Všetky tieto bytosti či substancie stvoril Stvoriteľ, ktorého autor vníma ako dokonalú jemnohmotnú podstatu a vizualizuje si ju ako veľkú guľatú zlatú láskavú tvár s veľkým množstvom zlatých lúčov namiesto vlasov. Stvoriteľ stvoril aj absolútno, ktoré má nekonečne veľa rozmerov, v ktorom existujú aj iné vesmíry, taktiež obsahujúce rôzne formy uvedomelého života (tamže, s. 51).

Komunikácia medzi pozemšťanmi a energo-informačnými štruktúrami na Zemi a vo vesmíre prebieha, samozrejme, neverbálne pomocou „informaciónov", ktoré ako zostupný prúd do nás vtekajú, alebo ako vzostupný z nás do celého vesmíru vytekajú cez sušumnu, prechádzajú cez čakry a rozlievajú sa až do jednotlivých buniek. Nehľadajte v knižkách o biológii pojmy ako sušumna alebo pindala, ida či čakry. Tie tam nepatria. Autor si ich vypožičal z filozoficko-teologických systémov Indie, Tibetu a Číny. Sú to vraj akési kanály a centrá, ktorými prúdia rôzne, oficiálnej vede neznáme kozmické energie, kladné a záporné hviezdne energie či energie jin a jang. „Profesor" Ignatenko, pravdepodobne inšpirovaný snahou fyzikov zjednotiť všetky známe fyzikálne interakcie do jednej teórie, zašiel oveľa ďalej. Usiluje sa o vytvorenie - ako to sám nazýva - „univerzálneho filozoficko-psychologického systému", ktorý spojí všetko so všetkým: „musí zahŕňať všetky známe filozofické, náboženské a ezoterické systémy, (...) musí vyriešiť neprirodzené oddelenie teológie, ezoterického učenia, vedy a umenia, pritom musí v plnej miere rešpektovať všetky známe základné vzory krásy a harmónie, poznatky vedy a teologické nazeranie Človeka a vesmíru" (tamže, s. 15).

Krásna, vznešene znejúca definícia, však? Lenže parafrázovať ju môžeme napríklad takto: Vytvorme strom, ktorý bude tvarom pripomínať baobab, ale bude to palma, kvitnúť však bude ako jabloň, bude mať šišky ako smrek, ale semenami budú jahody. Absurdné? O nič menej ako zjednotiť princípy vedy s teologickou dogmatikou, s tvrdeniami takzvaných parapsychológov, psychotronikov a ezoterikov a s praktikami mágie a okultizmu. To sa skôr podarí skrížiť mačku so psom.

Predstavte si napríklad, že na fyzikálnej medzinárodnej konferencii vystúpi uznávaný vedec a prednesie príspevok o tom, ako s dovolením Stvoriteľa nadviazal mimozmyslový kontakt s civilizáciou na planéte v súhvezdí Veľkého psa. Vzájomne si vymieňajú informácie, ktoré sa prenášajú neznámymi a doposiaľ neobjavenými časticami „informaciónmi" nekonečnou, ba možno aj vyššou rýchlosťou. Alebo na lekárskom sympóziu lekár oboznámi kolegov, ako pacientovi úspešne vyoperoval prebytočný mozog, lebo trpel bolesťami hlavy. Operácia nezanechala žiadne závažnejšie následky, pacient sa už cíti podstatne lepšie, takže renomovaný odborník odporučí používať túto radikálnu metódu liečby aj pri iných neurologických problémoch. Alebo astrofyzici vyšlú kozmickú loď na prieskum Božieho chrámu. Na teologických fakultách by potom mohli prednášať napríklad matematický dôkaz Božej existencie, a to výlučne v miestnostiach s odrušenými geopatogénnymi zónami. Vybraný študent by pritom opakoval indické posvätné mantry, ďalší odriekaval zaklínadlá z Veľkej knihy mágie. Ako dôkaz správnosti takého dôkazu by bola špiritistická seansa, kde by študenti vyvolali ducha Henricha Lorentza (holandský matematik a fyzik, 1853 - 1928), aby si overili správnosť svojho vedeckého postupu.

 

Antisvet a 10 farebných svetov Alberta Ignatenka

Zdá sa vám, že mi preskočilo? Nuž po prečítaní časti Ignatenkovej knihy Schola vitae to celkom pripúšťam. Len s ťažkosťami sa usilujem pochopiť, že môj život je vraj nekončiacou sa reťazou reinkarnácií. Pod vedením pána „akademika" by som si na minulé životy dokázala aj pospomínať, takto som však odsúdená žiť len v zajatí tohto života. Prečo? Aby som odčinila svoju karmu, čo voľne pretransformované z východných filozofií do nám bližšej kresťanskej znamená, aby som si odpykala hriechy nazhromaždené nielen počas tohto, ale najmä počas predchádzajúcich životov. Nedozviem sa však, čo sa stane, ak si karmu „neodčiním" nikdy, pretože nepochybne medzi najväčšie hriechy patrí posmešná kritika kozmo-enio-psycho-humanistického učenia.

A aby mi bolo jasné, odkiaľ takéto zlé a hriešne myšlienky prichádzajú, jedna kapitola knihy je venovaná Antisvetu (bývalé „peklo" obývané Satanom a padlými anjelmi). S takýmto antisvetom sme prepojení hviezdnym kanálom Pingala. Antisvet nám posiela choroby, utrpenie a zložité životné situácie a nešepkáva nám strach zo staroby a smrti, ale to je len klamlivá dezinformácia.

Albert Ignatenko však vypracoval metódy neutralizácie pôsobenia tohto Antisveta. Dokonca ako uvádza vo svojej knihe: „Podľa informácií, ktoré som získal z energo-informačných zdrojov jemných svetov, sa Antisvet postupne preorientúva - a to predovšetkým pôsobením Panny Márie. Dňa 16. apríla 1996 došlo k výraznému zmenšeniu Antisveta - jeho vplyv sa znížil asi o 70 percent" (tamže, s. 45).

Ešteže má pán „profesor" prístup k dobre informovaným zdrojom. Po bičoch politických a vojnových konfliktov, ktoré si ľudstvo na seba za posledných pár rokov uplietlo, si vravím, že aj tých zvyšných 30 percent „antisveta" nám celkom vystačí. Oporou sú nám predsa „významné vedecké poznatky", teórie a učenie pána Ignatenka, ktorý si svojím pôsobením výlučne (ako všetci jemu podobní) v znamení dobra, lásky, pokory a zachovávania všetkých Božích prikázaní (najmä nikdy neklamal) už svoju karmu do veľkej miery odčinil. Čiže je takmer bez hriechov. A preto s čistým svedomím a s pokojom v duši môže tvrdiť, že náš vesmír je rozdelený na 10 základných svetov, ktoré majú svoju farbu a vibrácie: 10 - zlatý - svet Stvoriteľa - pre nás nepočuteľná vibrácia tzv. Božích fláut; 9 - biely - svet Ducha Svätého; 8 - ružový - svet Ježiša Krista; 7 - orgovánový - svet Panny Márie - tón H; 6 - modrý - svet intuitívny - tón A; 5 - svetlomodrý - svet karmický (vôle) - tón G; 4 - zelený - svet mentálny - tón F; 3 - žltý - svet astrálny - tón E; 2 - oranžový - svet éterický - tón D; 1 - červený - svet fyzicko-energo-informačný - tón C. Existujú však aj prechodové svety inštinktov, rozumu, múdrosti, pôvabu, či somatiky a sto ďalších podsvetov. Viete, koľko kurzov budete musieť absolvovať, kým sa v tom chaose imaginárnych svetov budete vedieť orientovať?

Aj v našom tele je toho odrazu nejako oveľa viac - nielen o spomínané kanály, čakry a podčakry, ale ako sa dočítame, máme aj osem duchovných tiel, ktoré vytvárajú večnú dušu. A sú to zároveň mysliace substancie nášho JA (tamže, s. 71) s mozgom a zmyslami pravdepodobne nijako nesúvisiace. Napokon načo? Informácie údajne získavame pomocou čakier, ktoré sa ako špirálovité kužele otáčajú proti smeru hodinových ručičiek a čím rýchlejšie sa krútia, tým viac energie a informácií získavame. Možno ich testovať a pomocou meditácií rozvíjať. (Takže namiesto neobľúbeného učenia v škole treba hodiny venovať meditácií a informácie si už k duchovne osvieteným deťom cestu nájdu.)

Okrem toho máme štyri aurálne telá, každé má taktiež svoju farbu, tón a spojenie s určitou čakrou. Jedno z nich - astrálne - sa môže oddeliť a „polietať" si mimo nášho fyzického tela. (Ak nepotrebuje pas, víza a stravu, je neviditeľné a neunaví sa, možno by sa dalo využiť na cestovanie po svete, zatiaľ čo naše ostatné telá „zarezávajú" v práci.)

S poltónmi sú zviazané tzv. doplnkové telá. Po smrti, ktorá je, samozrejme, len prechodom do ďalšieho života, všetky telá postupne opúšťajú fyzické telo a na rôznych úrovniach sveta odovzdávajú patričné informácie. Posledné - až na 9. deň po „smrti" - sa porúča aj astrálne telo. Ak sa mu to úplne nepodarí, na zemi sa objaví poltergeist, po našom - začne strašiť. Ignatenko dokonca cituje úryvok svojho telepatického kontaktu s takýmto poltergeistom, ktorému, prirodzene, pomohol, aby sa jeho astrálne zvyšky dostali tam, kam patria (tamže, s. 114).

Po smrti teda osem jemnohmotných tiel priletí do najvyššieho sveta, kde sa vyspovedajú, vykonajú pokánie, aby potom, podľa úrovne nadobudnutej karmy, boli opäť nasmerované na znovuzrodenie k zodpovedajúcej hviezde, na zodpovedajúcu planétu, do príslušnej civilizácie, aby sa v podobe dieťaťa narodili zodpovedajúcim rodičom s rovnakou úrovňou karmy. Žiadna dedičnosť, žiadna genetika. Žiadna nevinnosť dieťaťa. Rodičia takto môžu byť už svojím vopred karmou (hriešnosťou) obdareným potomkom doslova potrestaní.

Kniha Schola vitae sa okrem obludne bludného popisu absolutne nereálnej reality sveta a života hemží množstvom až prekvapujúco absurdných rád na liečenie chorôb vlastných aj cudzích, na prípravu dokonalých jedál, návodov, ako získať jasnovidnosť, telekinetické schopnosti či dar ovplyvňovať počasie, ako nadviazať kontakt s duchmi, vesmírnymi bytosťami či Stvoriťelom. Základ tvoria v duchu vytvárané takzvané „energo-informačné programy". Okrem ich slovného obsahu, ktoré sa neraz podobá rozprávkovému zaklínaniu, majú mať aj v mysli predstavovaný určitý tvar či farbu. „Vysielajú" sa zväčša - ako v rozprávkach - nezrozumiteľným čarovných slovom - v tomto prípade takzvanou mantrou. Na rozdiel od rozprávkových ježibáb si však treba na začiatku vytvárania takéhoto zaklínadla - „programu" vraj vyžiadať súhlas Stvoriteľa.

Napríklad, viete aké jednoduché je omladnúť? Posaďte sa pred fotografiu z veku, do ktorého sa chcete vrátiť. Za jej ľavým okrajom napíšte zelenou fixkou mladosť, pod ňu červenou zdravie a napravo orgovánovou farbou duchovnosť. Desaťkrát v smere hodinových ručičiek očami prejdite tieto heslá a čítajte: zdravie, mladosť, 25 rokov, duchovnosť. V mysli spustíte film svojho života opačným smerom až k veku na fotografii, vsugerujete si, že celé vaše telo mladne a že fotografia je energoinformačná matrica pre tento proces. Ajhľa, ako ľahko je oklamať biologické zákonitosti! Alebo niečo či niekoho iného? Napríklad dôverčivých ľudí?

 

Záver

Stačilo! Je naozaj namáhavé prekonať sa a čo len prelistovať originál Ignatenkovej knihy. Písať o nej nie je o nič radostnejšie. A to som len letmo spomenula asi dvesto strán návodov na tvorbu imaginárnych „energo-informačných programov", ktoré Ignatenko na diaľku vysiela s gestom pravého šamana a s použitím príslušnej mantry ako zaklínadla, aby nimi vraj diagnostikoval, liečil, omladzoval, vyvolával spomienky na neexistujúcu minulosť a ovplyvňoval výsledky futbalových zápasov. Naučí to vraj kohokoľvek - so súhlasom Stvoriteľa, v mene pravdy a lásky, na záchranu ľudstva. Alebo, žeby tým len maskoval iné - oveľa subjektívnejšie a zištnejšie úmysly?!

„Táto kniha nemá vo svete analógiu" - tvrdí sa na zadnej strane Ignatenkovej publikácie Škola života. Nuž, to je asi jediná pravdivá veta, ktorú sa mi v tej záplave bludov podarilo nájsť.

 

Harmonizátory

Pretože aj Ignatenko prišiel na to, že človek je tvor pohodlný, namiesto „štúdia" všetkých jeho teórií a návodov si stačí za 1600Sk kúpiť tzv. „harmonizátor". Vlastníkovi tejto kartičky enio-vedec zaručuje významné zlepšenie kvality spojenia medzi človekom, vesmírom, zemou a životným prostredím, čo spôsobuje zvýšený prísun rôznych druhov energií potrebných pre organizmus. Na základe veľkého množstva kladnej kozmickej energie v organizme človeka sa odstraňuje únava a iné negatívne prejavy. Pritom nastávajú kladné zmeny všetkých parametrov ľudského organizmu a zrýchľuje sa evolučný proces na základe odpracovania mínusovej informácie (karmy).

Po 2 až 3-mesačnej práci sa u človeka vytvára trvalý duchovno-mravný stereotyp správania, dovoľujúci mu v súkromí i v práci používať len kladnú informáciu, prejavujúcu sa ako silný zdroj vzniku rôznych druhov energií prospešných pre organizmus. Na základe práce s kladnou informáciou vznikajú kladné emócie a stav lásky a dobra, spôsobujúci tvorbu endorfínov (hormónov šťastia). Tento stav zabraňuje procesu starnutia, spôsobuje omladzovací efekt a taktiež odokrýva a rozvíja skryté schopnosti, ako sú mimoriadny intelekt, telepatia, jasnovidenie, super sila, vyvedenie astrálneho tela a iné. V harmonizátore sa fixujú individuálne parametre bio-energo-informačného systému človeka. V procese práce s osobným solitónovo-informačným harmonizátorom človek „nadobúda duševný pokoj, zdravie, vysokú práceschopnosť, úspešný, plodný a šťastný život so silnou energo-informačnou ochranou."

Nuž - voči takémuto „zázraku" je bankomatová karta s miliónovým kontom úplná bezcennosť!