Kedy a ako vznikol váš klub a aké je jeho poslanie?

Klub Sisyfos sme založili roku 1995 a zakrátko získal vyše dvesto členov. Inšpirovaný bol skeptickými klubmi a združeniami známymi v Európe i vo svete. Prvé združenie skeptikov vzniklo spontánne už v 60. rokoch v USA. Dnes sú organizovaní skeptici - azda okrem centrálnej Afriky - už takmer všade, počnúc Novým Zélandom cez Indiu až po Ukrajinu. Európski činorodí skeptici sú združení pod skratkou ECSO (European Council of Skeptical Organizations). Nás prijali za členov organizácie pred troma rokmi. RNDr. Jiří Grygar, ktorý pre českých skeptikov zabezpečuje oficálny kontakt so zahraničím, sa stal viceprezidentom tejto organizácie. Od tých čias sme s ostatnými európskymi skeptikmi členmi svetového združenia CSICOP (Committee vor the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal). Takže sme tak trochu svetoví i globálni.

Naším poslaním je spochybňovať iracionalitu, povery, šarlatánstvo, hyenizmus plynúci z manipulácie s ľuďmi - také prípady sú známe napríklad z liečiteľstva - usilujeme sa zabraňovať, aby podvodníci mohli predávať svoje výrobky. Hovoríme, že mimoriadne tvrdenia (odporujúce prírodným zákonom) vyžadujú mimoriadne dôkazy.

 

V súčasnosti sa rozličné pseudovedecké metódy a kulty vo svete šíria ako lavína. Nie je boj proti tomuto druhu ľudskej hlúposti a s ňou spojenej naivity podobný donkichotovskému boju proti veterným mlynom? Veď aj názov vášho klubu - Sisyfos - o tom niečo napovedá...

V dejinách ľudskej spoločnosti sa mnohé aktivity a úsilia pravidelne opakujú. Ľudia by chceli žiť šťastne a usporiadane. Pokúšajú sa o svet bez vojen, tvoria krásne a užitočné veci, usilujú sa o to dlhé veky. Do tej hry však vstupuje chamtivosť, hlúposť a manipulovateľnosť. Sú to (obrazne povedané) tri ohyzdné sestry, ktorých vinou nežijeme v tom najlepšom zo svetov. Sizyfovský balvan valí do vrchu kdekto - humanitárne organizácie, ekológovia, ľudia pripútaní k dennej práci, ktorá často býva stereotypná, ženy, starajúce sa o hniezdo a mláďatá v ňom. Don Quijote bol romantický rytier - šľachetný blázon, ale tí, ktorých som vymenovala, sú stĺpmi civilizácie, ľudstva a nádeje, že sa náš svet nezrúti do chaosu. Skeptici sú tiež jedným zo stĺpov v tom nekonečnom stĺporadí. S údelom spochybňovať podozrivé tvrdenia šarlatánstva a komerčného okultizmu sú nielen zmierení, ale húževnatosť spojenú s neistými výsledkami majú i vo svojom erbe.

 

A čo médiá? Nie sú tým pomyselným vetrom, poháňajúcim veterné mlyny? Nazdávam sa, že vo veľkej miere práve ony napomáhajú šírenie šarlatánstva. A nejde pritom iba o komerčné médiá, pre ktoré jediným kritériom výberu je sledovanosť a ktoré sotva zaujíma nejaká vedecká báza. Je možná zmena k lepšiemu, alebo to speje ešte k horšiemu? Ste v tomto smere optimistická?

Novinárkou som od roku 1990. Pracovala som v denníkoch, v rozhlase, dokonca i v bulvári - na počudovanie aj tam som od roku 1993 do roku 1996 mohla popularizovať vedu. Bulvárna tlač ma nútila vyjadrovať sa polopatisticky a vyhľadávať senzačnosť, čo v konečnom dôsledku vede prospieva - takže viem, ako to v médiách chodí. Médiá sú ovplyvniteľné záujmami mediálnych konzumentov. Ich preferencie, hlad po tých či oných informáciách sa zisťuje prostredníctvom ankiet, listov redakciám, telefonátov čitateľov a divákov. To je tá pomyselná strelka kompasu. Na druhej strane sa médiá usilujú vyhľadávať horúce témy, ktoré by čitateľov navnadili, rozrušili, vzbudili záujem a tým i obľubu produktu - novín či televízneho programu. Ezoterika, okultizmus, ale aj vzbudzovanie neopodstatnených obáv a strašenie (napr. takzvaným elektrosmogom - ohrozením, ktoré si doslova vycucajú z prsta) sú trvalky na mediálnej scéne, ale aj ony podliehajú móde a záujem o ne sa pohybuje po sínusoide. Niekoľko rokov po revolúcii nastal boom všelijakých liečiteľských poradcov. Spomínam si, ako niektorí z nich doslova obliehali redakcie a ponúkali spoluprácu - chceli mať svoju poradenskú rubriku. Najväčšmi sa im pozdávalo liečenie na diaľku, lebo to je skutočne skvelý a bezpracný džob s nulovou zodpovednosťou. Niektorí sa uchytili, iní nie. Nedávno som hovorila s majiteľkou kníhkupectva s ezoterickou literatúrou. Sťažovala sa mi, že záujem o produkty, ktoré predáva, sa znižuje: „Počet ľudí, ktorých zaujíma ezoterická literatúra a sú schopní ustavične kupovať nové knihy, kurzy reiki, odstraňovače geopatogénnych zón a tých, ktorí navštevujú liečiteľov, je obmedzený a skôr klesá," konštatovala dáma, ktorej obchod zíval prázdnotou. Dodala, že sa vráti k pôvodnej profesii - obchodu s realitami.

Tento trend sa týka i médií. Mágovia, liečitelia či jasnovidci sa na obrazovkách českých televíznych kanálov objavujú čoraz zriedkavejšie, ide skôr o programy prevzaté zo zahraničia. V kurze je tiež zvyk pozvať si k tým programom plným drístov skeptika, ktorý vyjadrí svoje pochybnosti. Som teda optimistka. Ľudia začínajú rozumne uvažovať, nedajú sa nachytať, preferujú triezvosť a opatrnosť. Podaktorí prehnaní ezoterici pochopili situáciu, a tak trochu prevracajú kabát. Oháňajú sa pseudovedeckým žargónom, lžou, dokonca aj v tom, že ich podporuje napríklad PHARE, alebo sa odvolávajú na neexistujúce vedecké ústavy.

Treba však pripomenúť, že my skeptici neodhovárame ľudí od ich viery v nadprirodzeno, nikoho nezosmiešňujeme, chápeme ľudskú túžbu po zázrakoch. Skôr sa usilujeme odhaľovať podvodníkov, ktorí obchodujú s ezoterickým tovarom, ako aj liečiteľov, ktorí sa správajú ako hyeny. Spolupracujeme s Českou obchodnou inšpekciou a s médiami, ktoré také prípady odhaľujú a zverejňujú.

 

Čo je najnebezpečnejšie na novovekom šarlatánstve, ktoré si v nejednom prípade nasadzuje masku vedy? Na čo by si podľa vás ľudia mali dať obzvlášť pozor?

Pre našu peňaženku sú veľmi nebezpeční zdatní výrobcovia - podvodníci, ktorí ponúkajú čosi, čo z hľadiska prírodných zákonov nemôže fungovať. Napríklad prútený košík na vysušovanie múrov, ktorý má vťahovať kozmickú energiu. Stojí asi 50-tisíc korún. Firma zároveň vysušuje múry klasickým spôsobom a zrejme aj účinne; košík je len akýmsi prídavkom, za ktorý šikovne inkasuje peknú sumu navyše. Je pochopiteľné, že podobné podozrivé služby a výrobky si skôr kúpi firma či organizácia, kde výdavky neplynú z vrecka jednotlivca. Viem konkrétne o jednom prevlhnutom kláštore, kde na podvod naleteli. Zodpovedná osoba, ktorá túto „somarinu" objednala, sa zamestnávateľovi pravdepodobne ťažko prizná, že toľko peňazí vyhodila za zrejmý podvod, a tak radšej mlčí. Z tohto a podobných dôvodov sú reklamácie na výrobky podvodníkov označkované „vedeckým žargónom" minimálne. Škoda. Keby sa poškodení prihlásili skeptikom, tí by sa mohli pustiť do súdneho sporu.

 

Skeptici nie sú iba v Česku. Zanieteným bojovníkom proti rozmanitým pavedeckým metódam a iluzionistickým trikom je napríklad Američan James Randi. Asi je zbytočné pýtať sa vás, či viete o podobne orientovaných zahraničných spoločnostiach ako vaša, preto hneď vyslovím otázku: V čom konkrétne a ako s nimi spolupracujete?

Spolupracujeme predovšetkým s Európanmi. Naši zástupcovia každý rok cestujú na celoeurópske konferencie. Jedna z nich - desiata - sa konala pred dvoma rokmi v Prahe. Vymieňame si publikácie, niektorí skeptici sú v osobnom kontakte. Prekladáme ich články a uverejňujeme ich v našej tlači. V ich bulletinoch sa zase objavujú naše príspevky. Navzájom sa povzbudzujeme a na rôznych úrovniach sa radíme. Čo sa týka Randiho, možno ho Američanom len závidieť. I my sme niekoľko sezón mali svojho kúzelníka. Pri odovzdávaní anticeny Bludné balvany predvádzal filipínsku operáciu. Bol to však muž verný predovšetkým svojej profesii - naše úsilie ho zaujímalo len okrajovo. Keď sa jeho finančné požiadavky závratne zdvihli, jeho nárokom sme nestačili vyhovieť. Kúzelníci vo všeobecnosti bývajú k ezoterike skeptickí. Vedia dobre, ako „mentálne" ohnúť lyžičku, vedia svoje o „levitácii" aj o zmienenej filipínskej operácii.

 

Na Slovensku pôsobí Spoločnosť na podporovanie kritického myslenia, ktorá je svojím zameraním pravdepodobne veľmi blízka vášmu klubu. Vznikla približne v tom čase ako Sisyfos. Namieste je otázka, aké vzťahy sú medzi vami a či si navzájom vymieňate skúsenosti. V čom je podľa vás situácia v ČR odlišná od našej?

Formálne sú naše vzťahy skvelé. Fandíme si, ako inak, ale spolupráca viazne. Slovenskí skeptici sa počtom zatiaľ obmedzili na dvadsať ľudí. Sú to významné osobnosti, svojím spôsobom ide o výlučnú spoločnosť. Podľa mojej skúsenosti niekoľko veľmi zamestnaných odborníkov nemôže čeliť tej presile, keďže ezoterike, šarlatánstvu a komerčnému okultizmu na Slovensku sa vraj veľmi dobre darí. Myslím si, že ani na rozvíjanie medzinárodnej spolupráce - počínajúc nami, najbližšími skeptickými priateľmi - nie sú dostatočné kapacity.

My sme od začiatku zvolili inú, ľudovejšiu stratégiu. K českým skeptikom sa môže prihlásiť každý, kto súhlasí s našimi stanovami, dokonca aj cudzinec (máme v členstve niekoľko Slovákov a Nemcov). Záujemca o členstvo však na prihlášku potrebuje podpis troch registrovaných skeptikov. Máme asi štyristo členov platiacich členské príspevky 200 Kč ročne. Mnohí z nich sú síce pasívni, ale aspoň nám fandia a vo svojom prostredí šíria naše myšlienky. Podstatnú časť našich prostriedkov však použijeme na vydávanie Spravodaja Sisyfos, ktorý členom zasielame zdarma. Radi by sme so slovenskými skeptikmi viac spolupracovali. Budeme s tým musieť niečo urobiť.

 

Mohli by ste nám prezradiť, ktoré známe osobnosti sú členmi českého klubu skeptikov, resp. kto sa môže stať jeho členom?

Našou vlajkovou loďou je, samozrejme, obľúbený Jiří Grygar - astronóm, ktorého majú radi aj Slováci. Jeho schopnosť vysvetľovať vedu, hovoriť k ľuďom je obdivuhodná. Zdá sa, že je nasledovníkom slávnych gréckych rečníkov a navyše nie je domýšľavý ako niektoré hviezdy spoločenského neba. Preto je, ako sa úsmevne hovorí, v kolektíve obľúbený. Naším členom je aj podpredseda ODS, poslanec parlamentu, tieňový minister zahraničia a člen konventu EÚ Jan Zahradil. Vstúpil k nám napriek tomu, že politizovanie (ale aj preberanie náboženských otázok) máme v stanovách zakázané. Veľmi nám pomáha. Pred rokom a pol sa k nám prihlásil spisovateľ Ivan Klíma, ďalšou známou spisovateľkou je Iva Pekárková, ktorú k nám priviedol jej otec, fyzik. Našimi členmi sú významní vedci, napríklad imunológ prof. Václav Hořejší, novinár Karel Pacner, ktorý napísal mnoho kníh o kozmonautike. Viacerí z nás píšu a publikujú. Pred časom som založila malé nakladateľstvo, aby som skeptikom mohla rýchlo a lacno vydávať knižky. Nedávno som vydala titul Utopený Archimedes. Ide o akýsi ironický slovník ezoterických hesiel, ktorý napísal ďalší z našich popredných skeptikov, jediný profesor odboru medicínska biofyzika v republike, Vojtěch Mornstein, vedúci Biofyzikálneho ústavu Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Významným členom je aj prof. Jiří Hert, vedec, lekár, publicista a vysokoškolský učiteľ. Máme medzi sebou vedcov, najmä matematikov, fyzikov a tiež lekárov, učiteľov, novinárov, ale i výtvarníkov, podnikateľov a desiatky študentov. Je to zaujímavá zmes.

 

Z internetu som sa dozvedel, že pre verejnosť pravidelne organizujete prednášky, ktorých témy sú nepochybne zaujímavé. Môžete uviesť niektoré z nich?

Z tohtoročných by som mohla vymenovať napríklad dve februárové prednášky prof. Jiřího Palečka a doc. RNDr. Jána Kovářa nazvané Program génových terapií naráža na iracionálne obavy; v marci nám predsedníčka Českej akadémie vied doc. Helena Illnerová prispela prednáškou Úloha akadémie vied vo výskume Českej republiky a predseda Grantovej komisie ČR prof. Josef Syka informoval o problematike financovania českej vedy. Ja som mala prednášku o zážitku blízkosti smrti očami vedy a odborník na sekty PhDr. Zdeněk Vojtíšek informoval prítomných skeptikov i verejnosť o sektách oháňajúcich sa kontaktmi s mimozemšťanmi. Mladá egyptologička Hana Vymazalová, ktorá sa špecializuje na staroegyptskú vedu, predovšetkým matematiku, prednášala o Starom Egypte a doc. Peter Zamarovský nás zoznámil s racionalitou antického Grécka. Naše prednášky sú pre členov skeptikov i pre verejnosť zdarma, prednášková sála v budove AV na Národnej triede je vždy do posledného miesta zaplnená. Vybraní prednášajúci svoje prednášky písomne spracujú a uverejnia ich v zborníkoch s rovnakým názvom ako prednáškový cyklus - Veda kontra iracionalita. Zborníky vydáva prestížne nakladateľstvo Academia a je o ne veľký záujem. Zatiaľ vyšli dva, tretí chystáme.

 

Aké ďalšie aktivity sú pre Sisyfos charakteristické?

Prednášky máme i mimo Prahy, vydávame spravodaj, prezentujeme sa na webových stránkach, na požiadanie dohadzujeme médiám skeptických odborníkov, vydávame knižky, usilovne čítame ezoterickú literatúru a časopisy, navštevujeme akcie našich ideových odporcov, vystupujeme v médiách, kde sa venujeme popularizácii vedy a pestujeme spoločenský skeptický život (napr. Pražáci sa raz za mesiac schádzajú pri „skeptickom pive", kde si vymieňajú informácie a pestujú burzu nápadov). Samozrejme, nie všetci. Každý si môže vybrať, čoho sa chytí, čo je mu blízke.

 

Aké zaujímavé publikácie ste v poslednom čase vydali, resp. na čo sa môže čitateľ v blízkej budúcnosti tešiť? Uvažujete o spôsobe, ako by sa dostali na slovenský knižný trh?

Za posledný rok sme vydali trit knihy: zborník Věda kontra iracionalita (2. diel) od kolektívu autorov vyšiel vo vydavateľstve Academia; Akupunktura, mýty a realita, napísali lekári Hert, Hnízdil a Klener a vydalo vydavateľstvo Galén; Jitka Splítková, redaktorka internetového Neviditeľného psa napísala Mýty v zrcadle vědy a fantazie. Ja som vydala knižku humorných esejí, fejtónov a poviedok, z ktorých sa mnohé vyrovnávajú so svetom komerčného okultizmu. Knižka má názov Je to hustý. Zatiaľ nám nenapadlo prenikať na slovenský knižný trh, ale je to zaujímavá myšlienka a ďakujem vám za ňu. Budeme sa však musieť poobzerať po nejakom distribútorovi.

 

Jedným z originálnych činov klubu je aj verejné udeľovanie cien Bludné balvany. Môžete našim čitateľom priblížiť, o čo ide a kto je držiteľom posledných „vyznamenaní"?

Bludné balvany sú anticenou za klamanie českej verejnosti. Udeľujeme ju v antických kostýmoch. Jiří Grygar ako splnomocnenec bájneho Sizyfa vyhlasuje víťazov. V tomto roku zlatý Bludný balvan v kategórii jednotlivcov získal kvantový homeopat MUDr. Josef Hrušovský za rozvíjanie spolupráce s anjelmi a archanjelmi pri liečení pacientov; strieborný sme udelili odevnej výtvarníčke Jiřine Průchovej, ktorá tvrdí, že jej „liečivé" obrázky telo vidí aj zavretými očami. Založila si na tom biznis so samolepkami, ktoré sa pripevňujú na mobil alebo počítačovú myš, aby chránili pred zlým žiarením. Bronzom sme ocenili národom milovaného Karla Gotta za jeho fušovanie do ezoteriky. V družstvách sa najlepšie umiestnil WM magazín pod vedením Jiřího Wojnara za propagáciu protivedeckých nezmyslov, striebro dostal Jiří Mašek za svoj internetový časopis www.osud.cz, a bronz slávna rozhlasová stanica Rádiožurnál za propagáciu astrológie, numerológie a ďalších nezmyslov.

 

Máte nejakú podnetnú myšlienku, o ktorú by ste sa chceli na záver podeliť s našimi čitateľmi?

Klam, podvod, ba i krádež patria k „normálnej" stratégii živočíchov a prirodzene vplynuli aj do stratégie najvyššieho primáta - človeka. V záujme humanizmu a altruizmu musíme podvod stíhať, lebo je rovnako úspešný a môže napáchať veľké škody. Náš svet by bol plný horkosti a trápenia, keby sme dali zelenú klamaniu a podvodom a nijako ich nestíhali. Nenechajme sa podvádzať, manipulovať. Ak budeme pozorní, z času na čas zbadáme, že „kráľ je nahý".

 

Ďakujem za rozhovor.