Tak už sme v zjednotenej Európe. V očakávaní lepšej budúcnosti sa pýtame, čo to prinesie. Mnohí dokonca neskrývajú obavy z rôznorodosti duchovných prúdov, často i protirečivých, ktoré okázalo dávajú najavo svoje ambície presadiť sa a zabezpečiť si miesto na pomyselnej ideovej mape nového rozrastajúceho sa spoločenstva.

A vlastne, čo sa zmení na rozšírenom trhu s transcendentnom? V podstate už teraz si každý hlása, čo chce a naplno využíva výhody demokracie. Bude mať tento zápas svoje pravidlá? Kto bude na ne dozerať? Má demokracia, na ktorú sa mnohí náboženskí lídri odvolávajú, čarovný prútik, ktorého mávnutím sa všade nastolí náboženská sloboda? A čo vlastne rozumieme pod týmto pojmom? Je to niečo, čo každému zaručuje vyznávať, čo mu práve napadne, a pritom zneužívať naivitu a neznalosť svojich stúpencov, alebo sa aj tu dočkáme nejakých obmedzení opretých o triezvy a racionálny úsudok? Vydobyjú si malé, alternatívne „cirkvi" zrovnoprávnenie s veľkými a tradičnými cirkvami? Čo to bude znamenať v praxi? Veď už teraz sa s EÚ vlečie podľa mňa trápny spor, ktorý však čo-to napovedá, o civilizačných koreňoch, ale - a to je podstatnejšie - aj o duchovnom charaktere budúcej Európy.

Otázok je mnoho, avšak na odpovede si budeme musieť niekoľko rokov možno i desaťročí počkať. Už teraz je však jasné, že o priaznivé odpovede sa budeme musieť pričiniť všetci.

Mnohí tvrdia, že ku každému dobrému spolunažívaniu je nevyhnutný dialóg. A majú pravdu. Sme však naň pripravení? Poznáme jeho zákonitosti a pravidlá? Poznáme názory a práva tých, ktorí stoja na opačnej strane? Poznáme aspoň vlastnú identitu a vieru? Bez toho, aby sme na tieto otázky v plnom rozsahu odpovedali kladne, nevyhnutne bude dialóg viaznuť. Tvrdím to preto, lebo súčasný svet sa zmieta medzi dvoma extrémami - fundamentalizmom a liberalizmom. Osobne oba tieto extrémy podozrievam z nevedomosti a pasivity, z neschopnosti preniknúť k jadru veci: buď sa niečo slepo zavrhuje, alebo bezmyšlienkovito prijíma. Nazdávam sa, že iba opravdivo duchovne žijúci človek s primeraným prehľadom bude môcť čeliť ideológii (či demagógii?) dneška tak, aby ostal v pravde verný Tomu, komu uveril...