Príčinou vzostupu rozličných takmer epidemicky sa vyskytujúcich chorôb je zrejme dnešná technická civilizácia, jej riziká a problémy, aktuálne dokonca potenciované finančnou a hospodárskou krízou. Preto ich označujeme ako choroby civilizačné. Nejde len o choroby kardiovaskulárneho systému a o choroby onkologické, ale tiež o najrozmanitejšie psychické poruchy. Školeným psychológom a psychiatrom však dnes v ich liečbe konkurujú...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.