Na úvod by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí podporili náš nový časopis. Budeme sa snažiť, aby sme vašu dôveru nesklamali a stali sa pre vás citlivým spoločníkom a poradcom v často neprehľadnej sfére deštrukčných siekt a nových náboženských smerov.

Je pochopiteľné, že mnohé náboženské skupiny sa usilujú využiť demokraciu a získavať do svojich radov čo najviac nových prívržencov. Dnes je takmer samozrejmosťou, že na ulici stretávame príslušníkov tej či onej sekty ako okoloidúcim s úsmevom ponúkajú svoju literatúru alebo ich pozývajú na rôzne podujatia či kurzy. Niekedy prídu až po prah našich dverí a žiadajú nás o podpis, ktorým by sme deklarovali súhlas s určitou vznešenou myšlienkou. Možno si vtedy ani neuvedomíme, že sme v skutočnosti zmanipulovaní a zneužití k tomu, aby sme nepriamo túto skupinu podporili. Sme v rozpakoch. Ako sa zachovať k vtieravým návštevníkom, o ktorých zámeroch a filozofii nevieme takmer nič?

Táto naša nevedomosť nám často bráni i v tom, aby sme poradili či pomohli našim blízkym, ktorí účasť svojho syna, dcéry alebo priateľa v sekte prežívajú ako tragédiu narušujúcu ich dovtedajšie vcelku harmonické súžitie. Ak sa nám aj podarí dopátrať sa k požadovaným informáciám o dotyčnom kulte či náboženskom hnutí, už je tu niekto ďalší, kto sľubuje raj na zemi alebo zázračné „bezbolestné" vyriešenie všetkých našich problémov.

Korektné a objektívne informácie sú preto v dnešnom svete veľmi potrebné. Najmä pre tých, ktorí pracujú s mládežou či už v cirkevnom alebo štátnom prostredí, pretože im osud týchto mladých ľudí určite nie je ľahostajný. Závislosť, ktorá zotročuje človeka a spôsobuje rozpad jeho osobnosti, nemusí byť iba od alkoholu či drog, ale aj od konkrétnej náboženskej skupiny na čele s autoritatívnym vodcom, ako aj od mnohých vecí prameniacich z jej praxe. Niekedy je naozaj omnoho jednoduchšie preventívne oboznámiť ľudí s nástrahami a s následkami psychickej manipulácie, ako riešiť zamotané vzťahy vtedy, keď je už neskoro. Ak sa niekto vo vašom okolí v takýchto problémoch ocitne, napíšte nám o tom. Pokúsime sa mu ponúknuť nielen vedomosti, ale – ak to bude v našich silách – aj tak dôležitý ľudský rozmer.