Začiatky sekty

Zakladateľom a donedávna hlavným vodcom Bieleho bratstva bol Jurij Krivonogov.3 Práve on, človek s titulom doktora technických vied (takmer napísal habilitačnú prácu), vypracoval doktrínu sekty. Pracoval na Kyjevskom inštitúte neurológie a psychiatrie a mal možnosť vzdelávať sa v oblasti vedy.4

Krivonogov sa zaoberal metódami pôsobenia na ľudskú osobnosť. Ako poukazuje celá séria článkov na túto tému, bol v spojení s tajným oddelením KGB, ktoré sa tiež zaujímalo o túto oblasť. Krivonogov vykonával pre KGB aj určité konkrétne zákazky.5 V istom období svojho života dokonca patril k hnutiu Hare Krišna. Niektorí sa domnievajú, že do tejto sekty vstúpil preto, aby spoznal metódy ovplyvňovania ľudskej psychiky a metódy „vymývania mozgu",6 hoci ťažko povedať, čo bolo skutočnou príčinou. Po opustení ich radov Krivonogov založil Inštitút duše - Atma. V jeho mene publikoval aj rozmanité brožúry vydávané spoločnosťou Veda. Na začiatku existencie Bieleho bratstva všetci jeho členovia chodili s bubnami ako stúpenci hnutia Hare Krišna. Postupne si však vytvorili vlastné obradové rituály.

Krivonogov cestoval po celom štáte a usporadúval prednášky. Dodnes nie je známe, kto mu to umožnil. Nevyjasnili to ani neskoršie vyšetrovania. Jedna takáto cesta ho priviedla do Dnepropetrovska, kde sa zoznámil s mladou ženou - Marinou Cvigunovou. Veľmi rýchlo rozpoznal jej talenty a zanedlho sa s ňou oženil, pričom oficiálne vyhlásil, že ona je bohom na zemi. Je známe, že Marina Cvigunová pracovala v oblastnom výbore Komsomolu ako redaktorka miestneho rozhlasu v istej fabrike. Bola aj členkou Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a Zväzu novinárov Ukrajiny. Podľa slov jej manžela, Marina pri siedmej aborcii prežila klinickú smrť spojenú s víziou. Krivonogov vyhlásil, že jej duša vtedy opustila telo a vystúpila do neba, pričom do tela inkarnovala iná, božská duša. Neskôr tomu pravdepodobne uverila aj sama Marina.

 

Jusmalos – program vykúpenia zeme

Krivonogov dlho hľadal svoju vlastnú individualitu: raz sa nazýval Jánom Krstiteľom, potom zase prorokom Eliášom. Nakoniec sa označil ako Joan Svami a vyhlásil, že kým sa jeho duša vrátila do tela, prežila celý rad vtelení, v ktorých bol okrem iného Jánom Krstiteľom, Tutanchamónom, kniežaťom Vladimírom, prorokom Eliášom, Noemom či prorokom Jakubom.

Marina Cvigunová tiež prešla „evolučným radom" - najprv bola Božou Matkou, aby sa postupne stala Bohom Otcom, Bohom Synom a Duchom Svätým a Stvoriteľom vesmíru, nazývaným menom Maria Devi Christos. Samu seba nazývala „On". Mala prebývať na zemi tri a pol roka, aby zobrala so sebou zvyšok 144 tisíc veriacich. Vyhlasovala: „To bude nová rasa jusmaliánov." (JUSMALOS je skratka zložená zo slov Joan Svami Maria Logos; mimochodom po latinsky jus malos znamená „zákon zla").

Roku 1990 sekta vyhlásila program spásy zeme - Jusmalos -, ktorej koniec mal nastať 24. novembra 1993. V rámci programu Joan Svami a Maria Devi Christos mali odísť z tohto sveta ako poslední. Ako sami vyhlásili, mali byť ukrižovaní, a ich telá mali ležať tri dni na ulici; potom mali vstať z mŕtvych a vstúpiť do neba. Vtedy mal byť vykonaný aj strašný súd, svet sa mal zrútiť a svetlo zhasnúť. Svetlo zmizne  v ohnivých jazykoch a Biele bratstvo bude vzkriesené pre nový život - jeho stúpenci pôjdu do neba a všetci ostatní do pekla. Nová rasa jusmaliánov bude z raja riadiť celý svet a to bude život v Božom kráľovstve.7

Organizácia Bieleho bratstva je založená na systéme prsteňov (kruhov). Vyšší prsteň - krstitelia, potom agitátori, nakoniec potkany. Posledné pomenovanie sa týkalo sympatizantov. Avšak pomimo stál ešte jeden prsteň - pochybujúci. Tí, ktorí sa previnili, boli veľmi prísne trestaní a degradovaní zo svojho postu.

 

Deň konca sveta

Ako sa blížil stanovený dátum konca sveta, členovia sekty začínali sami vyhľadávať mučeníctvo - vchádzali do chrámov pravoslávnej cirkvi, pokúšali sa rušiť pobožnosti. Ale pravoslávni bratia sa nedali vyprovokovať a príslušníkov sekty jednoducho vyvádzali von - k predpovedanému mučeníctvu teda nedošlo.8

Vo svojich letákoch stúpenci Bieleho bratstva vyzývali, že treba preklínať tých, ktorí sa neobracajú do ich skupiny... Preklínať sa teda mali všetci naokolo: rodičia, nerozumejúci svojim deťom, vláda v Rusku a na Ukrajine, ktorá neuverila v živého Boha, verejní činitelia všetkých krajín sveta, podporujúci svojich ruských kolegov, televízie a počítače, lebo to sú nástroje Emmanuela Antikrista (podľa nich Emmanuel znamená Antikrist), ktorý vymýva mozog celej planéte, programuje ju atď. Len Maria Devi Christos a Joan Svami môžu zachrániť ľudstvo od robotizácie: „Odovzdajte sa nám a dosiahnete úplnú slobodu," hovorili.

V spomínanom čase sa v Kyjeve zišlo niekoľko tisíc mladých ľudí, očakávajúcich koniec sveta. Neudialo sa však nič, iba členovia sekty narobili trochu rozruchu. Zadržali aj stovky prívržencov sekty, ktorí ihneď vyhlásili protest a hladovku. Marinu Cvigunovú, Krivonogova a Vitalija Kovalčuka (vtedajšieho pápeža - patriarchu sekty a zároveň apoštola Jána Petra II.) zatkli. Vyšetrovaním sa nedokázalo nič, okrem menších priestupkov proti zákonu. Počas vyšetrovania sa ukázalo, že si v Kyjeve vybudovali utešenú vilu. Nejasné boli ich zdroje financovania. Mali totiž obrovské prostriedky a ihneď mohli premiestniť stovky ľudí z jedného konca krajiny na druhý. Svoje letáky vydávali vo veľmi veľkých nákladoch a rozvážali ich do rozličných miest.

Biele bratstvo pôsobí naďalej, hoci väčšina adeptov z neho odišla. Po zatknutí lídrov mnohí členovia očakávali ich návrat. Medzitým sa Marina rozviedla s Krivonogovom a vyhlásila ho za prekliateho - čo, napodiv, stúpenci sekty prijali. Bola odsúdená na štyri roky, Kovalčuk na šesť a Krivonogov na sedem rokov väzenia. V auguste 1997 bola Cvigunová prepustená na slobodu. Jej nový druh Kovalčuk vďaka amnestii opustil väzenie o niečo neskôr. Krivonogov si odsedel celý trest a dostal sa na slobodu až roku 2000. Vtedy vyhlásil, že Biele bratstvo bol omyl. Zo začiatku sa „živý boh" ukrýval a Cvigunová čakala na návrat Kovalčuka z väzenia. Keď bol prepustený, vzali sa a zmizli.

 

Sekta opäť aktívna

Roku 1998 Biele bratstvo opäť zaktivizovalo svoju činnosť. Jeho stúpenci sa pokúšali získať oficiálnu registráciu, ale dostali zamietavú odpoveď. Dnes sekta pôsobí v Rusku a na Ukrajine, hoci ich doktrína a činnosť sa trochu zmenili. Vydávajú farebný časopis, ktorého hlavnou témou je manželstvo a šťastný život Matky sveta Marie Devi Christos a Otca svetov Jána Petra II. Za minulé problémy je obviňovaný provokatér Krivonogov.

Základ teologického učenia Bieleho bratstva tvoria známe doktríny. Nachádzame medzi nimi: 1. základné prvky východných náboženstiev ako joga, učenie o karme, reinkarnácii, nirváne; 2. idey gnostikov (rozvinuté v teozofii, antropozofii); 3. kresťanské trinitárne herézy. V súčasnosti sekta hlása o. i. vieru v reinkarnáciu, ako aj rozvoj duše v siedmich oktávach: 1. minerálny svet; 2. rastlinný svet; 3. zvierací svet; 4. priemerný človek; 5. génius; 6. prorok; 7. bohočlovek a zároveň posledná forma vtelenia (Logos). V súčasnosti sa ľudstvo nachádza v 4. etape na 4. a 5. vývojovom stupni.

Svojich vyznávačov Biele bratstvo získava v školách, na uliciach, počas organizovaných stretnutí. Vekovo sú to ľudia veľmi mladí. Priemerný vek členov sekty je 20 rokov.9 Celkový počet členov bratstva nie je možné určiť. Organizácia si zachováva plnú vnútornú konšpiráciu. Približný počet ich členov na Ukrajine sa odhaduje na asi 30 aktívnych skupín s 3 200 osobami. V Rusku sekta pôsobí v Moskve a okolí (asi 100 - 150 osôb), v Peterburgu a okolí (asi 70 - 100 osôb), Jekaterinburgu a v Sverdlovskej oblasti (asi 100 osôb), vo Voroneži (asi 20 - 30 osôb), v Astrachani (asi 10 osôb), Čeľabinsku (asi 30 osôb), Petrozavodsku (asi 20 osôb), Jarosľavli (asi 10 osôb), Perme (asi 100 - 120 osôb) a Krasnojarsku (asi 10 osôb). Tieto údaje sú však neúplné, pretože členovia jednej skupiny nepoznajú členov iných skupín. Veľké stretnutia „bielych bratov" sa kedysi konali v Nikolajeve roku 1991, pri Vladimíri na jar roku 1993 a v Moskve v auguste 1993.10 To si dnes už nevieme ani len predstaviť.

 

Poznámky:

1 Iný názov tejto sekty je Medzinárodný inštitút duše Atma.

2 Dvorkin, A.: Nižnij Novgorod 2002, s. 633

3 Pawluczuk, W.: Białe Bractwo. In: Ukraina, Polityka i Mistyka, Kraków 1998, s. 228n

4 Tamže, s. 633-634

5 Viac o tom píše denník Izvestia z 26. 12. 1997

6 Pawluczuk, W.: Białe Bractwo, c. d., s. 634

7 Tamže, s. 635

8 Tamže, s. 636

9 http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/6460/handbook/h203.html

10 Tamže