Hneď v úvode mám pre vás dobrú správu: Rozmer sa stal členom novozaloženej európskej federácie časopisov, ktorých cieľom je informovať verejnosť o súčasnej náboženskej scéne, ako aj o rizikách a problémoch spojených s nástupom novej religiozity. Stalo sa tak na júnovom sympóziu v Poľsku, kde sa zástupcovia podobne orientovaných odborných časopisov rozhodli založiť spoločnú inštitúciu, ktorá - ako všetci dúfame - prispeje k ešte lepšej vzájomnej informovanosti a spolupráci. A pretože súčasťou dohody je aj výmena článkov a aktuálnych správ, verím, že to čoskoro prinesie aj konkrétne ovocie.

Predpokladám, že pre našich zahraničných partnerov bude najžiadanejší náš typicky slovenský artikel - autentické svedectvá a reportáže z udalostí našej domácej duchovnej scény. Iste v okolí mnohých z vás sú ľudia, ktorí na vlastnej koži zažili skúsenosť s konkrétnym kultom či niektorým z množstva ezoterických smerov, ktoré sa množia ako huby po daždi. Dnes nie sú zriedkavosťou ani rôzne akcie, na ktorých sa takéto zoskupenia prezentujú, a tak si myslím, že stále je o čom písať. Je pochopiteľné, že naša redakcia nemôže byť všade, preto sa obraciam na vás - našich čitateľov, aby ste neváhali a napísali nám. Možno by stačil aj dobrý tip na zaujímavú reportáž alebo kontakt na človeka, ktorý má odvahu zverejniť svoju osobnú, hoci i trpkú skúsenosť. A nie je vylúčené, že práve jeho svedectvo budú čítať čitatelia v Poľsku, Rusku, Nemecku či v inej európskej krajine a pomôže mnohým.

Toto číslo Rozmeru nesie prívlastok „konferenčné". Niekoľko dní pred poľským sympóziom aj naše Centrum usporiadalo medzinárodnú konferenciu s názvom Náboženská skupina ako potenciálny zdroj závislosti, z ktorej nebude chýbať podrobnejšia reportáž. A nezabudli sme ani na dokončenie príspevku z medzinárodného seminára európskych katolíckych biskupských konferencií, ktorý sa na jar konal vo švajčiarskom Baare. Téma bola rozhodne zaujímavá - New Age a alternatívne náboženstvá v Európe. Možno si poviete, že je to na jedno číslo akosi priveľa. Áno, ale na druhej strane treba uznať, že je dôležité informovať aj o medzinárodných odborných fórach, na ktorých sa zbierajú nové poznatky a informácie, lebo naše poznanie obohacujú o rôznorodé pohľady, prístupy a skúsenosti odborníkov z krajín, v ktorých nové náboženské kulty pôsobia o niekoľko desaťročí dlhšie ako u nás.