Ako pomôcť rodičom alebo manželom, ktorí pred očami strácajú svoje dieťa či životného partnera, je v súvislosti s fenoménom siekt azda najväčší problém, s ktorým sa stretávam. Nezriedka sa totiž stáva, že záujem o náboženský kult plodí stupňujúcu závislosť, ktorá dokonale zamieša poradie životných hodnôt a človek stratí vzťah nielen k tomu, čo ho predtým nadchýnalo, ale aj k svojim blízkym, ba i k vlastným deťom. Vynára sa tu hneď niekoľko otázok. Ako zabrániť dospelému, aby vstúpil do kultu či naplno sa oddal jeho predstaviteľovi? Dá sa vôbec logickými argumentmi bojovať proti falošnej a imaginárnej viere charizmatického „proroka"? Je dôvod na bezradnosť a skepsu, alebo existuje recept aj na tento skľučujúci problém?

Svet - podobne ako človek - má krátku pamäť a je nepoučiteľný. V týchto dňoch uplynulo 25 rokov od otrasnej tragédie v guyanskej džungli v meste Jonestown, kde zahynulo 914 obetí (z toho 260 detí!) náboženskej sekty Svätyňa ľudu (pozri článok Mesiáš Jim Jones zabil svoju sektu v kyanidovom koktaile, s. 30). Hoci odvtedy svetom otriasli ďalšie drastické a nepochopiteľné udalosti, v podstate sa nič nezmenilo. Namiesto sprísnenej legislatívy a systematickej prevencie sme svedkami zrovnoprávňovania „veľkých" a „malých" cirkví a občan už ani nevie, aký je medzi nimi rozdiel. Namiesto toho, aby štát investoval do poradenských centier, ktoré by sa zaoberali zhubnou kultovou závislosťou (podobne ako vznikajú protidrogové centrá), silnejú hlasy, aby sa vôbec do toho nemiešal a nezasahoval do slobodného výberu duchovnej cesty jednotlivca. Táto požiadavka sa zdá byť na prvý pohľad oprávnená, avšak iba dovtedy, kým sa začne hovoriť nielen o nešťastných obetiach náboženských manipulátorov, ale aj o rozpade rodín, narušenom psychickom zdraví, strate zamestnania či majetku členov kultu a na druhej strane o politických a mocenských ambíciách jeho vedenia, ktoré používa často i tie najnevyberanejšie spôsoby, ako ich naplniť. A tak sa prezieravý človek pýta: Nie je humbug okolo dodržiavania náboženskej slobody, ktorý sekty až hystericky rozpútavajú, iba odpútanie pozornosti od ich skutočných zámerov? A tie - ako ukázal aj prípad Svätyne ľudu - nie sú vždy najhumánnejšie...

Onedlho sú tu Vianoce a tak mi dovoľte popriať vám za celú redakciu Rozmeru hojnosť Božieho požehnania, zdravie, pokoj, ako aj úspešný a radostný nastávajúci rok 2004.