Na to, aby sa dnešný hľadajúci človek dal zviesť na bludné cesty, spravidla ani netreba mimoriadne veľa úsilia. Reklamné agentúry majú detailne rozpracovanú stratégiu, na ktoré miesta ľudskej psychiky treba útočiť - najväčšími slabosťami človeka sú pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo... Ponuka, ktorá vie poštekliť a ovládnuť tieto jeho slabosti, je obrovská a čím je väčší výber, tým väčší chaos v človeku môže spôsobiť. A tak sa stáva, že vo viere nestály a večne pochybujúci „hľadač šťastia a pokoja" sa paradoxne otvorí tomu najhlučnejšiemu a najkrikľavejšiemu pôsobeniu svetského trhoviska. A nemusí to byť len zo zlata alebo striebra zhotovený bôžik - modla, amulet či fetiš, ku ktorým sa človek utieka, lebo od nich očakáva zázračné vyžarovanie, nadpozemskú moc. Rovnako nebezpečné sú i naše náklonnosti, no sklonenie sa pred nimi či klaňanie sa im si zvyčajne ani nepriznáme. Na všetko máme svoje ospravedlnenie, ktoré tkvie v pocite, že všetko je dovolené a my sme predsa slobodní ľudia. Slobodne si volíme povolanie, slobodne sa rozhodujeme pre zmenu štýlu života, keď nám ten predchádzajúci nevyhovuje. Nepostrehneme, že našimi modlami sa stávajú každodenné závislosti - nevieme sa odtrhnúť od televízie či počítača, od hazardných hier, od osoby, ktorá nás zotročuje, nech je to guru alebo akýkoľvek manipulátor s ľudskou slobodou...

Áno, človek si myslí, že je slobodný a slobodne sa rozhoduje pre ponuky sveta. Keby však bol skutočne slobodný, mal by hlboké poznanie pravosti a jeho svedomie by mu nedovolilo, aby bol neverný. Svedomie však prestalo byť hodnotou. Svet ho vyhodil na smetisko ako nepotrebné, život komplikujúce bremeno. A tak človek stratou svedomia zároveň stratil aj svedomitosť v zmysle čestnosti voči sebe, voči druhým ľuďom i voči Pánu Bohu. Stal sa konzumentom cudzích ponúk. Stal a stáva sa vyznávačom a uctievačom nielen umelých hmôt, ale aj umelých, náhradných, a teda neprirodzených vzťahov. Tak ako sa treba detailne naučiť rozpoznávať znaky pravosti platidiel, aby sme raz nenaleteli falšovateľom a podvodníkom, detailne treba poznať pravé znaky svojho náboženstva a spoznávať pravého Boha. Náš Boh je živým a večným Bohom, nie mŕtvou modlou, ktorú zhotovila ľudská ruka a ktorá - ako všetko ostatné pominuteľné na tomto svete - raz podľahne zániku spolu s tými, ktorí ju zhotovujú.