Denný režim

Všedný deň žiaka Šrí Činmoja sa začína skoro ráno meditáciou. Guru prikázal žiakom meditovať najneskôr o šiestej hodineráno, lebo vtedy je atmosféra Zeme ešte pokojná. Pred meditáciou sa žiak osprchuje, aby prečistil a osviežil svoje fyzické telo, čo mu napomôže cítiť čisté a vznešené kvality. Muži si obliekajú na meditáciu biele šaty a ženy typický indický odev - sárí.

Po meditácii žiak ešte opakuje viacero mantier a modlitieb a spieva piesne, ktoré skomponoval Šrí Činmoj. Na výber má z nepreberného množstva tvorby Šrí Činmoja (iná tvorba sa nepovažuje za takú duchovnú ako jeho). Avšak najprv musí odrecitovať a odspievať predpísané modlitby a piesne, čo pri oduševnenom podaní zaberie desiatky minút. Potom by mal nasledovať ranný beh, prípadne iné fyzické cviky.

Pracovný deň prebieha podobne ako u ostatných ľudí. Iné je to v prípade, keď je žiak zamestnaný v podnikoch, ktoré vlastnia a kde pracujú len žiaci Šrí Činmoja. Jedným z takýchto podnikov je aj Madal Bal, s. r. o., na Slovensku. Spoločný kolektív udržuje žiakov pohromade, pomáha im prežiť deň v „duchovnej" atmosfére a utužuje v nich pocit, že vykonaná práca v skutočnosti predstavuje duchovnú disciplínu na ceste k osvieteniu.

Žiak Šrí Činmoja pravidelne chodieva na spoločné večerné meditácie do meditačného centra, najmä v stredu a nedeľu. Večery trávi propagáciou svojho Majstra a získavaním nových žiakov (organizovaním prednášok a koncertov, plagátovaním, hľadaním a prehlbovaním kontaktov s politikmi a významnými osobnosťami) alebo sa stretáva s inými žiakmi. Mnohí bývajú spoločne v prenajatých bytoch, samozrejme, muži a ženy oddelene kvôli dodržiavaniu celibátu. To ich udržuje v podobnej atmosfére ako v žiackych podnikoch, kde sú pod ustavičným vzájomným dozorom.

Zhrňme to. Ten, kto chce byť dobrým žiakom, pravidelne a dostatočne dlho medituje, usiluje sa prežívať meditáciu aj počas dennej činnosti, recituje a spieva piesne, športuje, pracuje v žiackom podniku, často sa sústreďuje na svojho Majstra, je čistý navonok i vnútri, nepochybuje o svojom Majstrovi, organizuje prednášky a ďalšie aktivity slúžiace na prezentáciu Šrí Činmoja alebo získavanie nových žiakov, finančne prispieva svojmu Centru, pravidelne sa zúčastňuje na meditáciách vo svojom meste a chodí do New Yorku a iných miest za svojím Majstrom. A tak je dostatočne zaslepený ilúziou o dokonalosti Šrí Činmoja. Akékoľvek zvláštne alebo nesprávne konanie svojho Majstra si nedovolí kriticky posudzovať. Je pod vplyvom demagógie a ak sa aj dozvie niečo negatívne o svojom Majstrovi, vysvetlí si to ako vlastnú nedokonalosť, pre ktorú potom ešte viac pracuje na sebe, aby sa stal lepším žiakom. Šrí Činmoj učí žiakov, že to, čo vidia ako dobré a zlé, alebo dokonalé a nedokonalé, je len odrazom ich vlastného vnútra.

 

Avatár, alebo obchodník?

Šrí Činmoj sa narodil 27. augusta 1931 v Bengálsku (dnešnom Bangladéši) ako siedme a najmladšie dieťa. Jeho otec pracoval na železnici a matka sa starala najmä o domácnosť. Podľa dostupných informácií boli rodičia aj súrodenci silne duchovní a praktizovali hinduizmus. Keď mal Šrí Činmoj 12 rokov, zomreli mu rodičia a spolu s niektorými súrodencami sa presťahoval do ášramu Šrí Aurobinda v Pondichery na juhu Indie. Od tohto momentu sa začína líšiť oficiálny príbeh prezentovaný žiakom a verejnosti od neoficiálnych údajov, o ktorých podali svedectvá jeho bývalí žiaci.

Podľa verzie prezentovanej žiakom získal Šrí Činmoj plné duchovné osvietenie už vo veku 12 rokov pod vedením Šrí Aurobinda. Keďže mladý Činmoj bol ešte dieťa, nebral duchovnosť veľmi vážne. Údajne mu vo sne Aurobindo prikázal, aby ihneď vstal a silno a pravidelne meditoval. Činmoj poslúchol tento príkaz a po troch mesiacoch intenzívnej duchovnej disciplíny získal najvyššie osvietenie a úplnú jednotu s Bohom. Rýchly duchovný pokrok vysvetlil tým, že už v minulých životoch, ktorých mal celkovo desať, pracoval usilovne na duchovnom poli, kde dosiahol veľmi vysoký stupeň. Takže sa rozpamätal na svoje predošlé duchovné realizácie a rozvinul ich. Nasledujúce roky vraj venoval meditácii a duchovným cvičeniam približne 14 hodín denne. Okrem toho bol dobrým športovcom (najmä bežcom) a maliarom.

Šrí Aurobindo zaviedol nové učenie o joge - tzv. integrálnu jogu, ktorá spájala tradičnú jogu s modernými prvkami obohacujúcimi ducha i telo, akými sú najmä pravidelný šport a umenie. Okrem toho v integrálnej joge dochádzalo k syntéze náboženstiev a duchovných smerov obohatených o osobné skúsenosti Aurobinda. Tento smer pravdepodobne plne vyhovoval aj Činmojovi, pretože ho neskôr použil a rozvinul na Západe. Podobné informácie je však veľmi ťažké potvrdiť, pretože sú väčšinou opisom jeho subjektívnych vnútorných skúseností. Navyše žiaci majú od Šrí Činmoja zakázané ísť nielen do Pondichery, ale do Indie vôbec, aby si nemohli čokoľvek overiť. Podobne to platí aj pre styk s jeho žijúcimi súrodencami.

Šrí Činmoj zostal v Pondichery až do roku 1964. Vtedy už Aurobindo nežil a ášram viedla jeho najbližšia spolupracovníčka, ktorú volali Matka. Už tu sa objavujú určité rozpory, dokonca aj v oficiálnych materiáloch. Šrí Aurobindo, ktorý bol považovaný za avatára (priame vtelenie boha) povedal, že po ňom už nepríde ďalší avatár, pretože ľudstvo dosiahne nový stupeň bytia. A hľa, priamo v jeho ášrame vyrastal muž, ktorého na Západe volajú Šrí Činmoj a jeho žiaci ho považujú za avatára.

Bývalá žiačka Maria Sliwová vo svojom svedectve, ktoré bolo uverejnené na internete, píše: „Bola som veľmi dobrou priateľkou s Lily, sestrou Šrí Činmoja, ktorá tiež bola v Aurobindovom ášrame. Často som jej písala listy (niekedy denne). Odpovedala mi, že ona a niektorí jej súrodenci neveria, že Šrí Činmoj je avatár. V jednom liste ma veľmi varovala, aby som sa na Šrí Činmoja nepozerala ako na boha, ale uctievala boha priamo."

Rozporuplných informácií je veľmi veľa a ustavične ich pribúda. Majster Šrí Činmoj, ktorý je najmä majstrom manipulácie, ich šikovne mení a zakrýva pred svojimi žiakmi, aby bol jeho imidž dokonalý. Anne Carltonová, bývalá žiačka Šrí Činmoja, vyrozprávala príbeh guruovho príchodu do USA, ktorý je úplne odlišný od jeho oficiálnej verzie. Duchovný majster sa jej v telefonickom rozhovore posťažoval, že keď prišiel do Ameriky za pomoci dobrodincov, zarábal len 200 dolárov týždenne v trvalej misii Indie v New Yorku. Mal nevyhovujúce bývanie a okrem toho Matka z Pondichery ho žiadala, aby im posielal rôzne trvanlivé potraviny. Žil v ťažkých finančných podmienkach a vedel, že Matka mala viacero veľmi bohatých žiakov. Udržiaval si svoj záujem o hudbu i poéziu a viacero jeho kolegov mu poradilo, aby to nejako využil. A to aj uskutočnil.

Vtedy pricestovala z Pondichery do New Yorku Alo Devi (Svetlo Božské, pôvodom Kanaďanka), ktorá sa počas nasledujúcich rokov stala jeho najbližšou spolupracovníčkou. S jej pomocou založil meditačné centrum. Prišli prví žiaci, ktorí začali platiť nájom, založili sa centrá i v ďalších mestách a tie sa rozrastali. Roku 1966 štedrí žiaci umožnili, aby ich milovaný duchovný majster už nemusel pracovať. A odvtedy už nebol nikde zamestnaný.

V tom období boli v rozkvete hippies a uvoľnená nálada ovplyvnila aj meditačné centrá. Postupne však Šrí Činmoj zavádzal čoraz prísnejšie pravidlá, čo prebieha až do dnešných dní. (Opísal som ich v minulom čísle.) Medzi posledné zákazy patria návšteva kín a akýkoľvek kontakt s bývalými žiakmi. Najprísnejšími pravidlami naďalej zostávajú prísny celibát, zákaz hľadania si partnerov a pokiaľ je už človek ženatý, má zakázané mať ďalšie deti. Cieľ je zjavný - takýto človek má minimálne záväzky a povinnosti a môže sa plne oddať svojmu Majstrovi.

 

Centrá a žiacke podniky

Do konca osemdesiatych rokov mali centrá Šrí Činmoja celkovo približne 1 500 stálych členov. Rozmach nastal po páde železnej opony a najpočetnejší prílev žiakov sa udial v Rusku a ostatných bývalých krajinách Sovietskeho zväzu, kde sa odhaduje počet žiakov na 1 500 až 2 500. V ďalších krajinách východnej Európy je ich súčasný celkový počet približne 700. Podobne je to aj v USA. Na Slovensku, vo Švajčiarsku a v Rakúsku je najvyšší počet žiakov v pomere k počtu obyvateľov. Za nimi nasleduje Česká republika. V týchto krajinách sa ich počet pohybuje od 130 do 200. V priebehu dlhých rokov sa podarilo založiť centrá v mnohých mestách prevažne na severnej pologuli. Niektoré z nich sa pre nízky záujem rozpadli.

Nový žiak je po určitom čase „pozvaný" pracovať v žiackom podniku. Takéto podniky vlastnia vybraní Činmojovi žiaci a okrem výnimiek v nich pracujú len samotní žiaci. Väčšina podnikov sa zaoberá buď obchodnou činnosťou, alebo ide o vegetariánsku reštauráciu či obchody so zdravou výživou. Ich úspešnosť je rôzna; mnohé už skrachovali a žiaci prišli o vložené prostriedky. Neúspech, samozrejme, pripísali buď svojej nedokonalosti, alebo nepriateľským vonkajším silám, ktoré idú proti nim a Bohu. A ak sú žiacke podniky úspešné, žiaci za to vďačia požehnaniu Šrí Činmoja. Výťažky zo ziskov mu zasielajú ako prejav vďačnosti.

Žiaci sa v žiackych podnikoch usilujú vybudovať harmonickú, priateľskú a duchovnú atmosféru. Často však pri tom porušujú zákony, najmä v New Yorku, pretože pracujú v reštauráciách a iných žiackych podnikoch bez pracovného povolenia s hodinovou mzdou hlboko pod zákonným minimom. Týždenný pracovný čas pohybujúci sa väčšinou v rozmedzí 50 - 80 hodín, je za odmenu, ktorá ledva pokrýva životné náklady žiaka. Ten však žije v nádeji, že pravá odmena za svoju obetavú a oduševnenú prácu je jeho duchovný pokrok, ktorý dosiahne aj v každodennej práci. A dúfa, že sa o ňom raz niekto pochvalne zmieni Majstrovi a ten ocení jeho prácu a duchovný pokrok...

Žiacke podniky sa zakladajú nielen preto, aby žiaci mohli spolu pracovať a spoločne žiť, ale aj preto, aby boli zdrojom finančných príjmov, z ktorých sa hradia žiacke výlety do New Yorku, manifestácia Šrí Činmoja a meditačné centrum v dotyčnej krajine a napokon (alebo hlavne) sú i bohatým príjmom pre samotného Šrí Činmoja. Dnes je už verejným tajomstvom, že podniky zasielajú značné (tým myslím skutočne vysoké) finančné čiastky priamo Šrí Činmojovi. A tým som sa dostal až na koreň veci - k peniazom.

 

Peniaze, peniaze, peniaze

Takmer všetky Šrí Činmojove príjmy sú neoficiálne - v opačnom prípade by jeho žiaci mali doma haldy pokladničných dokladov za knihy, pesničky, audio a videokazety, fotografie, CD, drobné spomienkové predmety, dary a pod. Skúsme však zrátať alebo odhadnúť jeho čisté príjmy. Šrí Činmoj oficiálne vydal aspoň 1 400 kníh. Jedna stojí zvyčajne 5 až 20 dolárov, no mnohé sú i drahšie. Prípravu a realizáciu ich tlače majú na starosti žiaci, a to bez nároku na finančnú odmenu. Aj ja som mal viackrát príležitosť byť v jeho najväčšom vydavateľstve Agni Press v New Yorku a okolo stola ručne zbierať jednotlivé listy knihy, pretože Šrí Činmoj nevyhradí peniaze na kúpu knihárskeho zariadenia, ktoré by nahradilo prácu žiakov (žiacka robota je lacnejšia, čo vidno aj v iných žiackych podnikoch).

Výrobná cena predstavuje približne 20 % z predajnej ceny. Pri priemernej cene knihy 10 dolárov ostane Majstrovi po odpočítaní nákladov z každého výtlačku 8 dolárov. Z každého titulu sa predajú stovky výtlačkov. Rátajme teda: 8 dolárov (zisk z jednej knihy) krát 1 000 titulov (to sú len tituly z neskoršieho obdobia) krát 500 výtlačkov sú 4 milióny dolárov. Uvedené čísla treba však brať s rezervou a pravdepodobne sú ešte oveľa vyššie.

Šrí Činmoj s obľubou predáva svoje obrazy, najmä maľby a kresby vtáčikov. Ich ceny, pokiaľ ide o originály, sa pohybujú od 50 dolárov za jednoduchú kresbu až po stovky dolárov za maľby formátu A4, ba niekedy ich cena presiahne aj 1 000 dolárov za kus. Pritom čas strávený na jednej maľbe je veľmi krátky, za niekoľko minút vytvorí „dielo", za ktoré dostane tisíc dolárov. Žiaci z východnej Európy sa len prizerajú, lebo zvyčajne nemajú dosť príjmov, aby si mohli také „umelecké dielo" zakúpiť, ale niektorí západní žiaci a žiacke podniky si túto príležitosť mať doma originál od Šrí Činmoja nenechajú ujsť. Majstrovi z predaja obrazov a malieb na jeho účet každoročne pribudne mnoho tisíc dolárov, z video a audiokaziet ešte omnoho viac. Celkové výnosy za tvorbu sa pohybujú v závratných číslach.

Okrem toho Šrí Činmoj predáva priamo alebo prostredníctvom žiakov a ich podnikov svoje podobizne na fotografiách, piesne a iné výtlačky, tričká, dokonca i svoje požehnania (!), odfotografuje vás alebo s vami bude jednu minútu meditovať v aute len za niekoľko desiatok dolárov... Keď je spolu s väčším množstvom svojich žiakov, takmer každý deň vyberá milodary. Žiaci sa postavia do radu, prechádzajú pred Šrí Činmojom a hádžu do pokladničky svoje dolárové bankovky. Počas jedného nástupu určite vyzbiera aspoň 1 000 dolárov. Je len málo dní, keď nevyberá peniaze od svojich žiakov (či už vo forme tzv. milodarov alebo predajom nejakých predmetov). Čím je v jeho prítomnosti viac žiakov, tým častejšie sa vyberanie peňazí uskutočňuje, niekedy i niekoľkokrát za deň.

Mal som možnosť nechať si od Šrí Činmoja namaľovať jedného vtáčika, napísať moje krstné meno a pridať jeho podpis. Stálo ho to asi 5 sekúnd času - mňa zase „iba" 150 dolárov. Inokedy som si nechal namaľovať dvoch vtáčikov na drevené autíčko za 27 dolárov, ktoré pre neho zdarma vyrobili žiaci (asi bola akcia, lebo som viac neminul), alebo sa ním nechal odfotografovať za 20 dolárov (pri takej nízkej cene sa vtedy vytvoril neuveriteľne dlhý rad čakajúcich žiakov). Keďže pochádzam z východnej Európy, relatívne som neminul veľa. V New Yorku som bol 12-krát a priemerne som minul za rôzne spomienkové predmety asi 4 000 dolárov. Teraz mám na povale mnoho škatúľ s jeho knihami, nahrávkami, tričkami, ktorých cena je takmer 150 000 Sk a ja neviem, čo s tým.

Zrátať príjmy Šrí Činmoja nie je ľahké, pretože ide o veľkú skladačku, do ktorej sú zahrnuté aj mnohé dary od bohatých žiakov a ich podnikov, zbierky a predaje, ktoré sa uskutočňujú po celom svete. V každom prípade však ide o milióny dolárov. A na čo sa používajú? Šrí Činmoj oficiálne prispieva len niektorým žiakom v určitých situáciách, no tieto príspevky vcelku nepredstavujú veľkú sumu. Ani výdavky spojené s jeho životom nemôžu dosahovať závratnú čiastku, pretože mnohé veľké položky za neho zaplatia alebo mu ich darujú žiaci (dom, auto, hudobné nástroje, letenka v prvej triede, strava ap.). Šrí Činmoj dokonca ani neprispieva na manifestačné projekty, ktoré ho majú propagovať. Keď prispeje (napr. Gorbačovovi na plat pre svojich ochrancov), takmer vždy ide o zbierku od žiakov.

Lokálne majú mnohí žiaci vedomosti o nie ktorých peňažných tokoch vo svojich centrách, žiackych podnikoch a pre Šrí Činmoja. Ale celkovo je to veľmi nejasné a ani daňová kontrola by tu mnoho neodhalila, pretože je to dôkladne zorganizované. Pokiaľ je Šrí Činmoj majstrom, potom je určite majstrom peňažných tokov. Vždy k nemu prídu v dostatočnom množstve...

 

Celebrity, imidž a New York

Šrí Činmoj však vždy a všade oceňuje ľudí, ktorí môžu na verejnosti niečo pre neho urobiť. Najmä celebrity. Medzi jeho žiakov totiž patrili a aj patria niektoré známe osobnosti. Nebudem ich uvádzať, robia to za mňa jeho žiaci. Ale nenájdete žiadnu skutočne známu osobnosť, ktorá by bola žiakom, dodržiavajúcim jeho pravidlá. Celebritám, politikom, duchovným osobnostiam, známym športovcom a vedcom venuje Šrí Činmoj maximálnu pozornosť. Veľmi rád sa s nimi stretáva a ešte radšej tieto stretnutia zneužíva na svoju prezentáciu. To mu pridáva imidž celospoločensky uznávanej osobnosti.

Vráťme sa však do každodenného života jeho žiakov. Po prvom roku majú noví žiaci možnosť ísť do New Yorku, aby videli svojho Majstra na vlastné oči. Poplatok pre žiakov z východnej Európy a iných chudobnejších krajín bol len 200 dolárov, pričom žiaci zo západných krajín platili vyšší poplatok, aby sa pokryli náklady. Slávnosti v New Yorku trvajú približne tri týždne a konajú sa v apríli (oslava príchodu Šrí Činmoja na Západ) a v auguste (oslava jeho narodenín).

Kvalita ubytovania a služieb zodpovedá cene. Pred slávnosťami sa prenajmú byty, domy a nebytové prie story v New Yorku, vo štvrti Jamajka, v ktorej býva Šrí Činmoj a kde sa sústreďuje väčšina aktivít komunity. Žiaci často spia v nevyhovujúcich podmienkach na zemi v spacích vakoch. Mnohí sa tiesnia v miestnostiach, kde ich vymedzený osobný priestor predstavuje len spací vak a jednoduchý oltár s obrazom Majstra. Majetnejší žiaci si môžu dovoliť celoročne prenajať byty a domy v tejto newyorskej štvrti a dopriať si aspoň trochu súkromia. Ale aj tí bývajú veľmi skromne. O aktivitách a oslavách, ktoré sa konajú v New Yorku, sa však podrobnejšie budem venovať až v ďalšej časti.

 

Keď vtáčika lapajú, pekne mu spievajú...

Mnohí nerozumejú, ako môže byť niekto taký naivný a hlúpy, aby sa dal opantať peknými slovíčkami, pričom sú tu zjavné znaky sekty a kultu osobnosti, ako aj netransparentné peňažné toky smerujúce k Šrí Činmojovi, utrpenie mnohých jeho žiakov, premrhané životné šance... Skutočnosť je však taká, že na ceste Šrí Činmoja sú úplne normálni ľudia, akých stretávame na ulici, v práci či vo vlastnej rodine. Určite to nie sú hlupáci a naivní ľudia, skôr si myslím, že ide o ich veľmi dômyselnú a zorganizovanú manipuláciu.

Sieť je rozprestretá naširoko. Do nej sú často ulapení ľudia, ktorí prechádzajú zmenou vo svojom živote alebo určitým duchovným obrodením, prípadne ľudia, ktorým chýba rodinné zázemie či naplňujúci vzťah. A to bez ohľadu na vzdelanie, zamestnanie alebo sociálne postavenie. V prevažnej väčšine ide o mladých ľudí vo veku od 16 do 21 rokov, ktorí začínajú hľadať hlbší zmysel svojho života. Sú prilákaní na prednášku alebo koncert meditačnej hudby, ktorý sa mnohým zapáči a nadobudnú pocit, že je v ich rukách, ako naložia so svojou duchovnosťou a životom. Niektorí preto prijmú výzvu a pokračujú v navštevovaní meditačných kurzov.

Tie sú zdarma. Nikto ich tam neučí ničomu zjavne zlému. Skôr naopak, kurzy meditácie sú zamerané na pozitívne hodnoty ako láska, mier a radosť. Šrí Činmojova filozofia sa im podáva ako prirodzená a jasná pravda žiakmi, ktorí jej bezvýhradne veria. Hľadajúci niekedy už po prvých meditačných cvičeniach môžu získať vnútorný zážitok, ktorý zvyčajne nebýva silný a ťažko ho odlíšiť od momentálnych navodených pocitov. Niekedy môžu vnútorne niečo vidieť alebo pocítia čosi pozitívne vo svojom vnútri. Nechcem tu rozoberať aspekty meditácie a skúseností počas nej, skôr sa pokúsim priblížiť čitateľovi hlavný dôvod, pre ktorý mnohí ľudia nasledujú Šrí Činmoja.

Ak je hľadajúci vytrvalý vo svojom úsilí, zážitky alebo pozitívne pocity ako mier, svetlo či láska sa dostavujú častejšie. A to zatiaľ iba nasledujú pokyny tohto „duchovného majstra". Keď dostanú možnosť stať sa jeho žiakmi, je ťažké odolať. Stačí len zaslať fotografiu a všetko je zadarmo, takže nič tým adept nestráca. Pravdou je, že kedykoľvek môže odísť z cesty Šrí Činmoja, takže riziká sú zdanlivo zažehnané.

Nový žiak dostane možnosť navštevovať spoločné meditácie, ktoré majú osobitú atmosféru, ale musí dodržiavať prísne pravidlá. V prítomnosti ďalších žiakov trávi čoraz viac času, číta knihy svojho Majstra, spieva jeho piesne, život sa mu zdá byť pod väčšou kontrolou než kedykoľvek predtým, cíti jeho pravý zmysel a ide za cieľom najvyšším - k osvieteniu a jednote s Bohom. Postupne Majstra vníma čoraz dokonalejšie a cíti, že ho skutočne vnútorne vedie. Tento pocit je veľmi silný, pretože človek dosahuje krásne a vznešené zážitky, pričom medituje pred obrazom Šrí Činmoja. Nevníma žiadnu chybu v jeho zdanlivo jednoduchej filozofii a prirodzene je mu vďačný za svoj duchovný pokrok.

Žiadna cesta však nie je bez prekážok. Prichádzajú takzvané suché duchovné obdobia, keď žiak cíti, že dlhodobo nenapreduje, alebo sa mu postavia do cesty iné prekážky. Vtedy sa musí rozhodnúť, či zostane a vytrvá, alebo odíde z cesty. Preto predstava, že žiaci Šrí Činmoja sú vnútorne slabí, nie je správna. Okrem toho je presvedčenie o ich pravde omnoho silnejšie než všetky hlasy okolia. A práve to im znemožňuje uvedomiť si svoju silnú závislosť.

Aj ja som mal mnohé silné vnútorné zážitky. Vtedy neexistovalo nič v mojom okolí, čo by zlomilo toto presvedčenie. Varovné hlasy som vnímal ako zjavné nepochopenie a mal som súcit s ich autormi. Až po prečítaní výpovedí mnohých odvážnych ľudí o skrytých sexuálnych praktikách Šrí Činmoja, zneužívaní žiakov a utrpení na jeho ceste som zmenil svoj postoj k tomuto falošnému majstrovi. Keby som však ešte bol na jeho ceste, ťažko by som tomu uveril. Preto aj tento hlas sotva zarezonuje správnym tónom v ušiach jeho žiakov. Ale verím, že aspoň včas upozorní iných hľadajúcich. A ľuďom, ktorí sa usilujú pomôcť svojim blízkym, polapeným v Šrí Činmojových sieťach, možno pomôže nájsť ten správny spôsob.