Iba pred niekoľkými dňami sme prežívali advent. Nie, nebojte sa, nechcem hovoriť o konzumizme a komercializme vianočných sviatkov, hoci i táto tak často pretriasaná téma má svoje opodstatnenie. Skôr ma zaujala skutočnosť, koho to vlastne očakávame? Akého, a najmä ktorého mesiáša?

Svedkovia Jehovovi veria, že už takmer celé storočie je medzi nami neviditeľne prítomný Ježiš Kristus a od roku 1914 sa ujal svojho panovania na zemi. Munisti zase, že mesiáš sa narodil 6. januára 1920 v dnešnej Severnej Kórei a nie je to nik iný, ako ich vodca reverend Mun. Ten mimochodom nedávno poctil svojou návštevou i Bratislavu, kde pri príležitosti inaugurovania Univerzálnej mierovej federácie (ďalšia z množstva tieňových munistických organizácií) vystúpil v posledný októbrový deň počas svojho svetového turné v historickej budove Slovenského národného divadla so svojím siahodlhým „mierovým" prejavom. Mediálne známy je i český mesiáš Jan Dietrich Dvorský, alias Parsifal Imanuel, ktorý sa vyhlásil za Syna človeka a ako mesiáš bez akýchkoľvek škrupúľ vyzbieral od svojich verných nemalý finančný obnos. S ním sa potom, spolu so svojou družkou Luciou Dvorskou (dcérou známej českej herečky Mileny Dvorskej), vybral do Talianska založiť tisícročnú ríšu. Poviete si, že je to len okrajová záležitosť a ide tu iba o pár extravagantov, ktorí sa nevedia zmestiť do kože. Ale veď jehovistov je na svete niekoľko miliónov, munistov tiež nie je málo a v zozname súčasných mesiášov by som mohol ešte hodnú chvíľu pokračovať.

Keď som sa však dotkol tejto témy, možno spomenúť i ďalšie denominácie a náboženské zoskupenia - napríklad budhistov či stúpencov hnutia New Age, ktorí očakávajú univerzálneho mesiáša - Maytreju. Údajne už vo svete niekoľko rokov skryto pôsobí a očakáva sa aj jeho verejné vystúpenie vrátane spasiteľského programu, ktorý má vraj odznieť vo všetkých svetových médiách. (Viac sa o tom dočítate v príspevku, ktorý uverejníme v budúcom čísle.) Nehovoriac o tom, že takmer každá sekta vidí vo svojom vodcovi svojho interného, žiaľ, svetom nepochopeného a očividne nedoceneného spasiteľa, ba i Boha (napr. Šrí Činmoj, Sai Bába a i.).

A čo ľudia bez vyznania, alebo tí vlažní, tzv. nedeľní kresťania? Koho očakávajú oni? Pre nich už snáď ostávajú iba modly z reality show, na ktoré sa každodenne tak „zbožne" aj cez toto posvätné obdobie obracali.