Ako sa šíri satanizmus medzi mladými ľuďmi?

Je to zaiste jav, ktorý sa rýchlo šíri a ťažko ho možno kontrolovať. Ten druh satanizmu, ktorý praktizujú mladí ľudia počúvaním rockovej hudby a túlaním sa po internete, by som opísal predovšetkým ako satanizmus druhu „urob si sám". Samozrejme, nesmieme sa dopustiť chyby, že budeme zovšeobecňovať a odsudzovať celú rockovú hudbu. No súčasne musíme byť realistickí a pochopiť, že satanský rock znamená obchodný obrat, ktorý sa ráta už na miliardy. Príliš mnohí speváci šíria antikultúru násilia, drog a nenávisti.

 

Ako sa môže dostať mladý človek do kontaktu so satanizmom?

Proces prebieha v jednotlivých fázach a možno ho ľahko vysvetliť tým, že mladí ľudia sú veľmi dobre oboznámení s novou technikou a komunikačnými prostriedkami.

Prvou fázou je prirodzený záujem o satanistického speváka. Najprv si mladý človek kúpi jeho CD a je zbláznený do jeho hudby, potom pocíti túžbu vedieť o tom spevákovi viac. V druhom kroku sa mladí naučia texty piesne, a tak sú dôsledne vystavení hriešnej životnej filozofii. Tretia fáza je získanie hudobných časopisov, ktoré píšu o obľúbených spevákoch mládeže. V poslednom čase sa v niektorých rockových časopisoch nepíše už iba o hudbe, ale aj o satanizme a ezoterike. Niekedy sa tu dokonca uvádzajú aj adresy satanistických siekt alebo webových stránok spevákov, ktorí sú zapojení do okultizmu. Mládež sa chce dozvedieť viac, a tak prichádza štvrtý stupeň - hľadanie na internete. Tu existuje riziko, že na základe jednoduchej zvedavosti na stránky satanistických rockových spevákovsa mladý človek dostane na stránky skutočných siekt alebo do diskusných fór, ktoré navštevujú satanisti. V piatej a poslednej fáze mladý človek cez email nadviaže priamy kontakt so sektou alebo s niekým, kto praktizuje čiernu mágiu.

 

Ako vyzerá filozofia mládežníckeho satanizmu?

Na analyzovanie tohto javu je veľmi dôležité presvedčivo ho preskúmať. Nesmieme sa zastaviť pri násilných činoch alebo zvrátených obradoch, ktoré sa konajú v lesoch. Chcel by som pripomenúť najmä myšlienku „rob, na čo máš chuť", ktorá je výzvou k morálnemu relativizmu a k životu bez pravidiel. Človek sa vo svojej nadutosti chce postaviť na miesto Boha a chce žiť podľa štandardov vlastného egoistického potešenia. Východiskovou základňou satanizmu je smrť nádeje. Je to výzva uzavrieť sa do seba, v nič už neveriť a byť toho názoru, že život je iba džungľa, v ktorej triumfujú silní nad slabými.

Žiaľ, zdá sa, že mnohí mladí ľudia sú fascinovaní určitými strašnými filozofiami. Nie je ťažké nájsť ich v noci pred lokálmi, ktoré ponúkajú spomínaný druh hudby. Zvyčajne sú oblečení v čiernom. Často majú plecia poznačené malými ranami, ktoré si spôsobili sami. Tieto zárezy sú znamením ich názoru a pesimizmu. Predstavujú možno iné hlbšie rany, a to rany spôsobené každodenným životom. Ich život je často poznačený neschopnosťou komunikovať, nedostatkom rozhovoru v rodine a ťažkosťami v škole či v práci.

 

Ako možno proti satanistickej rockovej hudbe bojovať?

Riešenie spočíva v tom, aby sme mladých navykli mať intenzívnejší kritický pohľad. Mladí ľudia by nemali pasívne „nasávať" všetko, čo určití rockoví speváci prezentujú. Musíme im pomáhať premýšľať, rozoznávať a odmietať tých, ktorí propagujú antikultúru smrti. Nesmieme sa dať opriadať osídlami strašných filozofií. Keď spevák propaguje násilie, nesmieme kupovať jeho CD. Tlieskajme iba tým umelcom, ktorí sprostredkúvajú pozitívne posolstvo v prospech života. Tu nechýbajú dobré príklady. Stačí ich iba pohľadať.

To je cesta, ktorou sa treba vydať, aby sme zmenili ziskovú bilanciu hudobného priemyslu, trhu, ktorý je často nemilosrdný a má tendenciu vytĺkať peniaze na úkor mládeže. Musíme sa naučiť zisťovať, aký druh ideológie sa za tým skrýva a aké posolstvá sa majú odovzdávať skôr, než CD kúpime. Inak budú satanistickí rockoví speváci naďalej  suverénne zaberať prvé miesta v rebríčku predaja kompaktných diskov.