Moc viery ľudí fascinuje. Jej pôsobenie sa pokúšajú využiť na dosiahnutie rozličných cieľov. Hlad po duchovnej sile je pre našu súčasnosť príznačný. Riešenie množstva problémov, ktoré nás obklopujú, hľadajú mnohí ľudia práve v duchovnej moci viery. Stretávajú sa pritom s mnohými ponukami, ktoré často presviedčajú ľudí „dôkazmi" o účinnosti veľkej viery, spôsobujúcej v našom každodennom živote zázraky.

Pán Ježiš taktiež vraví o moci viery, ale vyjadruje to špecifickým spôsobom. Práve malá viera môže spôsobiť ohromujúce veci. No mnohých jeho slová naopak vedú k tomu, aby sa pretekali vo viere. Podľa nich čím väčšia viera, tým lepšie výsledky.

Apoštolovia prosia Pána, aby im dal väčšiu vieru. Majú pocit, že jej potrebujú viac, lebo pred sebou vidia veľké výzvy a netrúfajú si ich zvládnuť. Vidia, ako ľudia okolo nich trpia, a oni im nedokážu pomôcť. Nemohli napríklad uzdraviť posadnutého chlapca. Toto je aj naša skúsenosť. V našom živote stojíme pred veľkými výzvami. Tušíme možnosť jeho obnovy. Akoby sme už v náznakoch dokázali očami viery vidieť, ako sa všetko môže zmeniť na lepšie. Myslíme si, že nám chýba veľká viera. Nemáme v sebe dosť odvahy spoľahnúť sa na Božiu moc. Treba nám teda hľadať špeciálne techniky na zväčšenie malej viery?

Odpoveď Pána Ježiša na prosbu apoštolov o väčšiu vieru neponúka nejakú zvláštnu tajomnú techniku na riešenie ich obavy. Vyznieva skôr ako úsmev nad ich spôsobom uvažovania - čím väčšia je úloha, tým väčšiu vieru treba na jej zvládnutie. Akoby šlo o nejaký magický úkon, vyžadujúci primeraný stupeň zasvätenia. Pán Ježiš takéto uvažovanie zamieta. Veľká moc viery je v jej malosti. Viera neverí svojej veľkosti. Viera verí Bohu. Kto sa vo viere obracia na Boha, robí tak preto, lebo o sebe vie, že je v koncoch. Vierou sa nespoliehame na svoju schopnosť veriť. Viera nie je to, ako mnoho o Bohu vieme, ale to, ako mnoho od neho očakávame. Viera je tak veľmi zaneprázdnená tým, v koho verí, že zabúda na seba.

V tom spočíva moc viery. Ani sama nevie o sebe, že je. Mocnou sa stáva len do tej miery, akou mocnou ju urobí Boh. Vierou sa nestávame Božími konkurentmi. Nepresadzujeme svoju vôľu proti vôli Božej. Vierou sa spolu s Bohom staviame proti moci hriechu. Takáto viera sa rezignovane nevzdáva zoči-voči zúfalej realite. Práve naopak, ňou získavame podiel na Božom mocnom zápase proti hriechu a dokážeme vidieť veľké Božie víťazstvá okolo nás i v nás.