Zázračný olej z Jeruzalema

Prísľub zdravia je veľmi dôležitým prvkom pri získavaní nových členov do neoturíčnych (neopentakostálnych) siekt. Mnoho ľudí prichádza do Ruska cez Švédsko prostredníctvom sekty Slovo života Ulfa Ekmana. Časť prichádza priamo z USA (misia Benneho Hiuna, Kennetha Copelanda, Kennetha Hagina atď.).

Teológia prosperity, ktorú neoturíčni kresťania vyznávajú, hlása, že každý kresťan musí byť zdravý a tešiaci sa z úspechu. Ak to tak nie je, znamená to, že má vážne problémy. Sľubovanie veľkých zázrakov a trvalého uzdravenia sa objavuje na každom neoturíčnom plagáte. Láka ľudí na stretnutia tejto sekty.

Zaujímavý je fakt, že za posledných niekoľko rokov ruskí neoturíčnici svoje plagáty navrhujú tak, aby vyzerali ako tie, ktoré pochádzajú z pravoslávnej cirkvi. Keď ľudia vidia, že uzdravenie im sľubuje kňaz divotvorca z Katedrály Ducha Svätého, ktorý ich potrie olejom z Jeruzalema, nemyslia si, že by v tom mohla byť zapletená sekta. Skôr sa nazdávajú, že ide o nejaké hnutie patriace k cirkvi, ktorá sa v ruskej spoločnosti teší veľmi veľkej dôvere. Takýmto spôsobom, mysliac si, že je to bezpečné, prichádzajú na stretnutie sekty a často sa stáva, že ju už viac neopustia.

 

Syndróm „studeného moriaka" a „nahého vládcu"

Dalo by sa veľa písať na tému vysoko rozvinutej techniky preberania kontroly nad myslením tých, ktorí sú zhromaždení v sektách. Používa sa napríklad tzv. eriksonská hypnóza - všetci učitelia sú v nej dopredu vyškolení. Spomenutý typ hypnózy vedie k masovej hystérii a stavu podobnému tranzu. V stave tranzu ľudský mozog produkuje obrovské dávky endorfínu a adrenalínu, ktoré spôsobujú, že ľudia prežívajú veľmi silný pocit eufórie, podobný pocitom narkomanov.

V krátkom čase sa ľudia stávajú závislí od endorfínu a neustále túžia prežívať eufóriu. Avšak ľudský mozog nemôže pracovať v takom extrémnom tempe, takže po období pôsobenia endorfínu nastáva obdobie abstinenčného syndrómu (naši narkomani to nazývajú „studený moriak"). Práve tento syndróm spôsobuje, že ľudia túžia prežívať a pociťovať čoraz silnejšiu extázu a eufóriu. Takýto stav zapríčiní, že veria, že sľuby, ktoré dostali, sú splnené.

Neoturíčnici majú ešte jednu charakteristickú vlastnosť. Nazývam ju „syndróm nahého vládcu". Čo to znamená? Podľa nich má každý človek veľkú moc. Ak si opakuješ, že nebudeš vyliečený, zostaneš chorý - tak ako hovoríš. To, čo treba urobiť, je tvrdiť, že žiadané uzdravenie nastalo a treba zaň ďakovať Bohu. Ak to hovoríš plný viery (a naozaj veríš tomu, čo hovoríš), tvoje slová sa stanú skutočnosťou. Teda čím horšie sa neoturíčnik cíti, tým viac presvedčenia musí vkladať do svojej viery v uzdravenie. Všetky slová ľudí, ktorí ho obklopujú (tiež hovoria o zázračnom uzdravení), ho utvrdzujú vo viere podobne, ako jeho slová zase posilňujú vieru týchto ľudí.

Treba vziať do úvahy skutočnosť, že psychosomatické uzdravenia sa naozaj stávajú - ba až jedna tretina všetkých chorôb môže byť vyliečená práve takýmto spôsobom. Zostávajú však ešte dve tretiny. A tie sa nezriedka končia tragicky.

Spomínam si na príbeh lekára, ktorý skúmal neoturíčne uzdravenia. Jeden z neoturíčnikov tvrdil, že jeho žena bola vyliečená z nádoru. Doktor, prirodzene, poprosil o stretnutie so ženou, aby preveril výsledky tohto uzdravenia. Žiaľ, ukázalo sa, že je to nemožné, lebo žena zomrela niekoľko mesiacov po tom, ako bola údajne vyliečená.

Práve toto je pre neoturíčne hnutie veľmi charakteristické. Stretol som veľa svedkov spomedzi odborníkov. Tvrdili, že nepoznajú ani jeden prípad uzdravenia, kde by bola vyliečená akákoľvek nepsychosomatická choroba, ktorú by vyliečili neoturíčni učitelia či divotvorcovia.

 

Sekty a narkotiká

Existuje ešte jedna oblasť, v ktorej sa rôznym sektám výborne darí pôsobiť - drogy a problém liečenia narkomanov. Je to sféra, ktorú sekty využívajú na vytváranie svojho pozitívneho verejného imidžu a zároveň na získavanie nových adeptov. Treba však dodať, že sekty si veľmi často nechávajú za svoje služby dobre zaplatiť a taktiež svojich „rekonvalescentov" využívajú ako pracovnú silu. Sľubujú vyše 90-percentnú účinnosť. Je prirodzené, že zúfalí rodičia podľahnú týmto zvodom a predajú všetko, čo majú, aby zaplatili za liečenie svojho dieťaťa. Ako vidíme, tragédie, ktoré sa týkajú našej spoločnosti, sa môžu ukázať ako veľmi výnosné. Sekty taktiež vstupujú do škôl pod zámienkou besedy o drogách, ale akcia sa často končí náborom medzi žiakmi.

Najčastejšie sa problematika drog objavuje v činnosti neoturíčnikov, munistov a scientológov (por. ich všeobecne známy Narconon). Mnohé sekty fungujú pod pláštikom centier špecializovaných na liečenie narkomanov.

Ako príklad možno spomenúť sektu 3HO (Healthy - Happy - Holly, tzn. Zdravý - Šťastný - Svätý), ktorá má svoje sídlo v Moskve, v rehabilitačnom stredisku pre drogové závislosti Kundala. Sekta predstavuje svoje služby veľmi bezprostredne. Najčastejšie na plagátoch vidno formulácie typu: „Prečo máš brať narkotiká, ktoré škodia tvojmu zdraviu? My ťa naučíme, ako žiť šťastne 24 hodín denne. Na našich stretnutiach zažiješ lepšie vzrušenie, než by ti mohli dať akékoľvek drogy. Po našej seanse sa už viac k svojmu zlozvyku nevrátiš!"

Uvedené slová ľudí veľmi oslovujú. Žiaľ, udávaný počet osôb, ktorý sa po seansách v týchto sektách nevracia k svojej závislosti, je nepravdivý (vyše 90 %). A aj tých niekoľko prípadov, keď sa niekto vďaka sekte vylieči, je iba istou ilúziou - ide jedine a výlučne o prechod z jednej závislosti do druhej. Seansy spôsobujú závislosť od endorfínu v takej istej miere, ako kokaín alebo crack (druh kokaínu). Rozdiel spočíva najmä v tom, že závislý nedáva peniaze na drogy, ale na sektu. No výsledok je ten istý - úplne zruinovaný život.

Scientológovia využívajú každú príležitosť, aby predstavovali svoje liečiteľské služby. S ponukou ich pomoci sa možno stretnúť po každej katastrofe či nejakej tragédii, a to už o krátku chvíľu po tom, ako k nej došlo. Pokúšajú sa dostať k obetiam a ich príbuzným, aby ich pod zámienkou udeľovania psychologickej a lekárskej pomoci vtiahli do svojich radov. Okrem toho správy o údajnom „zázračnom uzdravení", ktoré scientológovia ponúkajú, sa objavujú v časopisoch sekty, čo má tiež svoj podiel na získavaní nových členov.

 

Čierna mágia

Scientológia je spomedzi siekt, ktoré sa zaoberajú tzv. sférou myslenia, snáď najlepšie rozvinutá a žne najväčšie úspechy. Treba však pripomenúť, že väčšina siekt je spolu úzko prepojená. Werner Erhart z EST (v súčasnosti International Landmark Forum) prešiel viacerými scientologickými kurzami. Zakladatelia Lifespring (Život jari) a ich odnož, skupina Avatar, boli preškolení v EST, podobne napokon ako i Bill Ridler, zakladateľ sekty World Centers of Relationships (Svetové centrum medzi ľudských vzťahov). Nicholas Kozlov, zakladateľ najrozšírenejšej ruskej sekty Synton, prešiel oboma sektami: Scientologickou cirkvou aj Lifespringom.

Jedným z javov, o ktorých sme tu ešte nehovorili, je zvyšovanie počtu liečiteľov a lekárov pestujúcich čiernu mágiu. Je ich dosť tak v Rusku, ako aj vo všetkých krajinách bývalého ZSSR. Pôsobia legálne a bez akejkoľvek intervencie zo strany vlád. Ich inzeráty možno nájsť takmer všade - v novinách, časopisoch, na pouličných plagátoch, v rozhlase aj v televízii.

Často sa stáva, že v televízii môžeme vidieť pseudovedecký program o „ľuďoch prírody" (je v ňom predstavený napr. človek uzdravujúci sa z chorôb, ktorému lekári už nedávali žiadnu nádej), alebo si možno v novinách prečítať príslušný článok, napríklad o nejakej žene, ktorá sama lieči ľudí. Pamätám si dokonca jednu talkshow (osobne som sa na nej aj zúčastnil), kde pozvaná žena rozprávala o tom, ako bola znásilnená „extrasenzorom", ktorý koniec koncov sedel aj v štúdiu. Pre nedostatok svedkov to však nemohla dokázať.

 

Anatolij Kašpirovskij a milióny televíznych divákov v tranze!

Existuje mnoho liečiteľov, ktorí cestujú po krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a sľubujú zázračné uzdravenie. Najznámejším je Anatolij Kašpirovskij a Alan Chumak. Na začiatku 90. rokov sa objavovali v televízii každý týždeň. Kašpirovskij „uvádzal" milióny televíznych divákov do tranzu, pričom tvrdil, že ich takto uzdraví. Samozrejme, ak chceli byť úplne vyliečení, museli sa stretnúť s ním osobne, zaplatiť za návštevu a kúpiť si jeho fotografie, knižky atď. Chumak zasa používal svoju energiu, aby „nabíjal" vodu, masti či olejčeky, ktoré sa tak stávali liekom na všetky choroby. Aj on sa objavoval v televízii, ale ak niekto potreboval vodu silnejšie „nabitú" jeho energiou, musel ju kúpiť priamo od neho. Obaja liečitelia naďalej vykonávajú svoju činnosť a stále majú obrovský počet stúpencov v provinciách Ruska, Ukrajiny, Bieloruska atď.

V roku 1996 bola práca nášho Centra poctená, keď Dr. Tsaregorodsev - vtedajší minister zdravotníctva - podpísal dve nariadenia. Jedno zakazovalo prítomnosť akýchkoľvek „zázračných liečiteľov" v zdravotníctve, druhé zakazovalo vo verejnom zdravotníctve používať činnosti spojené so scientológiou alebo ich dianetikou. Pochopiteľne, víťazstvo sa ukázalo len ako dočasné. Po prvé, tieto dekréty nedokázali v plnom rozsahu sektám zabrániť, aby vykonávali liečiteľskú činnosť v štátnom zdravotníctve; po druhé, sekty pôsobia vo vlastných objektoch a práve tam sa ľudia schádzajú; no a po tretie, nie sú to právne úkony, čo znamená, že môžu byť zrušené práve tak rýchlo, ako boli podpísané.

 

Lekár liečiteľ

Ďalšou charakteristickou vlastnosťou je to, že mnoho lekárov verejného zdravotníctva je vtiahnutých do viacúrovňového marketingu a pracujú ako distribútori podozrivých liekov rôzneho druhu. Títo lekári naliehajú, aby ich pacienti siahali po týchto svojráznostiach, z ktorých každá má garantovať zázračné uzdravenie. Prirodzene, je to zjavné porušenie lekárskej etiky. Jediným ospravedlnením môže byť skutočnosť, že väčšinu lekárov k tomu dohnala bieda, v ktorej žijú, ako aj nedostatok liečebných prostriedkov v strediskách, v ktorých liečia. Niekedy môžeme naraziť na lekára, ktorý sám koná ako regrút alebo dokonca liečiteľ.

Keď si to všetko uvedomíme, vzniká ďalší problém, o ktorom sa diskutuje aj medzi pravoslávnymi veriacimi: Čo všetko treba urobiť, aby sa človek dokázal postaviť proti zákazu prijímať transfúziu v doktríne Svedkov Jehovových? Neobráti sa raz takéto tolerantné zákonodarstvo proti nám? - pýtajú sa. Pripusťme, že o niekoľko rokov budem počuť od môjho lekára: Žiaľ, ja vám nemôžem pomôcť, ale naša klinika práve zamestnala vynikajúceho odborníka, vyznávača starodávnej šamanskej tradície, a práve on môže pomocou svojich metód urobiť zázrak. Nech sa páči, vyberte sa do miestnosti číslo 66 na 6. poschodí a tam ho nájdete. Prirodzene, vzhľadom na moje náboženské presvedčenie by som ponuku odmietol. Ale mohlo by sa to odraziť na Pravoslávnej cirkvi, alebo inej, ktorej členovia by sa zachovali tak isto? Samozrejme, takáto situácia je čisto hypotetická. Avšak máme dôvod zamýšľať sa nad tým, že k nej v budúcnosti môže skutočne dôjsť.

Spomenul som tu iba niekoľko kultov, ktoré používajú názov „liečitelia", aby pritiahli k sebe nových ľudí. Naše Centrum však zdokumentovalo existenciu vyše sto takých siekt, a aj to je iba vrchol ľadovca. V krajinách bývalého ZSSR sú ich tisíce. Robíme, čo je v našich silách, aby sme o nich rozširovali pravdu. Ale aj keď spolupracujeme s niektorými lekármi, vládnymi úradníkmi či zodpovednými novinármi, zisťujeme, že je to stále málo. Na mieste každej sekty, ktorej skutočnú identitu verejnosti odhalíme, sa ihneď objaví viacero nových.

Pred pár mesiacmi môj priateľ strávil niekoľko dní v onkologickej nemocnici. Keď som ho prišiel navštíviť, videl som, že plot oddeľujúci nemocnicu je pokrytý rôznymi oznamami sľubujúcimi zázračné uzdravenie z rakoviny. Niektoré hlásali, že liečia pôsobením Ducha Svätého, iné, že zase pomocou skrytých síl prírody, a ešte ďalšie hovorili o revolučných vedeckých objavoch. Všetky garantovali 100 % účinnosť! Možno si predstaviť obrovský počet ľudí s nádormi, či tých, ktorých príbuzní zápasia s rakovinou, ako sa prihlasujú do týchto siekt. Preto dokiaľ budú mať ľudia uvedené problémy, sekty budú pôsobiť a rozvíjať svoju činnosť.

Nedokážem tu predostrieť riešenie problému, ktorý som sa podujal opísať. Jedno je však isté. Pokým lekárska starostlivosť v bývalých republikách ZSSR bude najzanedbanejšou sférou štátneho rozpočtu, dovtedy bude živnou pôdou pre sekty, ktoré budú naďalej profitovať na ľudskom nešťastí a tragédii.