Naša súčasnosť ponúka veľa vecí, možností a ciest. Niektoré sú dobré, iné zasa zlé. Potrebujeme vedieť rozsudzovať, postaviť si správne priority a byť vnútorne disciplinovaní. No nie vždy sa nám to darí. Možno aj preto, lebo práve to posledné sa dnes nenosí. Avšak ak popustíme uzdu našim túžbam, môžu ľahko prerásť do návyku, ktorý často vedie k zhubnej závislosti oberajúcej človeka o jeho vôľu a tvár.

Viacerí odborníci sa zhodujú v tom, že závislosť je oveľa závažnejší a zložitejší jav, než sa na prvý pohľad zdá. Nejde len o pohľad odborný (mechanizmus, prejavy, liečenie), ale aj o vnútorné prežívanie problémovej skupiny ľudí. Dôsledky sú totiž zničujúce: zdeformované životy, rozbité vzťahy, rozpadajúce sa manželstvá a rodiny - a čo je najhoršie, prehlbujúce sa zúfalstvo v duši tých, ktorí sa stali závislými. Alarmujúca je skúsenosť, že každý z nás sa môže stať závislým v podstate od čohokoľvek: nielen od alkoholu, drog, automatov, počítačových hier, mobilných telefónov, internetu, pornografie, ale aj od kultov, ich vodcov a vízií, ktoré ponúkajú. Navyše závislí môžeme byť aj od vecí, ktoré sú samy osebe ušľachtilé, ale ak sa prekročí zdravá miera, môžu sa stať natoľko deštrukčné, až si nás úplne podmania. Na známom prísloví, ktoré učí, že všetko treba robiť s mierou, teda predsa len čosi je.

Ako už slovo závislosť naznačuje, ide o skrytý problém, ktorý tkvie v samom človeku. Príčin tejto skrytosti je niekoľko. Obeť si zvyčajne neuvedomuje problém, do ktorého sa dostáva. Má iba túžbu niečo robiť a na tom naozaj spočiatku nemusí byť nič zlé. Taktiež spoločnosť mnohé závislosti nevie rozpoznať. Napríklad vorkoholizmus sa môže javiť ako cnosť či dokonca obetavosť. Závislý človek však prestáva mať kontrolu nad sebou, stráca slobodu v rozhodovaní, začína sa správať iracionálne, prichádza o proporcionalitu vo svojom životnom štýle. Objekt závislosti, ktorý je určujúcim faktorom jeho času, peňazí, vnútornej sily a investovanej energie, sa tak stáva výraznou prioritou v jeho živote.

Charles Swindoll, vynikajúci rečník, spisovateľ a kazateľ, napísal: „Čím dlhšie žijem, tým viac som presvedčený o tom, že život sa skladá z 10 % okolností a 90 % našich reakcií na ne." Naše postoje, reakcie a vnútorné spracovanie toho, čo sa v živote deje, sú skutočne kľúčové. Reagujeme zvyčajne podľa toho, kým vo vnútri naozaj sme, ako zmýšľame, ako cítime. Rozhoduje sa totiž v srdci človeka. Preto je jadro závislosti skrytým problémom. V skrytosti sa odohrávajú naše víťazstvá i pády. Nie sú však dôležité naše pády, ale cesta, po ktorej ideme. Cesta k slobode skutočne existuje. Treba ju nájsť a pevne po nej kráčať stoj čo stoj.