Keď po novembri 1989 padla železná opona, otvorili sa pre Šrí Činmoja nové možnosti. Centrá na Západe stagnovali a na Východe bol obrovský hlad po duchovne. Roky útlaku spôsobili, že sa ľudia vrhali na rozličné duchovné a ezoterické smery. Vychádzalo množstvo publikácií a filozofickej literatúry lákajúcej najmä mladých ľudí, ktorí túžili po vyššom zmysle života. Zo západných krajín, najmä tých, v ktorých sa hovorí po nemecky, začali začiatkom 90. rokov prichádzať žiaci Šrí Činmoja a ponúkať bezplatné kurzy meditácie, prednášky o joge, koncerty meditačnej hudby a podobné akcie. Cieľom bolo získať nových stúpencov a založiť centrá Šrí Činmoja v nových krajinách.

Aj na Slovensku sa začali ľudia zaujímať o alternatívne duchovné cesty. Od roku 1991 sa vytvorila meditačná skupina žiakov v Bratislave, ktorá sa pravidelne stretávala v miestnom kultúrnom centre. Aj v iných veľkých mestách na Slovensku sa začali zakladať meditačné centrá. Atmosféra bola dosť uvoľnená. Šrí Činmoj prenechal vedenie meditačných centier dlhoročným nemeckým žiakom až do konca 90. rokov.

Roku 1994 som bol pri založení prvého žiackeho podniku na Slovensku - Madal Bal, s. r. o. V nasledujúcich rokoch vyprofiloval svoju činnosť a významne sa rozrástol. Dováža a predáva neznačkové náradie a nástroje pre domácich majstrov a má dve maloobchodné predajne v Bratislave a jednu v Košiciach. Názov podniku vybral Šrí Činmoj. Madal znamená malý bubon - v podstate ide o jeho prezývku z mladosti, pretože býval hlučný. Bal znamená silu, teda v tomto prípade silu mladého Činmoja. V ďalších meditačných centrách sa jeho žiaci dali dokopy a pokúsili sa vytvoriť podobné podniky. Ich entuziazmus nedosiahol významné úspechy, boli to skôr len nízko profitujúce živnosti.

Na začiatku roku 1995 sme si dlhodobo prenajali nebytové priestory na Mickiewiczovej ulici v Bratislave a vytvorili sme vlastné meditačné centrum. Výzorom sa podobalo ostatným vo svete - veľmi jednoduché a skromné zariadenie, vankúše a stoličky na sedenie počas meditácie, šatne, všetko v bielej alebo belasej farbe. V meditačnej miestnosti bol oltár so špeciálnou fotografiou Šrí Činmoja, pred ktorým všetci meditovali „na svojho duchovného Majstra".

Fotografia vznikla na konci 60. rokov. Pozadie na nej bolo vyretušované, aby žiakov nerozptyľovalo. Šrí Činmoj po jej prvom vzhliadnutí vyhlásil, že ho zachytáva v najvyššom transcendentálnom, všetko presahujúcom vedomí. Snímka sa reprodukovala len ako čierno-biela, pretože podľa Šrí Činmoja aj farby majú určité vibrácie, čím by mohli odvádzať pozornosť žiakov. Laika táto fotka v prvom momente vydesí, lebo je na nej tvár s napolo privretými očami bez akéhokoľvek výrazu. Túto „transcendentálnu" fotografiu Majstra majú všetci žiaci doma na svojom oltári, pri ktorom každý deň meditujú.

Prístup do spoločnej meditačnej miestnosti mali spočiatku aj návštevníci kurzov, ale od konca 90. rokov sa obmedzil len na oficiálnych žiakov Šrí Činmoja. V priebehu nasledujúcich rokov sa vyprofilovali snaživé a vodcovské osobnosti centra, ktoré slúžili ako príklad. Roku 2000 už centrum priestorovo nevyhovovalo a presťahovali sme ho do prenajatých miestností v prízemnej budove na Tomášikovej ulici.

Už niekoľko rokov sa počet žiakov v Bratislave ustálil približne na 50. Ďalšie centrá na Slovensku sú v Košiciach, Prešove, Žiline, Považskej Bystrici, Trenčíne a Banskej Bystrici. V Trnave a Poprade sa už dávnejšie rozpadli a nikdy sa nenašiel dostatok ľudí na ich obnovenie. Existujúce centrá takisto nemajú závratné počty členov a pohybujú sa od 5 do 35. Celkovo je na Slovensku približne 150 Činmojových žiakov. Najdôležitejší lídri týchto meditačných centier sú zároveň zamestnaní v predajniach Madal Bal.

Ako vidno, žiaci Šrí Činmoja nie sú u nás známi pre svoju početnosť, ale pre neúnavné úsilie stále získavať nových stúpencov. To je nevyhnutné, pretože v centrách je obrovská fluktuácia. V strede deväťdesiatych rokov účasť na žiackych akciách vyzerala asi takto: Po mohutnej agitácii a vylepení takmer tisícky plagátov po Bratislave prišlo na bezplatnú prednášku o meditácii 100 až 200 návštevníkov. Na kurzoch meditácie pokračovalo z nich len 10 až 20. Tých, čo využili možnosť stať sa Činmojovými žiakmi, by ste zrátali na prstoch jednej ruky. Po troch mesiacoch prichádzali na spoločné meditácie len niektorí noví žiaci a po roku ostal v priemere len jeden z nich.

Postupom času záujem verejnosti o podobné akcie upadol a dnes sa považuje za úspech, ak na ich dobre spropagovanú a bezplatnú akciu príde niekoľko desiatok návštevníkov. Pri dnešných podujatiach stoja pri vchode vyčlenení žiaci, ktorí majú zabrániť vstupu neželaných osôb, najmä informovaných bývalých stúpencov. Podľa mojich odhadov zo všetkých osôb, ktoré sa oficiálne stali Činmojovými žiakmi, zostalo do dnešných dní len 10 - 15 %. Avšak zaslepenému oddanému ani na um nepríde, že by chyba mohla byť v jeho duchovnom majstrovi, ktorý ponúka falošný produkt a nepravú duchovnú cestu k osvieteniu. Nikto ho nikdy nekritizuje, zatiaľ čo on môže kritizovať kohokoľvek a za čokoľvek.

 

Posadnutý kultom osobnosti

Šrí Činmoj silno dbá o svoj imidž, a preto vyhľadáva stretnutia so známymi osobnosťami. Počas mnohých rokov sa mu podarilo vybudovať vzťah s niektorými politikmi a inými významnými osobnosťami aj na Slovensku. Žiaci jeho imidž upevňovali šírením tzv. mierového posolstva Šrí Činmoja. Kontakty nadväzujú so známymi osobnosťami bez ohľadu na ich názorovú príslušnosť či vieru v Boha. Šrí Činmoj im venuje svoj osobný záujem a charizmu. Poskytne im dojem, že oni sú vyvolené Božie nástroje a napomôžu vytvoriť krajší a mierovejší svet, v ktorom žijeme. Žiaci opíšu vybranú osobnosť Šrí Činmojovi a on potom vyzdvihne jej dobré kvality, či už na osobnom stretnutí, zaslaním listu alebo i napísaním jednoduchej knihy o jeho hodnotných vnútorných kvalitách s dokumentáciou o spoločnom stretnutí. Komu by sa nepáčilo dostať také ocenenie od zdanlivo celosvetovo uznávanej osobnosti. A tak je každý prekvapený, s akým veľkým počtom známych celebrít sa už tento človek stretol.

Šrí Činmoj však toto všetko využíva v prvom rade na svoj prospech. Tak to bolo aj pri jeho poslednej neoficiálnej návšteve Slovenska minulé leto. Na stretnutie boli pozvané najmä také osobnosti, ktoré by mu mohli byť prospešné pri udelení Nobelovej ceny za literatúru, mier alebo čokoľvek iné. Takto sa mu už podarilo získať obrovské množstvo ocenení. Každé vyznamenanie zvyšuje kult jeho osobnosti. Napokon sa s každým vyfotografuje a nechá zdokumentovať stretnutie. Nechcem vymenúvať osobnosti verejného života, s ktorými má Šrí Činmoj alebo jeho žiaci kontakt. Aktívny vzťah na Slovensku sa mu podarilo udržať len s niektorými osobnosťami, ktoré však majú len nevýznamný vplyv.

Medzi verejnosti známe aktivity patrí vyhlasovanie rozličných miest a prírodných krás za „mierové" v spojitosti so Šrí Činmojom (napr. Niagarské vodopády - mierové vodopády Šrí Činmoja, alebo Slovensko - mierová krajina Šrí Činmoja). Stačí len súhlas príslušného zodpovedného orgánu - starostu, správcu, ministra a pod.

Na zlepšenie svojej pozície a vnímanie verejnosti na Slovensku žiaci založili a zaregistrovali tri neziskové občianske združenia. Sri Chinmoy Centrum je základná organizácia oficiálne združujúca slovenských žiakov v jednotlivých centrách. Sri Chinmoy Peace Committee (Mierový výbor Šrí Činmoja) slúži najmä na styk s predstaviteľmi politiky, kultúry a iných významných sfér spoločenského diania. Mierový názov slúži na Činmojovu propagáciu a jeho akceptáciu vysokými kruhmi. Tretia organizácia na Slovensku - Sri Chinmoy Marathon Team sporadicky organizuje bežecké a iné športové aktivity pre verejnosť. Tieto organizácie sú však len pasívne a slúžia na zastrešenie jednotlivých aktivít oddaných žiakov.

 

Učenie

Učenie a filozofia tohto guru je založená na hinduizme. Okrem toho ide o syntézu náboženstiev a rozličných duchovných smerov. Základy sú silne prebraté z učenia Šrí Aurobinda, u ktorého Činmoj vyrastal a dospieval od svojich dvanástich rokov. A tak má v jeho zdanlivo jednoduchej filozofii miesto takmer všetko.

Šrí Činmoj učí, že Boh nechcel byť sám, a preto vytvoril duše. Tieto duše si však nedokázali dostatočne uvedomiť samy seba ani svoj zdroj, a preto prichádzajú na fyzický svet, kde môžu zaznamenať duchovný pokrok. Najprv sa inkarnujú do neživej hmoty, potom do rastlín, živočíchov a napokon do ľudí. Podľa Šrí Činmoja prechádzajú duše stovkami až tisíckami ľudských inkarnácií, než dosiahnu svoj cieľ - úplné duchovné osvietenie a vedomú jednotu s Bohom. Výnimkou sú len veľkí duchovní majstri, ktorí dostali špeciálnu milosť od Boha a rýchlo napredovali. O sebe hovorí, že mal len desať ľudských inkarnácií a dokonalosť dosiahol v jedenástom storočí v tele známeho indického jogína Gorakšanata. Odvtedy prichádza na tento svet len zo svojej nekonečnej milosti, aby pomohol ľudstvu a hľadajúcim.

Pri niektorých príležitostiach povedal svojim žiakom, že v minulých životoch bol účastníkom francúzskej revolúcie, kde mu zoťali hlavu, ďalej v Rusku a v USA, kde nebol nikým iným ako samotným americkým prezidentom Thomasom Jeffersonom. Síce to už bolo po jeho úplnom osvietení, ale ako uviedol, nebožské sily a nevedomosť tohto sveta boli také silné, že mu zabránili spoznať, kým skutočne je. Na veľký smútok žiakov povedal, že toto je už jeho posledná inkarnácia.

Jedným z hlavných prvkov v jeho filozofii je vzťah medzi duchovným majstrom a jeho žiakom. Je nevyhnutné, aby sa žiak postupne úplne odovzdal cez svoju lásku a oddanosť vedeniu svojho Majstra. Vtedy môže na ňom pracovať a pomôcť mu spraviť za krátky čas taký pokrok, na aký by sám žiak potreboval mnoho rokov a inkarnácií. Šrí Činmoj vysvetľuje, že on je len spoločník alebo „most" medzi žiakom a Bohom.

A jeho žiaci sa mu skutočne krok za krokom odovzdávajú. Začína sa to meditáciou na jeho fotografiu, kde sa usilujú od neho získať duchovné kvality, ďalším krokom je čítanie výlučne jeho kníh, stretávanie sa s inými žiakmi až po postupné vymývanie mozgu - tzv. prečisťovanie a zbavovanie sa nahromadených zvykov v myslení a cítení -, aby mohli byť naskrz preniknutí „činmojovstvom".

Dôveru si Šrí Činmoj získava pomerne rýchlo. Žiak počas svojej meditácie skutočne začína cítiť niečo „duchovné", čo prerastá do euforického pocitu, že našiel tú pravú cestu a duchovného majstra. Ilúzia sa pre neho stáva dokonalou pravdou. Aj ja som považoval svoje duchovné pocity za znak, že ma duchovne vedie a pomáha mi otvoriť sa Najvyššiemu. Teraz som presvedčený, že tieto duchovné pocity by prišli aj bez jeho „pomoci". Mnohí bývalí žiaci sa zhodujú v názore, že Šrí Činmoj vysáva energiu zo svojich oddaných a žije z nich duchovne a emocionálne ako nejaká temná sila. Na odplatu im ponúka časť ich vlastného dobra.

Ako som už spomenul, Šrí Činmoj zahrnul do svojej filozofie všetko možné, vrátane miliónov bohov a bohýň z hinduizmu, rozličné sféry bytia a vedomia z budhizmu a novších smerov jogy, čosi z kresťanskej tradície, čakry, mantry, modlitby, cez víly až po rozličné bytosti žijúce na iných planétach a úrovniach vedomia. Bohovia a bohyne z hinduizmu a starého védskeho učenia tu majú svoje miesto. Zložil o nich nespočetné množstvá básní a piesní, ktoré jeho žiaci často spievajú. Nejde tu o mnohobožstvo, ale o polobohov, ktorí sú súčasťou jedného boha. Podľa neho títo polobohovia pomáhajú svojim uctievačom. Keď ich však uctievači prekonajú vo svojom snažení na ceste k Najvyššiemu bohu, začnú ísť proti nim, lebo žiarlia. Kresťanská tradícia však takéto bytosti označuje ako temné sily.

Šrí Činmoj v jednej zo svojich kníh vysvetľuje, že Zem je jediná planéta, na ktorej sa dá spraviť duchovný pokrok. Na iných planétach síce duše dosiahli značný stupeň vývoja, ale ďalej už nenapredujú. Keď na Mesiaci pristáli kozmonauti, Šrí Činmoj povedal, že ich tam vítali tamojšie „bytosti", čo ale nemohli obyčajní ľudia vidieť. Keď však nedávno v americkej televízii odvysielali dokumentárny film, ktorý poukazoval na možný podvod pri pristátí na Mesiaci, Činmoj vyhlásil, že mu duša Mesiaca povedala, že na ňu nikdy nevstúpila ľudská noha. Keď ho konfrontovali s pôvodným vyhlásením o „bytostiach" na Mesiaci, poprel ho, hoci išlo o jeho vlastnú knihu, ktorú autorizoval.

Ako uznanie duchovného pokroku udeľuje Šrí Činmoj svojim žiakom duchovné mená. Obyčajný žiak ho dostane až po  mnohých rokoch úsilia. Ale tí výnimoční, ktorými sú známe osobnosti, hudobníci, umelci, špičkoví športovci či boháči, urobia taký „pokrok", že si zaslúžia duchovné meno už po pár mesiacoch (najmä ak dobre prezentujú Šrí Činmoja). Také meno je indického pôvodu (napr. Kalpalatá, Devašišu, Satyaki) a má predstavovať hlavnú duchovnú kvalitu žiaka. On však málokedy tuší, že práve táto duchovná kvalita je u neho najväčšmi rozvinutá. V skutočnosti udeľovanie mien závisí od spoločenského postavenia osoby a jej významu pre guru.

Po každom stretnutí so svojím Majstrom dostávajú žiaci prašád. Ide o jedlo, ktoré prinesú pred Šrí Činmoja a on ho požehná. Také jedlo už nie je len fyzickým pokrmom, ale má vysoké „duchovné vibrácie". Zvyčajne ide o sladkosti a ovocie.

 

New York

Žiaci majú možnosť cestovať do New Yorku za svojím guru zvyčajne po prvom roku od prijatia medzi vyvolených. Do New Yorku prichádzajú najmä v auguste na oslavy Činmojových narodenín a v apríli na oslavy jeho príchodu na Západ. Žiak tam pobudne dva až tri týždne a je ubytovaný vo veľmi skromných priestoroch spolu s ostatnými.

Na konci 60. rokov 20. storočia v štvrti Queens, v časti Jamaica kúpili žiaci pozemok, ktorý prerobili na tenisový kurt. Lavičky pre divákov (žiakov) sa v priebehu rokov rozrastali a dnes pojmú aspoň tisíc ľudí. Vedľa kurtu je postavený presklenný domček, v ktorom sedí Šrí Činmoj a jeho verní ho každý deň majú možnosť niekoľko hodín vidieť, zvyčajne doobeda a večer. Na kurte guru často hráva tenis alebo robí rozličné cviky na náradiach. Tu sa konajú aj spomínané oslavy i mnohé ďalšie akcie a stretnutia s významnými osobnosťami.

Počas osláv vystupujú žiaci s nacvičenými scénkami. Okrem výnimočných prípadov ide vždy o diela Šrí Činmoja. Spievajú sa tu piesne, recitujú básne, hrajú divadelné hry, rozprávajú vtipy, praktizujú dlhé meditácie s guru, počas ktorých mnohí jednoducho pozaspávajú. Aj Šrí Činmoj často vyzerá, akoby už zaspal, ale to sa považuje za veľmi vysoký stav jeho vedomia. Keď žiaci zaspávajú, hlavy im padajú, ak si to všimnú, usilujú sa vzpriamiť a byť bdelí, ale celé minúty sa tam len kývajú a bojujú so spánkom. Niekedy takto zaspáva každý štvrtý žiak, čo vyzerá dosť komicky.

Táto únava je zapríčinená enormným fyzickým a psychickým zaťažením, k čomu sa pridáva aj časový posun pre neamerických návštevníkov. Žiaci vstávajú ráno pred šiestou, nasleduje meditácia a duchovné cvičenia s trvaním asi jednej hodiny, potom ranný beh na niekoľko kilometrov, spoločné raňajky a po nich druhá sprcha. Neskôr sa už ponáhľajú na tenisový kurt, kde pobudnú niekoľko hodín, sledujúc svojho Majstra a spoločný program. Tu sa snažia meditovať a ponárať do povznesenej duchovnej atmosféry, čo pod letným slnkom vyčerpáva. Po bohatom spoločnom obede sa znova vrátia na kurt, kde pokračuje program až do poobedia.

Potom v skupinkách nacvičujú vystúpenia na nasledujúce dni alebo idú na nákupy do mesta. Po večeri sa začína hlavný program, ktorý sa často končí až po polnoci. Takže žiaci v noci spia len pár hodín, často vyrušovaní inými žiakmi, pretože mnohí bývajú natlačení v malých priestoroch. To už človek musí byť veľký „jogín", aby vydržal takúto záťaž.

Určité dni sú vyčlenené na špeciálne činnosti. Organizuje sa spoločná atletická súťaž a turnaje v loptových hrách. Jeden deň býva na počesť guru oslavný sprievod cez mestskú štvrť s alegorickými vozmi. Zaujímavý je aj Madal cirkus, kde žiaci predvádzajú špeciálne športové čísla a klaunovské vstupy. Inokedy sa zase večer usporadúva koncert klasickej hudby v podaní žiakov. O stravu sa vždy stará iná žiacka skupina. Príprava jedného až dvoch tisíc porcií trikrát denne vrátane ručného umývania riadu dá riadne zabrať a trvá skoro nepretržite. Šrí Činmoj má buď tiché meditácie so svojimi žiakmi, alebo sleduje ich vystúpenia. Počas tohto si niekedy vybavuje svoju korešpondenciu, skladá básne a piesne, maľuje alebo cvičí na rozličných posilňovacích zariadeniach.

Činmojove fyzické výkony sú často nad hranicou uveriteľného. Mal exhibície, počas ktorých dvíhal ťažké predmety položené na špeciálnej plošine nadvihovanej pomocou páky. Pred mojimi očami zdvihol skupinu ľudí, slona, auto i menšie dopravné lietadlo plné ľudí. Všetci sme tým boli veľmi nadšení. S odstupom času som si uvedomil, že veľká časť plošiny sa nikdy nenadvihla, ostala na zemi a zvyšok dvíhal pomocou špeciálnej dlhej páky. Takže len veľmi malú časť nákladu dostal nad povrch, čo by určite dokázali aj iní.

Fotografie zdvihov boli snímané z určitého uhla, aby vznikol dojem, že sú reálne a dostatočné. Takéto „výkony" či zdvíhacie metódy by však nezávislý odborník nikdy neuznal. Známy príbeh sa odohral pri rekordnom nadvihnutí činky s hmotnosťou 3 200 kg jednou rukou zavesenou vo výške asi 1,7 m nad zemou. Šrí Činmoj sa pod ňu postavil, zaprel sa, sčervenal, ale činka sa ani nepohla. Po premietaní videozáznamu, keď Šrí Činmoj povedal - tu som to zdvihol, vidíte? - sa vytvorili dve skupiny žiakov - súhlasiaci a tí druhí. Prvá skupina vytvorila tlak na druhú skupinu a postupne ju presvedčila.

Šrí Činmoj prezentuje seba ako aktívneho a všestranného športovca, pričom akýkoľvek výkon mnohonásobne prikrášli a nechá sa za to oslavovať. Žiakov však tlačí k hrdinským výkonom. Neexistuje žiadna duchovná komunita na svete, ktorá by sa mohla pochváliť toľkými ubehnutými maratónmi a behmi na extrémne dlhé trate od 6 hodín až po 3 100 míľ. Taktiež mnohí jeho žiaci preplávali kanál La Manche, zabehli saharský maratón či zdolali extrémne a náročné vysoké hory. Takisto sa donedávna v dvojročných cykloch behal mierový beh Šrí Činmoja po celom svete ako vôbec najdlhšia štafeta, ďaleko prekonávajúca trať s olympijskou pochodňou. A to všetko na Činmojovu propagáciu pod hlavičkou mieru.

 

Prečo?

Šrí Činmoj je veľmi kontroverzná osoba. Buď ho niekto prijme, alebo úplne odmietne. Ja som si vyskúšal oba póly, keďže som bol jeho žiakom osem rokov. Okrem vecí, ktoré som dosiaľ uviedol, je mnoho ďalších faktov, ktoré jasne ukazujú, že Šrí Činmoj je falošný duchovný majster. Ťažko povedať, prečo to všetko robí.

Niektorí sa nazdávajú, že je to najmä pre peniaze. Bývalý právnik Šrí Činmoj centra uviedol, že podstatou všetkých aktivít je prílev peňazí. Tie prúdia od žiakov neoficiálnou cestou až k Šrí Činmojovi, ktorý vlastní päť domov. Ale jeho celkový majetok je veľmi ťažké odhadnúť.

Iní sa zase domnievajú, že po neúspešnom a neperspektívnom živote v Indii prišiel na Západ. Tu si rýchlo vybudoval imidž veľkého guru založený na spleti klamstiev a podvodov. Postupom času však klamstvá prerástli jeho filozofiu do takej miery, že nemá odvahu prísť a povedať pravdu. A tak vo svoj prospech naďalej klame iných a možno už i sám seba...

Tretí, hlavný názor je, že si o sebe myslí, že dosiahol najvyšší duchovný stav, že je najväčším duchovným majstrom a avatárom súčasnosti - „Bohom". Túto ilúziu získal pod vplyvom temných síl, ktoré mu mohli prepožičať určité schopnosti. Urobil tak veľa ľudí nešťastnými a zviedol ich od skutočného Boha a pravdy.

Na záver krátke zamyslenie: Viem, že žiť duchovný život je správne. No mnoho úprimných ľudí, ktorí do siekt vstupujú s čístými zámermi a sú vzorom pre iných, sú v nich často zneužívaní a klamaní. Prečo? Myslím si, že Boh nám dáva mnoho znamení, aby sme odhalili blud a našli pravú cestu k nemu, avšak musíme sa ich najskôr naučiť správne čítať.