V duchu tohto citátu (napokon tak ako každoročne) sa niesol aj 14. ročník Festivalu ezoteriky, ktorý tentoraz nechal svojich nedočkavých priaznivcov čakať o čosi dlhšie ako zvyčajne - namiesto tradičného tretieho septembrového víkendu sa konal 9. - 10. októbra. V priebehu dvoch dní bolo možné v Parku kultúry a oddychu v Bratislave absolvovať zhruba 30 prednášok, navštíviť výstavy obrazov a fotografií a niekoľko workshopov. Ako býva zvykom, aj tento rok prebiehala v Estrádnej hale PKO prezentácia firiem, ktoré sa špecializujú na predaj kníh s ezoterickou tematikou, relaxačnú hudbu, prírodnú kozmetiku, minerály, arómoterapiu, veštectvo a pod.

Propagačné motto tohto ročníka znelo: Aby sa človek stal tým, čím môže byť. Obsahová náplň i názvy jednotlivých prednášok rétoricky zodpovedali tejto stanovenej (nedozernej) méte. Exemplárne spomedzi nich vyberáme: Energetické útoky dnešného sveta (prednášajúci J. Bálint); Hviezdnou cestou do neba (P. Mišík); Cesta do nových dimenzií priestoru a času (T. Sychra); Eneagram, cesta k poznávaniu (L. Brodský); Čikung - práca s vnútornými energiami (P. Šiva); Evolučná astrológia (A. Vodičková); Rozvoj intuitívnych schopností (A. Galovičová); Návrat pred narodenie, cesta k duchovému rozvoju (E. Rozsýpalová); Žena a tao (N. Jadryšniková); Všeobecný význam Knihy mŕtvych pre ľudí (T. Geljen); Psychotronika v praxi (M. Dzurik). Tieto, ale i ďalšie prednášky mali napomôcť postup do transpozemských výšin ľudskej existencie. Heslovito ponúkali anjelskú terapiu, dekódovanie tajomných energií vzťahov, exkurz do princípov synchronicity, atď. Nechýbali ani rôzne liečiteľské metódy, ktoré sa prezentovali prednáškami o arteterapii, etnomedicíne a pod.

Už po niekoľko rokov sa na festivale prezentujú rovnaké ezotericky ladené metódy, ktoré ponúkajú a taktiež veľmi ochotne vysvetľujú díleri. Stalo sa pravidlom, že možnosť prezentovať sa na verejnosti využívajú i niektoré náboženské zoskupenia (hnutie Hare Krišna, Sahadža joga, Joga v dennom živote, Univerzálny život či Falung gong). Pseudoreligióznosť posledne menovaného kultu spočíva v tom, že sami protagonisti sa dištancujú od označenia obsahu ich cvičenia ako náboženského. Avšak použitá terminológia, ktorou operujú, je neklamným znakom náboženských praktík.

Tento rok bolo Falung gong dokonca možné vidieť i v akcii. Päť aktérov synchronizovane predvádzalo meditačné cvičenie s dokonalou vnútornou koncentráciou, ktorá vzhľadom na ustavičný pohyb a vravu účastníkov v sále vôbec nebola jednoduchá. Pri stánku hnutia Hare Krišna sa návštevníci mohli občerstviť lákavo rozvoniavajúcim jedlom obetovaným Krišnovi (prašád) a o niekoľko metrov ďalej si na počkanie mohli dať v sebe prebudiť spiacu silu vesmírnej energie kundalíni a otvoriť sa pre „božské" pôsobenie „Božej Matky" Šrí Matadží Nirmaly Déví, ktorú stúpenci Sahadža jogy na celom svete považujú za stelesnenie tretej Božskej osoby - Ducha Svätého.

Náš komentár sa tentoraz bude venovať predovšetkým novým tváram na ezoterickej scéne festivalu. Napríklad mňa konkrétne zaujala ponuka komplexného servisu liečenia chorôb prostredníctvom pyramíd. Tie na Slovensku majú zelenú a liečiteľov navštevujú mladí, starí, vzdelaní i menej vzdelaní, veriaci aj neveriaci. Spoločným dôvodom pre všetkých je zdravotný problém, s ktorým im klasická medicína údajne nevie pomôcť.

Prítomnosť pyramidálneho uzdravovania na takomto type podujatia však poukazuje na jeho okultné súradnice. Konštruktér a diagnostik v jednej osobe (čo je pomerne častý jav) nám to slovne, ale i názorne predviedol. Meranie tzv. bioenergie prebiehalo pomocou virgule. Jej pohyb (tzv. prútikárska akcia) spočíva v tom, že sa v niektorých miestach začína stáčať do určitej strany. Tieto odklony sa ďalej „domeriavali" klasickým pravítkom. Na otázku, či je výhodnejšie pod pyramídou meditovať, som dostala veľavravnú odpoveď, že meditácia liečebný proces urýchľuje, pacient si ju však nemusí zámerne navodzovať, pretože ležiac pod pyramídou sa do tohto stavu veľmi rýchlo aj tak dostane.

Ďalšou „terapeutickou" metódou, ktorá ma zaujala, boli harmonizujúce a tým i liečiace mandaly. Výber bol - z hľadiska farieb automaticky realizovanej kresby, ale i z kompozičného hľadiska - rôznorodý. A práve kompozícia svedčila o náboženskom synkretizme, ktorý si hľadá vždy novšie formy vyjadrenia.

Ako mandala vlastne vzniká? Kompozície, ktoré som mala možnosť vidieť, vytvoril človek so schopnosťou automatického písania. Ide o špecifický druh „médiumizmu", pri ktorom ruku duchovne senzitívneho človeka vedie určitá duchovná skutočnosť. Podľa slov tvorcu mandál sú ideálnym priestorom na takúto kresbu miesta, kde je doslova „hustý" ezoterický vzduch (môže to byť napr. seminár s psychotronickou tematikou, príp. i ezoterický festival). Nasleduje vloženie farebného podkladu mandaly, ktorého voľba býva intuitívna. Vzápätí, keď je dielo dokončené, automatické médium „požiada" psychotronickú pomôcku - tzv. siderické kyvadlo, aby mu prezradilo, na akú diagnózu je mandala vhodná.

Novinkou poznačenou spomenutým náboženským synkretizmom boli mandaly, ktoré mali v strede vložený obrázok Panny Márie alebo Ježiša. Táto myšlienka - zakomponovať duchovne nezlučiteľné - sa zrodila z rovnakých ezoterických pochodov ako automatické písanie. Cena mandál sa pohybovala okolo 200 Sk. Stačilo si ju zakúpiť a potom pravidelne prikladať na určené miesta, aby „harmonizujúca" duchovná sila mandaly ovládla celého človeka. Obchodníčka nás uistila, že účinok mandaly smeruje k vyššej úrovni, ba dokonca prečisťuje i myšlienky.

Tesne pri stánku s mandalami sa veštilo z tarotových kariet. Jedno približne dvadsaťminútové sedenie stálo 200 Sk. Na moje veľké prekvapenie dievčinu, ktorá si dala vyveštiť peripetie a radosti svojho života, som stretla o pár stolov ďalej, ako čaká v rade na iné „veštecké slovo". Avšak poučená z prednášky o astrologických talizmanoch som už vedela, že prognózy od veštcov sa môžu v prípade jednej osoby značne líšiť a záleží len na klientovi, ktorej z nich uverí...

Z pestrej ponuky ezoterických prednášok (mimochodom, absolvovať celý vyčerpávajúci a náročný program bolo z časových, ale najmä kapacitných príčin nemožné) by som sa chcela podrobnejšie venovať prednáške na zvučnú tému, ktorou je eneagram.

Eneagram je stará okultná symbolika využívaná vo východných náboženských praktikách. V západnom svete sa rozšíril, bohužiaľ, i vďaka niektorým rehoľným spoločnostiam. O jeho duchovnom pozadí sa jednoznačne vyjadril i vatikánsky dokument Ježiš Kristus - nositeľ živej vody, ktorý túto metódu označil za „evanjelizačný" prostriedok New Age.

Na prednáške sme sa dozvedeli, že existujú tri typologické triády ľudí. Prvá skupina bola označená jednoducho zúrivci (patrí sem typ bojovníka, svätca a panovníka). Na grafickej mape eneagramu predstavujú body 1, 8 a 9. Podrobná charakteristika typov v určitých momentoch bola viac ako komická a primitívna - veď ako inak možno posúdiť tvrdenie, že napríklad svätec nie je zobudený, ale otupený a lenivý človek. Zámerne obchádza konflikty. Teda zrádza svoje zúrivé založenie?

V druhej skupine sú ľudia ovládaní strachom. Prednášajúci ich nazval priliehavo - strachopudi. Strachopudom je mystický filozof, paradoxne hrdinský otec, ale i magické dieťa. V úsmevnej a alogickej charakteristike sa pokračovalo aj v tomto prípade: hrdinský otec je v podstate paranoik trpiaci stihomamom a tradicionalista. Je neslobodný, zviazaný pravidlami života. Posolstvo eneagramu hovorí, že takýto typ človeka je vhodný vykonávať profesiu poisťovacieho agenta.

Zaujímavý je i mystický filozof, ktorý veľa vie, má perfektnú pamäť nielen na informácie, ale i na všetko ostatné. Avšak pozor! Je to človek iba so základným vzdelaním. A napriek úžasnému obsahu jeho mysle ho ustavične obchádza pocit prázdnoty. Podľa „zaručenej informácie" do posledného typu tejto triády strachopudov - medzi magické deti - bol zaradený i Ježiš Kristus. Uvedená charakteristika hovorí, že magické dieťa sa bojí bolesti, je ovládané svojou sexualitou a v zásade plánuje a túži byť obklopené úplnou rodinou.

Posledná trojica zložená z božskej matky, čarodejníka a umelca tvorí tzv. skupinu imidžu. Spomedzi nich ma najväčšmi zaujal čarodejník. Robí čary, aby pomáhal. Z kontextu vyplývalo, že duch eneagramu ich odobruje. Prečo nie, však sa pohybujeme v osídlach ezoteriky, ktorá vyzýva človeka, aby sa naučil disponovať skrytými silami v prospech celku. Pozor však na tieto typy, pretože eneagram hovorí, že jeho vášňou je podvod.

Pri všetkých uvedených typoch sa v eneagrame zdôrazňoval prechod z nižšej do tzv. vyššej oktávy. Škoda, že na priamu otázku, aké techniky umožňujú tento prechod, som dostala iba vyhýbavú odpoveď. V nej však prednášajúci potvrdil, že jednou z ciest do vyššieho duchovného „levelu" môže byť i mantrická meditácia.

Ďalšou oblasťou, ktorá je v posledných rokoch na festivale výraznejšie zastúpená, bol šamanizmus. Záujemcom ho približovali jednak prednášky, ale i predaj rozličných rekvizít - napríklad šamanských bubnov (za cca 4 000 Sk). Na záver jednej z prednášok bolo práve pomocou nich osadenstvo veľkej sály uvedené do iného stavu vedomia. Inštruktáž k tomu kroku bola zreteľná: podľa nej údery na bubon, ktoré trvali zhruba päť minút, mali uviesť človeka do iných duchovných dimenzií. Prostriedkom sú hormóny šťastia - endorfíny (deriváty morfia, vylučujúce sa z mozgu). Práve vďaka nim naše vedomie prekračuje duchovnú gravitáciu pozemskej existencie.

V inštruktáži sa ďalej uvádzalo, že je dobré predstaviť si nasledujúce sprievodné duchovné obrazce: pohyb tunelom, vizualizovanie špirál točiacich sa doprava alebo doľava; jeden typ nám otvorí bránu do minulých životov a druhý nás odštartuje do našich budúcich existencií. Po tom, ako dopadli jednotlivé spirituálne exkurzy účastníkov, som už radšej ani nepátrala. Avšak výzor na tvárach osadenstva prezrádzal, že sa dychtivo usilovali otvoriť duchovnému posolstvu tejto šamanskej metódy.

V inej šamanistickej prednáške odznelo, že delenie mágie na čiernu a bielu je zavádzajúce a nepravdivé. Mágia jednoducho iba pomáha. Religionista James George Frazer (1854 - 1914), ktorý sa celý život zaoberal svetom mágie, by sa s uvedeným názorom určite nestotožnil. Jeho výskumy prvotných etník poukázali na využívanie dvoch druhov mágie. Prvou bola homeopatická mágia, fungujúca na princípe podobnosti, druhou kontagiózna (dotyková) mágia, vysielajúca v zmysle svojho účinku negatívnu energiu nepriateľom. Práve ona bola v samom základe nositeľom zlého posolstva.

Podobne v duchu New Age znelo aj tvrdenie, že reinkarnácia nie je trest, ale nová možnosť - pre tých, ktorí nepochopili, o čom je svet. Preto sa budú musieť narodiť znova a znova, až kým nebudú osvietení tým pravým Svetlom. Zatiaľ ich domovom bude stredný (pozemský) a spodný svet (v šamanizme peklo neexistuje, tvorí ho pospolitosť duší zomretých ľudí a zvierat). V hornom svete prebývajú duchovní majstri, ktorí sa podobne ako budhistickí bódhisattvovia rozhodli, že budú pomáhať ľuďom duchovne napredovať. Prednášajúci šaman použil na označenie tohto sveta teozofický termín akáša, ktorý predstavuje akúsi duchovnú databázu ľudstva. Do neho šamanský majster cestuje a od bohov získava potrebné všestranné informácie.

Prítomná šarmantná bratislavská šamanka nás zase ochotne uviedla do tajomstva šamanského veštenia. Ako vešteckú rekvizitu používa kamene, ktoré si sama (na pokyn lesných duchov) zbiera v prírode. Šamanizmus je v podstate animizmus, ktorý verí v oduševnenosť celej prírody, a teda i kameňov. Šaman sa zaujíma, ako sú umiestnené v prírode. I tento fakt má pre neho dôležitú výpovednú hodnotu. Samozrejme, oslovujú iba človeka otvoreného pre takto chápanú duchovnú skutočnosť. V podstate ich šaman z prírody odnáša aj so skrytým duchovným obsahom. Preto sa pri veštení (rozhadzovaní kameňov do priestoru) môže dopytovať ducha „zakliateho" v prinesenom kameni na akúkoľvek otázku klienta, ktorá však musí byť postavená tak, aby odpoveďou bolo iba „áno", alebo „nie".

Festival mal i svoje zaujímavé auditórium. Všimla som si, že malé sály oproti minulým rokom niekedy zívali prázdnotou. Na dvoch prednáškach som napočítala zhruba po 40 ľudí. Tento rok som tiež postrehla, že tu bol aj väčší počet detí (od 5 do 12 rokov). Prítomní boli študenti, nechýbala azda najsilnejšie zastúpená stredná, ba ani najstaršia generácia. Všetkých prítomných by som mohla nazvať „hľadačmi absolútna". Avšak na to, aby sme ho našli, potrebujeme len jedno - aby sme sa stali tými, ktorými naozaj sme...