1. Pamätaj, že šarlatánstvo sa zriedkakedy prezentuje ako niečo nezvyčajné.

Šarlatáni veľmi často používajú odborný slovník a citujú (pravdivo alebo falošne) vedecké pramene. Niektorí z nich majú dokonca vedecké tituly, ale na svoju činnosť si vybrali cestu, ktorá nemá nič spoločné s vedou.

 

2. Vyhýbaj sa všetkým „špecialistom", ktorí tvrdia, že väčšina chorôb je spôsobená zlou stravou, alebo že väčšinu chorôb možno vylieči užívaním potravinových doplnkov.

Napriek tomu, že niektoré choroby naozaj súvisia s diétou, väčšina z nich s ňou nemá nič spoločné. Okrem toho vo väčšine prípadov, v ktorých je diéta činiteľom ovplyvňujúcim zdravie, riešením nie je užívanie vitamínov, ale zmena tejto diéty.

 

3. Veľmi opatrne treba prijímať rozprávané historky a svedectvá.

Ak niekto tvrdí, že bol vyliečený vďaka neobyčajným špecifikám (farmaceutickým liekom zamiereným na určitú chorobu), rozmýšľaj alebo sa opýtaj lekára, či nemôže byť iná príčina toho uzdravenia. Mnohé z príznakov ochorenia časom samovoľne zanikajú a väčšina chronických ochorení sa strieda s obdobiami bez príznakov choroby. Osoby, ktoré poskytujú svedectvá o vyliečení nádoru neklasickými metódami, sa často liečili aj klasickými metódami. Budú nás však uisťovať, že sa uzdravili vďaka neklasickým metódam. Časť svedectiev je preto jednoducho falošná.

 

4. S opatrnosťou treba prijímať aj pseudolekársky žargón.

Mnoho šarlatánov namiesto toho, aby liečili chorobu, vám navrhne „očistenie" organizmu, „znovuvytvorenie chemickej rovnováhy", „uvoľnenie nervovej energie". Sľubuje prinavrátiť „harmóniu s prírodou" alebo zlepšiť určité „slabosti" niektorých orgánov. Použitie pojmov, ktoré sa nedajú zmerať a dokázať, dovoľuje tvrdiť, že boli účinné, napriek tomu, že nič konkrétne nespravili.

 

5. Nedaj sa oklamať paranoickými obvineniami.

Predstavitelia nekonvenčnej medicíny často hovoria, že lekári, farmaceuti a vláda sú spiknutí proti metódam, ktoré používajú. Nemajú na to, samozrejme, žiadne dôkazy. Bolo by proti logike myslieť si, že veľké skupiny ľudí by sa mohli postaviť proti metódam, ktoré by raz mohli vyliečiť ich samých alebo ich blízkych...

 

6. Zabudni na „tajné liečebné metódy".

Príznačné pre vedecký prístup je deliť sa o vedecké objavy. Šarlatáni však svoje liečebné metódy držia v tajnosti a to aj preto, aby sa im nemohlo dokázať, že sú často neúčinné. Keby niekto našiel novú, skutočne účinnú metódu liečby, neutajoval by ju. Ak by sa nejaká terapia ukázala ako účinná, zvlášť v prípade vážnych ochorení, ten, kto by ju vynašiel, by sa stal veľmi slávnym a bohatým, keby sa o ňu rozdelil s druhými.

 

7. Nedôveruj liečivým bylinkám.

Liečivé bylinky sú rozširované obyčajne pomocou rôznych reklám (niekedy aj klebiet), ba dokonca folklórom a tradíciou. Rozvoj výskumu v medicíne ukázal, že mnoho byliniek je v skutočnosti málo účinných. Priniesol aj zastúpenie niektorých byliniek syntetickými zložkami, ktoré sú spravidla účinnejšie. Treba vedieť, že mnohé bylinky obsahujú stovky chemických zložiek, ktoré ešte neboli definitívne klasifikované a preskúmané. Napriek tomu, že niektoré z nich sa ukazujú byť niekedy účinné, iné sú, alebo môžu byť, škodlivé. Pri praktizovaní účinných metód liečenia klasickými konvenčnými metódami bylinkárstvo zriedka býva výlučným riešením.

 

8. Buď skeptický, keď je terapia predstavovaná ako účinná pri vekom pote rôznych chorôb, obzvlášť vážnych.

Nejestvuje všeliek, ktorý „lieči všetko"!

 

9. Ignoruj pokusy využívať tvoj egoizmus.

Jednou z najúčinnejších ciest, ktorými sa šarlatáni dostávajú k svojim obetiam, je sugescia, že pristupujú k nim individuálnym spôsobom. Presviedčajú nás, že ak aj účinnosť ich metód všeobecne nie je vždy stopercentná, nemusíme sa preto zvlášť trápiť, lebo môže byť účinná práve v našom prípade.

 

10. Nedovoľ, aby utrpenie ovplyvnilo tvoju rozvahu.

Ak si myslíš, že tvoj lekár sa o teba dostatočne nezaujíma, ak sa dozvieš, že tvoja choroba je nevyliečiteľná, ak to nechceš prijať do svojho vedomia bez boja - nevzďaľuj sa od všeobecne prijatého vedeckého systému ochrany zdravia. Porozprávaj sa o svojich obavách s lekárom, alebo si jednoducho nájdi iného odborníka.