Program dvojdňového podujatia bol nabitý prednáškami, ktoré medzi sebou bojovali o poslucháča paralelne na troch miestach. Nelákali iba ich názvy, ktoré, ako je už zvykom, znejú uchu priemerného Stredoeurópana ešte stále atraktívne a vzrušujúco, vábili i mená.

O známe osobnosti opäť nebola núdza, početnú konklávu tvorili najmä hostia z Českej republiky. Na Slovensko neváhal pricestovať a prezentovať sa napríklad Antonín Baudyš st., bývalý minister československej i federálnej vlády, ktorý sa v súčasnosti spolu so synom profesionálne venuje astrológii. V príspevku s lakonickým názvom Astrológovia venovanom známym kapacitám tohto „poctivého remesla" okrem iného uviedol, že horoskop sa netýka iba jednotlivcov, svoju karmu, ktorá sa dá vyčítať z hviezd, má i každý národ. Ten český má horoskop jasne v znamení osmičky - veľavravne to dokumentujú roky 1918, 1948, 1968, ale môžeme sa tešiť, že i tie ďalšie s osmičkou na konci budú isto nemenej osudové. A podobne ako sa horoskop každého človeka vypočítava podľa dátumu narodenia, u takého veľkého zoskupenia ako je národ je tiež dôležité poznať presný okamih jeho zrodu.

Rovnako pútavým prednášateľom bol i tohtoročný držiteľ Zlatého balvana MUDr. Josef Hrušovský (pozri článok V. Noskovej Ku komu sa dovalili Bludné balvany?, Rozmer 3/2003). Myslím si, že túto cenu si zaslúžil oprávnene, pretože jeho teória o mystických manželstvách, duáloch a žiariacom svetelnom lúči vesmírneho Majstra Saint-Germaina skutočne prekonala moje očakávanie. Podľa tejto teórie si má žena vo svojom vnútri vytvoriť akýsi zrkadlový obraz negatívnych vlastností svojho partnera a s týmto fiktívnym idolom má následne uzavrieť mystický sobáš. Týchto sobášov môže byť za jeden život viacero a z karmického hľadiska sú pre duál - oboch partnerov - omnoho dôležitejšie ako fyzický sobáš. Výklad zaujal najmä ženskú časť populácie, čo je pochopiteľné, pretože prednáška mala veľavravný názov - Oslobodenie ženy z rodinnej karmy v kvantovej homeopatii.

Ani na bratislavskom festivale som sa nemohol ubrániť dojmu, že súčasná ezoterika sa čoraz väčšmi orientuje na praktickú, každodennú stránku života a že oproti predošlým ročníkom, keď účastníci vo všetkých pádoch skloňovali slová astrál, karma, reinkarnácia a podobne, nastal akýsi príklon k psychickým a sociálnym problémom človeka (možno je to lepšia pôda na založenie rozmanitých dobre platených foriem živnosti).

Určitým potvrdením tohto môjho pocitu bola aj prednáška Dr. Milana Calábka, ktorý na záver prednášky predviedol publiku praktickú ukážku rodinnej konštelácie ako jednej z metód systémovej psychoterapie. Jej stredobodom boli pretrvávajúce traumatizujúce problémy mladíka s otcom. Ich riešenie spočívalo v tom, že dobrovoľníci, intuitívne vybraní mladým mužom z publika, mali mysticky vstúpiť do úlohy členov jeho skutočnej rodiny a spoločne prežívať celú jej osudovú drámu. Vrcholným okamihom bolo vyznanie lásky a úcty otcovi, ktorý mladíka i jeho matku (otcovu manželku) dlhé roky psychicky zraňoval, čo sa, samozrejme, nezaobišlo bez srdcervúcich prejavov. Všetci účastníci konštelácie potvrdili autentické a veľmi silné emotívne pocity, ktoré prežívali takmer ako keby boli skutočnými aktérmi sporu. Cieľom tohto emotívneho divadla bola duchovná katarzia zainteresovaných a vyriešenie inak veľmi zložitého konfliktu a vzťahov, a to i na diaľku.

Veda a možnosti ľudskej posmrtnej existencie - to bol názov prednášky bývalého pracovníka Českej akadémie vied doc. Miroslava Krála, ktorý v nej na pozadí vlastného sugestívne podaného opisu stretnutia s Najvyššou žiariacou nebeskou Bytosťou objasňoval zákonitosti kozmickej pamäti vo vzťahu k individuálnym dušiam. Ako dodal, po tomto silnom zážitku už nedokáže hrešiť (a ani klamať), čo publikum v duchu iste s uznaním ocenilo.

O horoskopoch som sa už zmienil. No ten, ako sa nás o tom usilovala presvedčiť maďarská lektorka Judith Szilvásyová v prednáške Sebapoznávanie prostredníctvom pôdorysu a horoskopu nášho bytu, je dôležitý nielen pre človeka, ale aj pre prostredie, v ktorom trávi väčšinu svojho času, a ktoré sa významne podieľa na jeho úspechu či neúspechu. Ako z uvedeného názvu vyplýva, ide o horoskop nášho bytu, ktorý sa dá vypočítať podľa astrologickej mriežky starobylej čínskej metódy feng-šuej. Jej filozofia je založená na myšlienke, že všetko, čo nás obklopuje, pozostáva z energie. Životná energia čchi má v každom priestore svoj charakter. Keď je priestor, v ktorom človek žije a pracuje, v harmónii s prírodou, môže človek prežiť príjemný a úspešný život. Keď teda máte sexuálne problémy s partnerom alebo dokonca hrozí rozvod či iné ťažké konflikty v rodine, resp. na pracovisku, stačí iba premiestniť nábytok a všetko bude zase v úplnom poriadku.

Pomerne často skloňovaná všadeprítomná a všetko presahujúca energia čchi hrala dominantnú úlohu i v ďalších príspevkoch, napríklad v prednáške Ukrajinky Natálie Jadryšnikovej s názvom Fenomén čchi. Ako povedala, energetickou podstatou čchi-kungu, z ktorého vychádzala, je práca s energiou Zeme. Plynulé a harmonické pohyby rúk a nôh vedú k premývaniu a napĺňaniu všetkých meridiánov naších končatín. Pri znázorňovaní schémy človeka prijímajúceho a vysielajúceho do útrob ďalekého vesmíru túto spasiteľnú a uzdravujúcu energiu som sa neubránil dojmu, že sme akési kozmické vysielače a naše šťastie a zdravie závisí iba od toho, ako správne máme nastavený náš energetický radar.

Aj ďalšie prednášky pútali „tajomnachtivé" auditórium, hoci účastníkov bolo tento rok akosi pomenej. No keďže sa tieto dávky nedali absolvovať v celosti (nielen fyzicky, ale najmä psychicky) a písať o všetkom by bolo príliš zdĺhavé, uvediem na dokreslenie podujatia ďalší program už iba v titulkoch: Psychika a meridiáni (Sándor Kovács); Bardö Thodöl - Tibetská kniha mŕtvych, posmrtná cesta duše (Tibor Geljen); Sufi tance (Mirek Kašpar); Premeny kresťanskej herézy (Peter Macsovský); Učme deti relaxovať (Anna Galovičová); ASHA - aktívna duchovná hojivá aplikácia a chanelling s bytosťou Sahi (Jaroslav Chvátal); Nevyjasnené záhady - prekvapivé objavy potvrdzujú staré mýty (Arnošt Vašíček); Strom šamanov - šamanské piesne a bubny (Ľubomír Holzer); Tajomstvo modlitby (Ján Bálint); Brušné tance (Xénia Chalasová); Spiritualita a zdravie (Felix Irmiš); Tarot ako symbolický obraz nebeských svetelných bytostí (Judita Peschlová); Umenie a duchovná transformácia človeka na konci vekov (Iveta Slobodníková); Ako zmeniť svoj osud, ako zmeniť tento svet? (Michel Zavarská); Význam sna v psychoanalýze (Tibor Hrozáň); Tradičná profylaxia a jej súčasná interpretácia (Dušan Belko); Hľadanie obrazov v prinesených kameňoch - tvorivá dielňa (Ján Babiar); Horoskop ako mapa života (Alica Vodičková); Harmonické prúdenie energie v čakrách - princíp zdravého vývoja tela, mysle a ducha človeka (Ľudmila Lešková); Mimoriadne stavy vedomia (Marie Matoušková); Hypnóza a autohypnóza - možnosti využitia podvedomia a intuície pre zdravý a úspešný život (František Ulšmíd); Liečime sa prírodou (Ondrej Chreňo); Postavy šamanského inosveta (Karol Dado); Tajomstvo Judášovho striebra (Miloš Jesenský); Tibetský budhizmus (Láma Chopel); Novinová astrológia (Antonín Baudyš ml.); Kabala (Ludovic de Pelerin); Umenie zvládať život (Eva Joríková).

Podujatie dotvárali aj sprievodné podujatia: výstavy obrazov, workshopy (chiromantia, ezoterická artterapia, chirológia, vplyv planét na snívanie); videoprezentácie (mandaly); ezoterickí praktici (astrológia, tarot, výroba šamanského bubna) atď. Myslím si, že už iba toto taxatívne vymenovanie veľa napovedá. Neviem, či sa všetky uvedené prednášky tohto vyčerpávajúceho programu naozaj uskutočnili, avšak absolvovať tento program bol fuškou aj pre zbehlého ezoterika.

Festival vyvrcholil už tradičným koncertom indickej hudby v interpretácii Jiřího Mazánka, ktorý sa v úvode zmienil o „vede o používaní vibrácií" a počas svojho „mystického" vystúpenia to na rozličných exotických nástrojoch názorne demonštroval.

Nedá mi nespomenúť, že aj tento rok sa na festivale prezentovalo viacero náboženských kultov: Hare Krišna hnutie, Joga v dennom živote, Sahadža joga so svojou typickou sebarealizáciou „na počkanie", čínskym režimom prenasledovaný kult Falun Gong, alebo Univerzálny život, ktorý v súčasnosti vedie populizmom zaváňajúcu kampaň s názvom Ježiš nechodil do kostola. Žiadna cirkev - ľudia sa modlia. Možno bude pre niekoho zaujímavé, že táto kresťanská sekta propaguje i viaceré východné doktríny, ako reinkarnáciu, nezabíjanie zvierat a podobne.

Nechýbali stánky s ezoterickou literatúrou, najrozličnejšími pomôckami harmonizujúcimi a sprostredkujúcimi kozmickú energiu, či tibetský modlitebný mlynček, soľné lampy, kamera snímajúca našu auru, šamanské bubny a mnohé ďalšie vynálezy a príjemnôstky, bez ktorých by na svete pravdepodobne bolo nudné žiť. Samozrejme, popri tom všetkom ste si mohli dať vyveštiť svoj osud z tarotových kariet, alebo vám astrológ na počkanie zhotovil váš horoskop, samozrejme, za príslušný poplatok.

Nuž, pokiaľ sa ľudia nenaučia na svet a život pozerať so zodpovednosťou, realisticky a triezvo, vždy sa nájdu tí, ktorí z toho budú na ich úkor veľmi výhodne ťažiť. Vytvoria ilúziu vysnívaného, náhradného sveta netušených možností s pulzujúcou uzdravujúcou kozmickou energiou, avšak nad tým, že ide iba o ilúziu, sa zamýšľať, žiaľ, už nikto nebude...