Aký je váš pohľad na klonovanie? Je vôbec z etického a duchovného hľadiska táto metóda prípustná?

Dovoľte, aby som svoju odpoveď začal nie ako religionista, ale ako starozákonník. Na začiatku Biblie (Gn 3) je ilustratívny príbeh, ktorý sa v hebrejskom origináli pohráva s podobnosťou slov múdri (hebr. arumím) a nahí, úbohí (hebr. erumím). Had tu prvým ľuďom sľubuje, že keď nebudú poslúchať Pána, Boha, a budú konať podľa svojej vôle, stanú sa múdri (hebr. arumím) ako bohovia. Namiesto toho sa im však po neposlúchnutí zákazu otvoria oči a vidia, že sú úbohí a nahí (hebr. erumím). Touto slovnou hračkou sa zdôrazňuje všeobecne platná pointa príbehu, že spravidla tam, kde si myslíme, že sme múdri, napokon zisťujeme, že sme úbohí a biedni, a že sme na svoju „múdrosť" doplatili. Myslím si, že rovnako ako prví ľudia, ktorí sa usilovali dosiahnuť, čo bolo pre nich tabu a doplatili na to vyhnaním z raja, i my, pokiaľ budeme zasahovať do oblastí, ktoré nám nepatria, môžeme skončiť podobne.

 

Sčasti ste už síce odpovedali, ale predsa... Keby sa klonovanie ukázalo ako vedecky reálne, priklonili by ste sa na stranu tých, ktorí hovoria o pokroku, alebo ste skôr skeptický a máte obavy zo zneužitia tohto objavu?

Nie som lekár ani biológ a princípu klonovania do hĺbky nerozumiem, teda neviem ani posúdiť jeho skutočné lekárske riziká alebo prednosti. Viem však, že v poňatí raeliánov je tu ich úsilie o vytvorenie skutočného identického jedinca, ktorý má nahradiť niekoho, kto zomrel. Preto s takou pompou hovoria o narodení údajne klonovaného japonského chlapca, ktorý má rodičom presne nahradiť ich mŕtve dieťa. Dokonca sa hovorí o tom, že sa im ich zomreté dieťa navrátilo. Obludné je teda to, že tu v skutočnosti ide o pokus znovu vytvoriť zosnulého. Azda by sa mohlo podariť vypestovať jeho telesnú podobu - pravda, o príslušný počet rokov mladšiu - ale nikdy to nemôže byť ten istý človek. Pravdu povediac, neviem si predstaviť, prečo by niekto túžil po tom, aby niekde po svete behala jeho presná telesná kópia. Nechápem, že by sa niekto považoval za takého krásneho alebo dokonalého, aby si myslel, že by sa mal vyskytovať vo viacerých kópiách.

 

Raeliáni snívajú sen o nesmrteľnosti, sen starý možno ako ľudstvo samo. Učia, že človek sa opakovaným klonovaním môže dožiť až 1 200 rokov, ba tí, čo sú prijatí do Rady večných, môžu žiť naveky. Sám Rael vyhlásil, že je už načase, aby ľudia nahradili Boha vedou. Čím podopierajú také „odvážne" tvrdenia?

Dostávame sa tu na úplne inú úroveň. Podľa môjho názoru ide iba o svet fantázie. Raeliáni majú totiž predstavu, že je možné fyzickou cestou (napr. injekciou do mozgu) odovzdať skúsenosti a zážitky mŕtveho, a tým jeho bytosti iba dodať nové telo. Rael plánuje, že starnúci jedinci si vždy vyklonujú mladého dvojníka, ktorému odovzdajú celú svoju osobnosť vrátane vedomostí a zážitkov a tak budú pokračovať vo svojej existencii. Tu sa mi to zdá nielen fakticky nemožné, ale najmä zasahujúce do prirodzeného vývoja jedinca daného narodením, dospievaním, starnutím a smrťou. Ešte nebezpečnejšie je, že od týchto plánov je už len krôčik k umelému manipulovaniu s populáciou. Keby také predlžovanie bolo možné, kto by rozhodoval o tom, komu sa má táto možnosť poskytnúť? Boli by takto naveky udržovaní všetci ľudia? Bolo by v záujme spoločnosti takto predlžovať životy tých, ktorí majú sklony k zločinu alebo tých, čo majú najrôznejšie úchylky? Rozhodli by sa organizátori urobiť nesmrteľnými i ľudí psychicky chorých či ľudí postihnutých? Alebo by sa táto možnosť odmietla len ľuďom s nižším IQ, neprispôsobivým jedincom či disidentom a ľudstvo by bolo šľachtené ako chovný dobytok alebo závodné kone?

 

Stúpenci tohto hnutia sú známi aj svojím pozitívnym postojom k mimozemšťanom. Raeliáni dokonca učia, že ľudstvo je výsledkom laboratórnych pokusov vyspelej mimozemskej civilizácie. Môžete nám v krátkosti priblížiť túto ich „kozmickú" filozofiu?

Enormný záujem raeliánov o veci spojené s klonovaním vychádza i z toho, že sa domnievajú, že ľudstvo má počiatok v laboratóriu istých mimozemských bádateľov, ktorí boli za génové pokusy vyhostení zo svojej planéty a tak sa uchýlili na planétu Zem do lokality neďaleko dnešného Jeruzalema. Títo bádatelia údajne vytvorili nás i každú formu života na Zemi pomocou génového inžinierstva a poznania štruktúry DNA. Každá skupina vedcov vytvorila predstaviteľov jednej ľudskej rasy, a teda tak ako my na Zemi i Elohím majú rôzne rasy. Výročie ich prvého úspešného pokusu a vytvorenie „človeka" raeliáni každoročne slávia vždy v prvú aprílovú nedeľu.

Sám zakladateľ Claude Vorilhon hovorí o svojom hnutí ako o „ateistickom náboženstve", keďže tvrdí, že žiadny boh neexistuje a všetko, čo si ľudia nábožensky vysvetľovali, je iba dielom vyspelejších civilizácií, zasahujúcich do vývoja rodu, ktorý vytvorili. Tí sa až do roku 1945 domnievali, že ľudstvo by ešte nebolo schopné pochopiť, keby sa mu priamo zjavili a všetko mu vysvetlili. Až po výbuchu prvej atómovej bomby v Hirošime sa rozhodli, že teraz sú ľudia už natoľko vyspelí, aby porozumeli poslovi, ktorého k nim pošlú. Preto aj v tomto roku umelo oplodnili jedno francúzske dievča a vytvorili tak Clauda Vorilhona, ktorý má ľudstvu zjaviť pravdu o jeho pôvode a pripraviť pôdu na priame kontakty mimozemšťanov s nami.

 

Jedným z ambicióznych Raelových plánov je postaviť pre mimozemšťanov ambasádu neďaleko Svätého mesta Jeruzalema. Zastavenie narastajúcich konfliktov medzi Židmi a Arabmi raeliáni podmieňujú práve jej výstavbou. Usilujú sa i dnes dosiahnuť tento cieľ a ako v tom pokročili?

Práve pripravovaná ambasáda pri Jeruzaleme má byť zároveň pristávacou plochou pre loď mimozemšťanov. Preto raeliáni vytrvalo žiadajú od izraelskej vlády jeden štvorcový kilometer pôdy, ktorý by sa stal medzinárodným územím. Stále dúfajú, že sa im to v priebehu dvadsiatich rokov podarí. Zaujímavé by bolo, keby im štát Izrael tento pozemok skutočne daroval, ambasáda s pristávacou plochou by bola vybudovaná, a mimozemšťania by napriek tomu nepristáli. Tiež by sa poznalo, či sa skutočne Židia a Arabi zmieria, ako raeliáni sľubujú. Raeliáni sa, naopak, Izraelu vyhrážajú, že keď im nevyhovie, židovský štát zanikne a Židia budú opäť rozohnaní do celého sveta.

 

Názory raeliánov na demokraciu ako formu spoločenského zriadenia sú vcelku nelichotivé. Sami sú prívržencami géniokracie. Môžete objasniť, čo si pod ňou predstavujú?

Géniokracia, ktorú raeliáni mienia nastoliť potom, ako mimozemšťania pristanú (najneskôr okolo roku 2025), má byť vládou výnimočne inteligentných ľudí, volenou nadpriemerne inteligentnými. Konkrétne povedané, na voľby budú smieť prísť iba tí, ktorí majú IQ aspoň 110 a kandidovať budú môcť tí, ktorí majú viac ako 150.

 

Zoznam prevratných názorov sa tým však nekončí. Raeliáni sú tiež protagonistami tzv. chemického učenia a často sa spájajú aj so zmyslovou meditáciou. Môžete vysvetliť, o čo vlastne ide?

Zaujímavé je, že raeliáni plánujú zrušenie škôl. Nebudú už totiž potrebné, pretože vedomosti sa „žiakom" budú odovzdávať injekčne. Predstava je taká, že sa touto cestou budú z mozgu učiteľov odoberať preparáty a vstrekovať žiakom. Nie je však už celkom jasné, kto a akým spôsobom bude rozhodovať, koľko a akých preparátov sa komu pridelí. To, pravda, nebráni priaznivcom tohto hnutia, aby „dokladali" možnosť takejto výuky údajnými pokusmi na myšiach. Priznám sa, že dúfam, že sa osobne takého spôsobu výuky so svojimi žiakmi nedožijem. Napokon myslím si, že každý súdny človek hneď pozná, že sa opäť pohybujeme vo svete fantázie.

Zmyslová meditácia je však záležitosť omnoho konkrétnejšia. Je založená na teórii, ktorá hovorí, že človek, ktorý naplno uspokojí svoje zmysly, stáva sa pokojným a v dôsledku toho inteligentnejším a výkonnejším. Prakticky to prebieha tak, že si človek zámerne vytvára napríklad vo svojom domove miestnosť, kde sa usiluje navodiť uspokojenie všetkých potrieb od kultúrnych, estetických, až po vzťahové a sexuálne. V tejto intencii sú aj raeliáni veľkými zástancami všetkých menšín s akýmikoľvek sexuálnymi preferenciami. Sebauspokojenie je prakticky nadradené etickým hodnotám života a ľudského spolužitia. Tým dostáva ľudský život veľmi pochybné kritériá, ktoré podporujú prirodzený egocentrizmus človeka a dávajú mu lákavý pocit dôležitosti, ktorý hraničí so sebazbožštením. Potom je už len prirodzeným dôsledkom nárok na manipuláciu s prírodou, génmi, klonmi, mozgom i vedomosťami a so skúsenosťami človeka.

 

V našom rozhovore sme viackrát spomenuli mimozemšťanov. Ľudia si ich rozmanito predstavujú. Predtým, ako sa rozlúčime, položím vám ešte jednu otázku: Veríte v mimozemšťanov? Je podľa vás ľudstvo blízko okamihu, keď sa stretne s inou vesmírnou civilizáciou?

Neviem, či boli ešte niekde stvorené nejaké iné bytosti. A pravdu povediac, mňa to ani príliš nezaujíma. Podstatné však je, že pokiaľ by také bytosti niekde existovali, išlo by opäť iba o Božie stvorenia a nebol by to niekto, kto by stál nad nami a nahrádzal by nám Pána, ako to tvrdia raeliánske náuky.

 

Ďakujem za rozhovor.