V roku 1938, keď mal Raymond 16 rokov, sa spolu so svojimi dvoma sestrami stal aktívnym členom Svedkov Jehovových. Jedna zo sestier odišla, aby navštevovala misionársku Gileádsku školu spoločnosti a slúžila nejaký čas v Brazílii. Potom, ako Raymond ukončil v roku 1940 strednú školu, stal sa pionierom na plný úväzok a ďalších 40 rokov zasvätil celý svoj život šíreniu zvesti organizácie Strážna veža. Slúžil ako špeciálny pionier, dozorca nad celým obvodom a ako misionár na Karibských ostrovoch. Bol vymenovaný za hlavného dozorcu v Portoriku (kde sa stretol a oženil so svojou ženou Cynthiou) a neskôr v Dominikánskej republike, v čase veľkých politických nepokojov, keď bola práca Svedkov zakázaná.

 

Služba v Béthelskom ústredí

V roku 1964 Nátan Knorr, toho času tretí prezident spoločnosti, požiadal, aby sa Raymond stal členom osadenstva medzinárodného ústredia v Brooklyne. Po rozhodnutí prijať túto funkciu sa Ray (ako ho oslovoval takmer každý) vrátil do Dominikánskej republiky, aby zaučil svojho nástupcu a nasledujúci rok spolu s Cynthiou opustil službu v Karibiku a pripojil sa k Béthelskej rodine v New Yorku. Pridelili ho na prácu v oddelení pre tlač a onedlho ho požiadali, aby vypracoval biblický slovník pre Svedkov Jehovových. V rámci tohto projektu spolupracoval s troma alebo štyrmi ďalšími členmi ústredia na tom, čo sa neskôr stalo vyčerpávajúcim biblickým slovníkom spoločnosti - Pomôcka k porozumeniu Biblie (1969). Okrem niekoľkých malých zmien a zahrnutia množstva obrázkov a ilustrácií je toto dielo stále publikované organizáciou Strážna veža ako dvojdielne dielo nazvané Vhľad do Písem napriek tomu, že mnohí z hlavných pisateľov už nie sú v organizácii, pretože boli vylúčení, prípadne iným spôsobom vytlačení.

 

Od Vedúceho zboru ku „Kríze svedomia"

Onedlho po tom, ako Ray dokončil práce na tomto knižnom projekte, dostal ponuku, aby sa stal členom medzinárodného Vedúceho zboru (čím sa v tom čase jeho počet rozšíril na 11 členov). Jeho jedenásťročná služba v tejto rade vyvrcholila „krízou svedomia", ktorá spôsobila jeho odchod z organizácie a inšpirovala ho k napísaniu rovnomennej knihy. (Recenziu tejto knihy - Kríza svedomia - uverejňujeme na 27. str. - pozn. redakcie.) V 58. roku života (1980) sa cítil zrelý opustiť Vedúci zbor a odísť z Béthelu. On a Cynthia sa odsťahovali do Alabamy. Nasledujúci rok, po vyše 40 rokoch oddanej služby bol vylúčený a dôvodom vylúčenia bolo obvinenie z účasti na obede v reštaurácii s predtým vylúčenou osobou - svojím zamestnávateľom, podnikateľom a priateľom Petrom Gregersonom. Vzhľadom na to, že bol členom medzinárodného ústredia a zároveň synovcom Fredericka Franza, vyvolal jeho odchod z organizácie medzi Svedkami Jehovovými širokú pozornosť.

Od čias smrti „sudcu" Rutherforda v roku 1942 bol Rayov strýko Frederick Franz považovaný za najvzdelanejšieho prezidenta spoločnosti. Je známym faktom, že počas týchto rokov všetky „nové pravdy" určené pre Svedkov pochádzali od neho, podobne ako rôzne zdôvodnenia politiky plošného vylučovania nehodných alebo neposlušných členov. Frederick Franz bol v skutočnosti jediným prekladateľom Nového zákona - Prekladu Nového sveta (určeného pre Svedkov Jehovových - pozn. red.). Po odchode z Brooklynu mu Ray viackrát napísal, no odpovede sa od strýka nikdy nedočkal.

 

Život po Strážnej veži

Mnohí, ktorí čítali knihu Kríza svedomia sa čudujú, ako sa Rayovi a Cynthii darí v živote po veľkých zmenách, ktoré nastali v Bétheli v rokoch 1980-1981 (keď niektorí ďalší prominentní členovia Ústredia boli vylúčení). Medzi Svedkami Jehovovými sa šíria fámy o formovaní nejakého odštiepeného náboženského hnutia. Faktom je, že opak je pravdou. Ray neustále zdôrazňuje jeho vyhýbanie sa akejkoľvek forme „novej organizácie". Ľudia sa ho často pýtajú na to, ako si zariadil život. Ako on a Cynthia spolu vychádzajú? Aké sú ich náboženské postoje po tom, ako opustili Svedkov Jehovových?

Ako sa čitatelia Krízy svedomia dozvedeli, Ray strávil prvých niekoľko rokov po opustení Béthelu ako zamestnanec svojho dobrého priateľa Petra Gregersona, spolumajiteľa malej siete supermarketov v Alabame. V tom čase Peter zažil svoju vlastnú „krízu svedomia" a podobne ako Ray sa rozhodol odísť od Svedkov Jehovových, hoci sa nepostavil do viditeľnej opozície k organizácii. Predsa len, bol to Peter, s ktorým bol Ray na neslávnom obede a pripravil mu pôdu na jeho vylúčenie, aj keď ešte vtedy zákaz stretávania sa s vylúčenou osobou nebol súčasťou politiky organizácie. Onedlho Strážna veža prehodnotila svoju politiku čo sa týka stretávania sa s vylúčenými osobami a Ray bol retroaktívne vylúčený pre nedodržanie jej zásad. Keď sa v nasledujúcich dňoch viezol okolo inkriminovanej reštaurácie, Peter a Ray na to spomínali ako na „scény zo zločinu.

Dnes majú Ray a Cynthia krásny dom v lesnatej, polovidieckej oblasti asi 30 míľ východne od Atlanty v Georgii. Nepýtaná a nečakaná štedrosť niektorých ľudí hrala veľkú rolu v uskutočňovaní tohto sna. Peter Gregerson mu poskytol prácu vo svojom obchode s potravinami a dovolil Franzovcom parkovať s ich obytným prívesom na svojom pozemku bez poplatkov počas prvých piatich rokov po príchode do Alabamy, čo pomohlo Rayovi ušetriť značnú čiastku z platu. V roku 1985, kým ešte stále žili v Alabame, ale už plánovali presťahovať sa do Georgie, prišiel neočakávaný list od úplne neznámej panej z ďalekej Austrálie, ktorej sa dostal do rúk výtlačok knihy Kríza svedomia od priateľa z Južnej Afriky. K listu boli priložené aj dva šeky so štvorcifernou sumou; jeden pre Edwarda Dunlapa (bývalého gileádskeho matrikára, ktorý bol vylúčený pri čistkách v roku 1980) a jeho ženu Betty, a ten druhý bol pre Franzovcov. V odpovedi, vyjadrujúc svoju vďačnosť tejto veľmi štedrej osobe, sa zmienili o svojich plánoch presťahovať sa do Georgie. Nato poslala ešte jeden šek, tentoraz so štvornásobne väčšou sumou ako bola pôvodná. S týmito darmi a s tým, čo sa podarilo Rayovi ušetriť, plus s osobnou pôžičkou od jedného z Cynthiiných príbuzných, si boli schopní kúpiť pozemok a začať so stavbou domu.

Kniha Kríza svedomia od čias, keď bola prvýkrát publikovaná, dosiahla celosvetový predaj asi 60 000 výtlačkov, a to v siedmich jazykoch, pričom ďalšie preklady sa pripravujú. Mnohí, ktorí túto knihu čítali, napísali listy, v ktorých sa s vďakou Rayovi vyznávajú, že informácie prezentované v jeho knihe im konečne umožnili oslobodiť sa zo stavu veľkej neistoty a konečne upokojiť svoje srdcia.

 

Klebety

Ray nachádza istú iróniu vo zvyku Svedkov hovoriť o sebe ako o tých, ktorí sú „v pravde", odvolávajúc sa na zrejmé klebety, ktoré o ňom kolujú, ako napríklad už zmienená informácia, podľa ktorej zakladá svoje vlastné náboženstvo. Podobne v USA ako aj v niektorých európskych krajinách sa rozchýrilo, že odvolal svoje stanovisko a podal žiadosť o znovuprijatie. Iná „rozprávka" hovorí o tom, že bol zabitý pri automobilovej nehode. Tom Cabeen (bývalý dozorca nad tlačou Strážnej veže) mu poslal tričko s výrokom Marka Twaina: Správa o mojej smrti sa príliš zveličila. Popri všetkých týchto rečiach sa šíria rôzne ohovárania, že Ray získal z publikovania svojej knihy veľký majetok. Do určitej miery to považuje za zábavné. Odvtedy, ako v roku 1986 ukončil pracovný pomer v Gregersonovom supermarkete, nedosahoval jeho príjem (vrátane sociálnych dávok) ani polovicu z toho, čo dostal ako zamestnaný. V posledných desiatich rokoch sa jeho čistý príjem pohyboval pod hranicou chudoby, stanovenej vládou. Napriek tomu on a Cynthia považujú svoje potreby za naplnené. Ako Ray poznamenal: akákoľvek počiatočná prísnosť bola nahradená hospodárnosťou.

 

Vrátil by sa späť?

Na otázku mnohých ľudí, či by sa vrátil k Svedkom Jehovovým v prípade, že by sa v tejto organizácii udiala veľká reforma, odpovedá Ray nasledovne: „Čo sa týka môjho uvažovania na tému návratu do organizácie Strážna veža, neexistuje ani vzdialená možnosť na uskutočnenie takých reforiem, avšak, ak by sa aj uskutočnili, nemal by som záujem stať sa opäť súčasťou takéhoto náboženského systému. Základné časti učenia organizácie sú značne porušené a kozmetické zmeny nikdy nezasiahnu jeho základ. Duch, ktorý bol budovaný intenzívnym a stálym dôrazom na organizáciu je veľmi nezdravý a presúva pozornosť namiesto na Božieho Syna a Ducha Svätého na organizáciu, čo spôsobuje, že sa jej členovia, na svoju vlastnú škodu, zameriavajú zväčša na ľudský prvok. Osvojovanie si práva na systém ľudských práv a privilégií, ktoré spočívajú iba v Božom Synovi, je pravdepodobne najťažší priestupok. Po druhé, u Svedkov existuje aj vyvlastňovanie individuálneho skutočného zmyslu pre osobný vzťah s Bohom a Kristom, zabraňovanie pravému uplatňovaniu osobného svedomia ako dôsledku uloženia nespočetného množstva pravidiel a nariadení čisto ľudského pôvodu. Toto vytvára podobnú situáciu, aká je opísaná v Evanjeliu sv. Matúša (15. 9) v príbehu o vtedajších farizejoch, ktorí neboli schopní urobiť potrebné základné zmeny bez toho, aby narušili organizáciu, ktorej boli súčasťou. Kresťanstvo je, alebo by malo byť, bratstvom, nie štruktúrovanou spoločnosťou podriadenou centralizovanej administratíve.