produkt dôveryhodný?   MIRIAM, Bratislava

Podľa internetovej stránky http://www.diamantovavoda.agartha.cz je tvorcom diamantovej vody Francúz Joël Ducatillon, povolaním muzikant. Strata zamestnania, rodiny a bytu znamenala, že sa začal od roku 1990 venovať prírodnému liečiteľstvu, najmä ak si, ako vraví, uvedomil, že cez neho prúdi špeciálna energia.

V roku 1994 mal Ducatillon tri sny, podľa ktorých zostrojí prístroj DNS 850 so zakódovanou kartou, ktorá dokáže vymazať z buniek spomienky a dospieť k vyššiemu Ja. Tieto prístroje začal skutočne zostrojovať a zabudoval do nich 900 kódov a energetickú špirálu, ktorú vkladá do vody. Technický popis ani parametre tohto „zázračného" prístroja sme však nikde nenašli, a tak sme ani nemohli urobiť analýzu jeho funkčnosti a výkonu.

Podľa opisu sa voda prístrojom upravuje na diamantovú vodu (no nevedno ako) na úrovni piatej dimenzie, kde neexistuje dobro ani zlo. Ducatillon ju najprv predával, ale od roku 2002 ju možno získať zadarmo. Je odolná voči vysokej teplote aj mrazu, preto sa môže používať na všetky účely - piť, na varenie, mrazenie, v domácnosti, zalievanie, pre zvieratá. Na znásobenie jej účinku je možné do nej vkladať úmysel (najviac však dva) - nejaké prianie, myšlienku -, ktorý nám voda privolá ako realitu.

Ale pozor! „Podmienkou je súhlas osoby, ktorá je predmetom pomoci alebo liečenia, a musí potom vodu brať, aby sa dostavili účinky". Výnimku tvoria postihnutí, malé deti a zvieratá, ktoré nevedia svoj úmysel vyjadriť. Úmysel treba vysloviť vrúcne, jasne a sústredene: „Užívateľ vezme do ruky pohár s diamantovou vodou, jasne formuluje príslušný úmysel pochopiť a vyriešiť určitú situáciu a vraví to z hĺbky srdca."

Propagátori tejto teórie tvrdia, že „jasnovidci pozorovali, že užívatelia diamantovej vody vysielajú z čakry solárneho plexu rad frekvencií, ktoré diamantová voda prijíma, a vo vode sa ukazuje rad malých svetelných i farebných bubliniek. Tie predstavujú úmysly užívateľa ako čistú energiu. Úmysly sa prenášajú do diamantovej vody a ukladajú sa v nej v podobe kódov. Takže užívateľ pije vodu, ktorá prenesie tieto úmysly do reťazcov DNA užívateľa, až do ‚intronickej oblasti‘".

Diamantová voda (DV) je čistá, panenská (nie je nositeľom žiadneho záznamu) a má neobmedzenú schopnosť samoreprodukcie, preto sa ľahko šíri po celom svete. Údajne slúži už v 60 krajinách sveta - Slovensko nevynímajúc. K príprave litra takejto „zázračnej" novej tekutiny stačí získať 1 deciliter DV a priliať k nej 9 decilitrov obyčajnej vody z vodovodu, za hodinu a pol máte navibrovaný a namnožený celý liter DV (pre istotu si vodu máte prevariť, aby ste vylúčili obávané červíky a baktérie). Treba teda najmenej 10 % DV, ak chcete mať istotu, že dôjde k premene a navibrovaniu. Zatiaľ sa ale nepodarilo nájsť odpoveď na technickú otázku tých, ktorí chcú oživiť vodu v brnianskej priehrade, či sa DV navibruje aj v „neobmedzenej kvapaline".

Pán Ducatillon píše knihy, organizuje kurzy, na ktorých prednáša o svojej naturopatii (prírodná liečba). Používa pojmy ako karma, energia, minulé životy, vesmírne dimenzie, ale pritom svoj liečiteľský prístup vysvetľuje medicínskou a chemickou odbornou terminológiou, čo vzbudzuje dojem hodnovernosti a seriózneho bádania. Po konzultácii s istou chemickou inžinierkou však jednoznačne konštatujeme, že v tomto „liečiteľskom systéme" je množstvo neakceptovateľných logických nezrovnalostí aj faktických chýb. Jeho „liečebné" metódy sú také riskantné, že môže ísť o ohrozenie zdravia aj života - napríklad na zlomenú ruku stačí pôst, aby sa všetko napravilo, na detoxikáciu tela stačí tri týždne nepiť, rakovina je len duša, ktorá prišla na svet s balíkom spomienok, ktoré ničia hmotné telo...

Podľa nášho názoru je diamantová voda i naturopatia len ďalším z nespočetných spôsobov, ako si môžeme skomplikovať chorobu a jej liečenie a prenášať riešenie svojich problémov na iných bez vynaloženia vlastnej námahy a navyše s veľmi otáznym výsledkom.