Po smrti H. P. Blavatskej sa v Teozofickej spoločnosti výrazne presadili dve osoby - Anna Besantová a Alica Baileyová. Môžeme povedať, že práve Baileyová zosumarizovala teoretické, resp. dogmatické základy rozvíjajúceho sa Nového veku. K nim zaraďujeme nasledujúce tézy: neosobný Boh je zároveň transcendentný a imanentný, človek je nesmrteľný, univerzálna platnosť zákona prevteľovania a karmy, nepretržitosť zjavenia, mesiášske očakávania.1 Aby sa mohlo nastoliť jedno celosvetové náboženstvo, musia sa náboženstvá stretnúť na platforme takto široko koncipovaných právd. Podľa teozofov až potom môže ľudstvo očakávať avizovaného avatára2 Nového veku. Anna Besantová dokonca vyhlásila indického chlapca Krišnamurtiho za očakávaného mesiáša sveta. Rudolf Steiner, vtedajší člen Teozofickej spoločnosti, si neodpustil poznámku, že Krišnamurti je „drezírovaný na úlohu mesiáša". Nielenže jeho „nomináciu" odmietol, ale založil samostatnú Antropozofickú spoločnosť. Nazval ju duchovnou univerzitou a jej stredisko Goetheanum3 sa doteraz nachádza vo švajčiarskom Dornachu.

Prirodzene, stúpenci antropozofie sa nestotožňujú s jej zaradením pod „dáždnik" hnutia New Age. Avšak pri porovnávaní učení oboch spoločností pozorujeme spoločné ideové východiská a zámery (bližšie sme sa problematike venovali v časopise Rozmer 1/2002, v článku Pramene waldorfského školstva). Svoje ovocie antropozofia zberá v nasledujúcich oblastiach: umelecký žáner eurytmie aplikovaný v alternatívnom školstve, psychológii a psychiatrii, logoterapeutická metóda chirofonetiky, biodynamické hospodárstvo a liečebná kozmetika Weleda zahŕňajúca homeopatiu. Prostredníctvom uvedených oblastí má antropozofia svoje zastúpenie i na Slovensku.

 

Centrá New Age

V minulej časti sme spomenuli dve hlavné centrá propagujúce myšlienky teozofie a antropozofie. Prvým z nich bol kalifornský Esalen, ktorého činnosť sa sústreďuje predovšetkým na zvyšovanie nevyužitého ľudského potenciálu. K pracovným metódam strediska patria: Out of body experience a tzv. astrálne projektovanie. Dôležité miesto v kompédiu ezoterických psychotechník má i klasický špiritizmus, ktorý má v súčasnosti atraktívnejšie označenie slovom channeling (špiritistické kanálovanie). Údajne umožňuje „komunikáciu s vyššími inteligenciami", následkom čoho človek odbúrava svoje nedostatky.

O tom, že teozofia je v týchto centrách stále aktuálna, nás presvedčil i Jaroslav Chvátal, prednášajúci na minuloročnom Ezoterickom festivale v Bratislave. Tu predstavil dve študijné aktivity: Akademii planetárního vědomí sedmi paprsků a Modré světlo. Prvú, podľa ponúkaných prospektov, zostavila spomínaná Alica Baileyová v spolupráci s tibetským mníchom Djwhalom Khullom. Akadémia poskytuje ucelený súbor prednášok zaoberajúcich sa ezoterickou psychológiou, astrológiou, ezoterickým liečiteľstvom, numerológiou, ezoterickou kozmológiou atď. Dodajme, že v súčasnom období sa prednášajúci usiluje spolu s ďalšími spolupracovníkmi o jej otvorenie i na Slovensku. Kalifornský Esalen, v ktorom jednoznačne prevláda vplyv teozofie, oficiálne uvádza svoju pobočku, resp. mediátora v Európe a tým je Lucist Trust v Londýne.

Druhým nemenej známym strediskom hnutia New Age je škótsky Findhorn. Populárny je najmä aplikáciou Steinerovej metódy biodynamického poľnohospodárstva, metódou, ktorá je príkladom moderného okultizmu. K vedúcim osobnostiam Findhornu patrí duchovný otec komunity David Spangler. Je autorom niektorých pomýlených výrokov. Z nich vyberáme: „Kristus je tá istá sila ako Lucifer...". Podobne Spangler popiera totožnosť Lucifera a Satana. Z jeho úst i dnes zaznieva tá istá lož, aká sa spomína i v biblickej knihe Genezis. Podľa nej je Lucifer bohom prinášajúcim ľudstvu poznanie, čiže svetlo. V duchu ideológie New Age Spangler tvrdí: „Lucifer prichádza, aby nám dal posledné luciferské zasvätenie. (...) Ide o iniciáciu do Nového veku!"4 Taktiež verejne vyhlásil, že svetlo, ktoré osvecuje stredisko Findhorn, je Luciferovo svetlo, z ktorého vzíde pravé svetlo pre celý svet. Z toho vyplýva, že duchovná príslušnosť komunity je jasne na strane padlých anjelov...

Ďalšími osobnosťami Findhornu sú manželia Peter a Eilene Caddyovci spolu so svojou dcérou Dorothy Mc Leanovou, ktorí sú zároveň hlavnými inštruktormi biodynamického hospodárstva. Pomocou okultného napojenia a vzývania elementárnych duchovných bytostí údajne prebývajúcich v rastlinách dosahujú úctyhodné pestovateľské úspechy. Osoba, ktorá však najviac zviditeľnila škótsky Findhorn, je výtvarník Benjamin Creme. Vo svete je známy predovšetkým ako hovorca nového Spasiteľa sveta - avatára Maitreyu. Jeho príchod sám už niekoľkokrát ohlásil, a to vždy s príslušnou mediálnou podporou.

Nemožno s istotou tvrdiť, že iba tieto dve centrá priamo podmieňujú vznik nových kultov hnutia, ktoré vyrastajú doslova ako huby po daždi. Mohli by sme ich však považovať za určité inšpiratívne a možno i konšpiratívne fungujúce centrály New Age.

 

Lord Maitreya - posol Nového veku

„Ja som iba duch prinášajúci ľudstvu posolstvo - a nič viac". (Maitreya)

O tom, že niet pochýb o vzájomnom prepojení uvedených štruktúr s očakávanou misiou „nového Spasiteľa" ľudstva svedčí i nasledujúca skutočnosť. V súčasnosti žije vo svete osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je reinkarnáciou spomínanej okultistky H. P. Blavatskej. Ide o Austrálčanku Margaret Birkinovú, ktorá sa necháva počuť, že práve cez ňu prechádza duch Maitreyu. Táto žena sa aktívne zaoberá jasnovidectvom, liečiteľstvom a jej úlohou má byť vedenie kurzov Maitreyovho učenia. Na príslušných internetových stránkach sa môžeme dozvedieť, že od roku 1992 Maitreya hovorí cez svoj mediálny kanál a ním je spomínaná Margaret Birkinová.

V chanellingu sa dnes používajú rozličné formy. Lord Maitreya a Margaret využívajú metódu hlbokého tranzu, počas ktorého on aktuálne vstupuje do jej tela a nahrádza jej ducha svojím. Takouto cestou môže hýbať jej telom a vykonávať základné potreby ako je pitie, pohyb, reč... Zatiaľ Margaret vystúpiac z vlastného tela prebýva v duchovnom svete. Zostáva tam dovtedy, kým sa Maitreya vráti do svojho tela. Počas tranzu sa jej hlas i tvár menia, až kým sa vráti jej duch. Ide o veľmi efektívny a dobrodružný spôsob špiritistického kanálovania. Avšak údajne iba pár vyvolených je schopných ho realizovať.

Čo obsahujú kurzy Maitreyovho učenia? Aké je poslanie tohto duchovného vodcu? Aký má byť profil absolventa jeho kurzov? Odpovede na tieto otázky súvisia s inými, primárnymi otázkami: Kto je vlastne „lord" Maitreya (v ideológii hnutia New Age je Pánom a bohom zároveň)? Za koho sa sám vyhlasuje a za koho ho majú pokladať ľudia?

Začnime našu úvahu nasledovne: V niektorých veľkých náboženstvách sa stretávame so spoločnou eschatologickou víziou. Podľa nej zavŕšenie vekov nastane, ak sa uskutoční príchod hlavných postáv jednotlivých náboženstiev. Kresťania spoločne volajú: „Amen. Príď, Pane Ježišu!". A tak očakávajú jeho skorý druhý príchod. Sunnitskí moslimovia sa tešia na návrat proroka Mohameda, ktorý vzápätí bude slúžiť bohoslužbu v Modrej mešite v Jeruzaleme. Naopak šiítski moslimovia hlásajú návrat spiaceho imáma Mahdího.5 Prívrženci budhizmu zase vyznávajú príchod piatej inkarnácie Budhu, ktorou má byť práve uvedený avatára Maitreya.

Tento spoločný eschatologický motív vytvára ideálny priestor na synkretické úvahy, ktoré sú typické pre novoveké náboženské koncepcie štýlu New Age. Ideológia hnutia chce uskutočniť a hlásať nemožné - zhrnúť všetky spomínané osoby do jedného eklektického personálneho novotvaru. Umelo vytvorený synkretický mutant má slúžiť na zmierenie a falošné zjednotenie náboženstiev sveta.

Ako však vidíme, Maitreya nie je len nevinnou duchovnou hračkou, ale je reálnou osobou, duchovným vodcom, ktorý sa už niekoľkokrát predstavil širšej verejnosti. Jeho fotografie obleteli celý svet a, bohužiaľ, jeho výroky mnohých pomýlili a zviedli z cesty. Falošná láska predkladaná v jeho slovách je totiž niekedy ťažko rozpoznateľná, pretože Maitreya v duchu stratégie synkretizmu často používa citácie zo Svätého písma, ktoré - podobne ako starý nepriateľ - šikovne parafrázuje: Som cudzinec pri bráne. Som ten, ktorý klope. Som ten, ktorý neodíde. Som váš priateľ. Som vaša nádej. Som váš štít. Som vaša láska. Som všetko vo všetkom.6

Sugestívne sformulované vety zasahujú človeka priamo do srdca. Môžu modifikovať jeho city, ale nemali by oklamať jeho rozum a vôľu. Ak máme správne evanjeliové zmýšľanie, vieme, že nijaký človek, ba ani anjel nie je našou nádejou, štítom a láskou. Zároveň, ak sme sa stotožnili s pravdou, že našou cestou je Ježiš Kristus, tak práve ona nás oslobodzuje od každej duchovnej nepravosti.

Lord Maitreya sa po prvýkrát predstavil na verejnosti v moslimskej dedinke v Nairobi. Presnejšie v sobotu 11. júna 1988 približne 6 000 veriacich spievalo swahilskú ľudovú pieseň Mungu ni Mwena. Veriaci sa pôvodne zhromaždili, aby sa stali svedkami „zázračných uzdravení" psychotronickej liečiteľky Mary Sinaidy Akatsy. Uprostred spevu ich nečakane prerušila. Oznámila im, že Boh k nej prehovoril a povedal jej, aby očakávala zázrak. Ten bude predzvesťou príchodu vzácneho hosťa prinášajúceho dôležité posolstvo. Ľudia intuitívne vycítili mimoriadnosť situácie, preto na liečiteľku hľadeli s otvorenými očami, v ktorých sa miešal zmätok s bázňou. Tanec i spev na liečiteľkin povel ustal a dav bol disponovaný prijať neočakávané posolstvo. „Ježiš! Ježiš! Ježiš z Nazareta!" ozývali sa vzrušené šepoty zo zástupu ľudí, ktorí dvíhali ruky v podvolení sa a božskom privítaní.

Vysoká postava bosého, v bielom šate oblečeného muža sa zrazu zjavila a stála v strede davu. Pomaly smeroval ku kostolu a po jeho boku kráčala psychotronička Mary. Jej slová sa strácali vo výkrikoch davu a v hlasných stonoch: „Ježiš, Jesu, Jeeesu! Ty si prišiel! Vitaj, Ježiš! Zmy naše hriechy! Pomôž nám, Ježiš!" Zhromaždení boli pevne presvedčení, že Ježišov druhý príchod sa koná práve v tomto okamihu.7

Predstavenie samozvaného „Spasiteľa" sa súčasne spájalo s ďalšími dôležitými skutočnosťami. Zhromaždenie bolo dopredu disponované na prijatie nepravého posolstva tým, že za ním nebol duch Kristov, ale Beliárov - pretože psychotronické seansy prebiehajú vždy v jeho réžii. Otvoriť sa hoci i nevedome týmto skutočnostiam znamená vojsť minimálne do predsiene jeho duchovného kráľovstva. Je prirodzené, že s falošnými prorokmi sa objavujú i falošné zázraky. Nezvyčajné javy sú nepopierateľné, ale vždy sa pýtajme, aká duchovná skutočnosť ich vyvoláva? Mnoho sa hovorí o bilokácii, telepatii, telekinéze, levitácii a iných mimoriadnych úkazoch, ku ktorým dochádza pri špiritistických seansách. O podobných javoch by sa dalo hovoriť aj pri tejto udalosti. A nielen tam. Presne v čase navštívenia „učiteľa ľudstva" v Nairobi sa podľa očitých svedkov okolo domov v Los Angeles náhle objavili svetelné kríže.

Spomínaný hovorca lorda Maitreyu Benjamin Creme oznamuje, že jeho účinkovanie bude spojené s mnohými nadprirodzenými úkazmi. V súčasnosti sa na realizáciu „plánu spásy" pripravuje v jednom chráme blízko Londýna. Odtiaľ pôsobí tak, že „nasmerúva svoje transformujúce energie do každého kúta zeme."8 Podľa dnes už 75-ročného hovorcu nenútené zmeny, ktoré on podmieňuje, sa stávajú realitou a Maitreya očakáva deň „D", v ktorom dostane od ľudstva pozvanie a predstaví svoj „Plán budúcnosti", ktorého základom je idea splynutia všetkých náboženstiev a božstiev do jedného synkretického celku.

 

Falošní mesiáši

Okrem tohto duchovného vodcu existuje však celý rad ďalších, ktorí sa nechávajú počuť, že oni sú očakávanými Spasiteľmi sveta. Medzi plukom záchrancov nemožno prehliadnuť Bhagavana Šrí Sarthja Sái Bábu, medzi jeho blízkymi nazývaného „svätý Pán pravdy Sái Bába." Jeho žiaci ho považujú za avatára - vtelenie božského lúča. Pre nich je zjavením Boha na zemi v telesnej podobe, božského vtelenia, ku ktorému dochádza, ak sú časy temné a neprehľadné. Jeho úloha je podobná ako v prípade lorda Maitreyu. Má vykúpiť ľudskú rasu a začať novú, lepšiu éru. Na zhromaždení v Brindavane 19. 6. 1974 povedal: „Ja som vtelenie Lásky... Moja moc je nekonečná, moja Pravda je nevysvetliteľná." Svoju moc demonštruje rôznymi „zázrakmi" a to uzdraveniami na diaľku, čítaním myšlienok druhých, darom bilokácie, odhmotňovaním a opačne materializovaním predmetov.9 Práve jeho „kúzlo" materializácie sa často spochybňuje a opisuje sa ako telekinetické premiestňovanie predmetov. V každom prípade okultné zručnosti Sái Bábu podstatne dotvárajú celkový kolorit jeho kultických zhromaždení.

Samozrejme, mohli by sme vymenovať celý rad „božských vtelení", ktoré žijú v tomto čase na našej planéte. Patria sem určite postavy dobre známe i na Slovensku: Pravý otec, ako sa zvykne nazývať San Mjung Mun, a Šrí Činmoj, ktorí k sebe pútajú i predstaviteľov slovenskej politickej, vedeckej a umeleckej špičky.10 Smutné je, že mnohí aktívni sympatizanti sa vo všeobecnom povedomí považujú za praktizujúcich kresťanov...

Ku krátkemu výpočtu novodobých „Spasiteľov sveta" (The Ascended Masters) priraďme ďalších: The Master Sanat Kumara (považuje sa za emanáciu neosobného božského zdroja), The Master Lanto (ten, ktorý učí hľadajúcich nadobudnúť božskú múdrosť), The Master Jesus11 (udeľujúci nepodmienečne božskú energiu, ale nie milosrdné odpustenie hriechov), The Master Serapis (stimulujúci umelecké schopnosti v oblasti architektúry, umenia, hudby a divadla), The Master Ragoczy (jeho prvou inkarnáciou bola postava grófa de St. Germain, sám údajne zvyšuje kvalitu života tým, že adepta uvádza do sveta okultizmu), The Master Hilarion (prinášajúci svetlo do našich problémov) a mnohí ďalší.

Variabilita okultných (z)vodcov nám nepriamo signalizuje aktuálnosť myšlienok teozofie a antropozofie. Maitreyov hovorca Benjamin Creme pri svojej agitátorskej a ohlasovateľskej činnosti cituje práve z diel okultných médií a to H. P. Blavatskej a Alice Baileyovej. Zároveň početnosť vyhlasujúcich sa „božích vtelení" poukazuje na mohutný nástup ideológie Nového veku, ktorá má pomýliť človeka tým, že mu sľubuje povýšenie na Boží piedestál. Myšlienky hnutia sa dostávajú do povedomia spoločnosti rôznymi cestami. Hnutie New Age totiž umožňuje spojenie spirituality s vedou, ekonomikou, politikou, školstvom, zdravotníctvom, cestovným ruchom a pod.12 Všetky uvedené oblasti vytvárajú priestor na kurzy lorda Maitreyu a tak ich účastníkom a sympatizantom priamo alebo skryto ohlasujú príchod novej éry. Iniciátori hnutia si uvedomujú, že na to, aby sa vízia mohla stať realitou, musí nastúpiť zmena zmýšľania človeka a následne jeho uvedenie do skrytých duchovných súvislostí. Varujúce je, že v tejto novej realite neprebýva človek len ako nejaký dočasný návštevník, ale okultné duchovné súradnice sa mu postupne stávajú jeho pravým domovom.

Aby sa myšlienky hnutia New Age mohli rozširovať, v Austrálii bola zriadená The Australian School od Metaphysics (Austrálska škola metafyziky). Učebné plány sú výsledkom špiritistického channelingu spomínanej Margaret Birkinovej a lorda Maitreyu. Kurzy prebiehajú už od roku 1996. V škole sa „vyučujú" nasledujúce predmety: Ja a vyššie Ja, astrológia, duchovný svet, majster a jeho poslanie na našej planéte, variabilné vibrácie energie, aury, čakry, energia kryštálov, channelingu a pod. Na príslušnej webovej stránke sa možno dočítať mnoho praktických organizačných podrobností týkajúcich sa dopravy, ubytovania, stravy, dĺžky a ceny kurzu (2-mesačný pobyt stojí 3 000 dolárov), počtu členov kurzu (max. počet je 7 osôb). Najmä začiatočníkom sa počas kurzu poskytuje všestranné okultné tútorstvo pozostávajúce zo zostavenia ich horoskopu, využívania duchovnej energie, biologickej spätnej väzby, channelingu pre začiatočníkov atď. Každý účastník na konci kurzu dostane certifikát, ktorý podľa Maitreyových slov viditeľne spečatil jeho vstup do Duchovného kráľovstva (Spiritual Realm). Zdôraznime však, že do jeho osobného duchovného kráľovstva...

Pokúsme sa stanoviť profil absolventa ezoterických kurzov, ktoré sú organizovanou súčasťou plánu spásy lorda Maitreyu. Na uvedenej internetovej adrese sa dočítame, že mnohí študenti po absolvovaní týchto kurzov prežili transformáciu celého svojho myslenia. Za premenu celej osobnosti údajne vďačia prítomnej duchovnej energii lorda Maitreyu. Vyzbrojení jeho vnútornou silou
a duchovnou energiou sa údajne nemusia ničoho obávať. Vstup do predsiene Duchovného kráľovstva im navyše umožňuje anulovať podľa východných náboženstiev univerzálne platný a nemilosrdný zákon karmy. Je zrejmé, že takto pretvorený človek vlastne už pozval do svojho srdca avatára Nového veku. Nie je ním Kristus, ale iná duchovná mocnosť. Tým sa človek bezpečne vzďaľuje od spásonosného milosrdenstva Ježiša Krista. Prorok Izaiáš hovorí, že hrešíme už len tým, že kráčame svojou vlastnou cestou. Bez Pána blúdime ako ovce a naša nevera strháva i ľudí okolo nás.13

 

Poznámky:

1 Bastian, B.: Le New Age. In: Pennesi, A. O.: Kristus podle New Age. Olomouc 2000, s. 15.

2 Teozofia tým, že v značnej miere vychádza z hinduizmu, preberá i jeho terminológiu. Avatára doslova znamená „zostúpenie". V hinduizme je inkarnáciou božského vedomia. Avatára sa nerodí z karmických príčin ako obyčajní ľudia, ale zo slobodného rozhodnutia a počas celého pozemského života si je vedomý svojho božského poslania. Avatára v prípade hnutia New Age je ten, ktorý zostupuje z tzv. „budhistického neba", aby zvestoval ľudstvu príchod nového náboženstva. Jeho meno je Maitreya, doslova „milujúci". Ako piaty a posledný pozemský budha je očakávaný v budúcom svetovom veku. Porov. Lexikón východnej múdrosti. Olomouc 1996, s. 277.

3 Stavba nenesie svoje meno len z úcty k veľkému nemeckému mysliteľovi Goethemu, ktorému venoval svoje prvé vedecké knihy, ale ako Steiner sám presvedčivo dokázal, prebral i goetheovský spôsob poznania tzv. goetheanizmus. Porov. Baumann, A.: Abeceda antropozofie. Březnice 1999, s. 74.

4 Porov.: Marrs, T.: New Age cults and religions. Austin. Texas 1990, s. 187-188.

5 V Koráne sa výraz „mahdí" nevyskytuje. Doslova znamená „vedený" a označuje človeka, ktorý je v určitom zvláštnom vzťahu k bohu, ktorým je vedený a ktorý jeho existenciu pripúšťa. Pre šiítov je očakávanie návratu skrytého a nechybujúceho bezhriešneho mahdího základným článkom viery, avšak pre sunnitov nie. Porov. König, F; Waldenfels, H.: Lexikón náboženství. Praha 1994. s. 286.

6 http://www.shareint.org, http://www.lord-maitreya.org

7 Porov.: Selecký, A.: Diaľnica do pekla. Bratislava 2000, s. 188.

8 Tamže, s. 174.

9 Gregori, A.: Na prahu nové éry. Olomouc 2000, s. 234.

10 Porov.: Jancura, V.: Profesori si prevzali vyznamenanie od sekty. In: Pravda z 10. júla 2003, s. 4.

11 V tomto prípade ide o jasné zneužitie Ježišovho mena a jeho poslania. V ideológii hnutia sa často stretávame s oddelením mena Ježiš od Krista. Ježiš je konkrétnou historickou osobou, avšak termín Kristus vo falošnom kristologickom učení je neosobným božským princípom vstupujúcim v určitom okamihu do Ježišovej podstaty.

12 Porov.: Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Brno 1997, s. 89.

13 Porov.: Iz 53, 6.