Máte dlhoročné skúsenosti s metódou reiki. Mohli by ste nám priblížiť okolnosti, ktoré vás k tejto forme liečenia priviedli?

Nedá sa hovoriť o dlhoročných, len o niekoľkoročných skúsenostiach. K metóde reiki som sa dostal skutočne náhodou. Jeden z mojich blízkych príbuzných mal vážne zdravotné problémy (nádor na krku) a na následky ochorenia zomrel. Aj mne sa vytvoril nádor, a to priamo v hrdle. Bol som dvakrát operovaný, ale nádor rástol ďalej. Ošetrujúci lekár, ktorý je môj osobný priateľ, ma po rôznych rozhovoroch presvedčil, aby som spolu s ním navštívil vešticu. Pravdu povediac, od veštenia som si nič nesľuboval. Bol som však veľmi prekvapený, keď mi tá osoba vyložila najzávažnejšie prípady z môjho života a súčasne ma upozornila, že som prežil klinickú smrť. Mám vraj mimoriadne liečiteľské schopnosti, ktoré by som mal používať pre dobro všetkých ľudí. Povedala, že príde za mnou neznáma osoba, ktorá ma zasvätí alebo mi sprostredkuje zasvätenie do praktík a metód liečiteľstva.

Veľmi netrpezlivo som očakával, koho za mnou veštica pošle, pretože som ju podozrieval, že je s niekým dohodnutá, aby odo mňa vylákala peniaze. Prešiel však dlhší čas a nič sa nedialo. Nádor v hrdle mi rástol, ťažko sa mi prehĺtalo. Na návštevu u veštice by som pomaly zabudol, keby som sa raz nestretol s osobou, ktorá bola liečiteľkou reiki a táto mi poskytla adresu majsterky reiki.

Vybral som sa za ňou a ihneď po zoznámení bola ochotná zasvätiť ma do prvého aj druhého stupňa reiki. Podľa nej som mal mimoriadne duchovné schopnosti vhodné na túto liečebnú metódu. Zasvätenie však nebolo zadarmo - podliehalo finančnému poplatku, ktorý som len s nevôľou uhradil. Som veriaci človek. Podľa môjho názoru tých pár minút, ktoré mi venovala, nezodpovedalo uvedenej sume. Na jej odporučenie som si zaobstaral literatúru, napríklad tituly Jak vidět a rozumět auře, Rainbow reiki, Práce se životní energií. Po niekoľkotýždňovom študovaní som vyskúšal metódu liečenia priamo na sebe a s veľkým prekvapením som zistil, že nádor v mojom hrdle sa za niekoľko dní stratil.

Navštívil som opäť môjho priateľa lekára, ktorý vyšetrením zistil, že po nádore nezostala ani stopa, dokonca zmizli aj jazvy po predchádzajúcich chirurgických zákrokoch. Toto poznanie ma povzbudilo, aby som ešte dôslednejšie študoval literatúru zaoberajúcu sa liečebnou metódou reiki. Postupne som vyskúšal túto formu liečenia u viacerých ľudí, ktorí mali rôzne zdravotné problémy a môžem skonštatovať, že väčšine z nich moja liečba pomohla.

 

Vráťme sa k vašim mimoriadnym schopnostiam. Ukázali sa pravdivé?

Áno, o niektorých som vedel. Spomínam si, že na jednu schopnosť ma upozornili aj moje deti. Raz sa mi stalo, že som sledoval akúsi nemeckú televíznu stanicu, hoci po nemecky nerozumiem ani slovo. Zvláštne však bolo, že napriek tomu, že som nemčinu vôbec nevnímal, všetkému som rozumel, ako keby bol film v slovenskom znení. Až keď sa ma deti začali vypytovať, načo sledujem film, keď mu aj tak nerozumiem, odpovedal som, že film je v slovenčine. Po krátkom dohadovaní som na svoje veľké prekvapenie zistil, že film sa naozaj vysiela v nemčine a prestal som rozumieť slovám filmových hercov. Spomínam si, že manželka sa ma usilovala presvedčiť a vysvetlenie hľadala v tom, že som si pravdepodobne zdriemol a uvedené skutočnosti sa mi iba prisnili.

Musím dodať, že túto schopnosť som stratil za veľmi zvláštnych okolností. Na Veľký piatok som bol v kostole a počas spievania pašií som sa dostal do stavu, keď som sa ocitol v priamom dianí. Krista viedli na kalváriu; videl som, ako niesol kríž, bol veľmi zakrvavený, okolo neho stáli vojaci a zhluk ľudí, ktorí tam pobehovali. Usiloval som sa postaviť tak, aby som mu videl do tváre. Už sa blížil okamih, keď som mohol uvidieť jeho tvár, ale vtedy nejakému dievčaťu s rachotom spadli na podlahu kľúče. Nato som sa opäť vrátil do reality. Spomínam si, že od toho času som stratil schopnosť porozumieť pre mňa neznámej reči. Podľa vyjadrenia niektorých kňazov, s ktorými som rozoberal tieto udalosti, mám sa zmieriť s tým, že niektoré schopnosti mi boli Bohom odobraté, niektoré mi zostali a iné mi zase boli dané. Dnes napríklad nie je pre mňa problém udržať na svojom tele kovové, ale i plastové predmety. Prosím, sledujte ma... (Videla som mobilný telefón, ktorý si liečiteľ priložil na svoje čelo. Ostal na ňom ako prilepený, gravitačný zákon v tomto prípade ako keby zlyhal.)

 

Oficiálna literatúra z oblasti reiki hovorí o troch stupňoch iniciácie. Adept nimi prechádza pod vedením majstra. Z osobného rozhovoru s vami si pamätám, že sám ste absolvovali iba druhý stupeň zasvätenia. Ako prebieha takýto obrad?

Na špeciálnych kurzoch, ktoré vedú majstri reiki, som sa nikdy nezúčastnil a ako som už uviedol, majsterka reiki ma zasvätila do prvého a druhého stupňa po niekoľkominútovej príprave. Cieľom bolo zapamätať si tri kresby (mantry), ktoré som si pri liečení mal vizualizovať - buď na chorého človeka, alebo na moje dlane. Keď som zvládol praktické kreslenie, nasledoval obrad zasvätenia, ktorý sa praktizoval takto: Majster reiki a zasväcovaný sú v uzavretej miestnosti. Je tam pološero. V miestnosti sú rôzne symboly (písané mantry, reiki ich považuje za liečivé zvukové formy - pozn. autorky) navodzujúce potrebnú atmosféru. Zasväcovaný sedí na stoličke, má zatvorené oči a nad ním stojí majster reiki. Potrebné je, aby záujemca o reiki na nič nemyslel. Uvoľní tým svoju myseľ na prijatie posolstva vesmírnej energie, ktorú mu nedáva, ale iba sprostredkuje majster. On je tu ako nejaký transformátor univerzálnej neosobnej energie, ktorá sama lieči, ale aj pomocou ktorej sa lieči. V ďalšej fáze je súhlas prijímateľa spečatený zasvätením. Osobne som cítil zvláštnu energiu, ktorá prechádzala okolo môjho tela. Tu sa už zasvätenec oboznamuje so špeciálnymi technikami, ktoré mu umožňujú koncentrovať v sebe liečivú energiu, a učí sa ich používať. Zároveň počas obradu iniciácie dostáva od majstra reiki tri znaky na čelo a na ruku.

 

Tretí stupeň ste už neabsolvovali. Nebolo to potrebné...

Moje školenie sa dostalo iba do druhého stupňa. Spomínaná liečiteľka reiki mi sama povedala, že tretí stupeň je pre mňa v tom období zbytočný a až po nejakom čase, približne po piatich až šiestich mesiacoch, ju môžem požiadať, ak ešte o to budem mať záujem, o zasvätenie do tretieho stupňa. To, mimochodom, tiež čosi stojí - „púhych" 50 000 Sk. Vzhľadom na to, že uvedená majsterka liečila viacerých pacientov, od ktorých vyberala vysoké finančné čiastky, hoci jej pacienti po dvoch týždňoch zomreli, dospel som k záveru, že táto metóda je založená na pomoci temných síl a nie - ako sa liečitelia reiki usilujú presviedčať postihnutých ľudí - na princípe Božej lásky a liečivej sily.

 

Údajne existujú formy, ktorými možno porovnať veľkosť duchovnej energie jednotlivých liečiteľov reiki. V literatúre sa hovorí o akomsi energetickom teste. Stretli ste sa s ním?

Mohol by som uviesť niektoré prípady z teórie, ale myslím si, že najzaujímavejšia bude moja osobná skúsenosť. Prišiel som k názoru, že existujú tri typy liečiteľov: v prvom rade takí, ktorí uzdravujú v mene Ježiša Krista. Verím, že po rozchode s metódou reiki patrím k nim aj ja. Riadim sa učením nášho Božského Spasiteľa Ježiša Krista a Svätým písmom, kde Ježiš napomína svojich učeníkov, aby si od ľudí, ktorým pomohli, nezobrali ani chlieb ani iné dary na cestu. „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte," hovorí. Pretože ten, kto uzdravuje, je jedine Ježiš Kristus, nie liečiteľ.

Do druhej skupiny patria liečitelia, ktorí chcú uzdravovať prostredníctvom svojich psychických síl a viery pacienta. Čím viac pacient verí v schopnosti liečiteľa, tým väčšmi je disponovaný na uzdravenie. Títo liečitelia neuzdravujú v mene Ježiša Krista, ale vo vlastnom mene. Moc uzdravovať skutočne majú, ale uzdravujú čiastočne, nie celého človeka. Pomôžu telu a uškodia duši. Sú veľmi nebezpeční.

Tretí typ liečiteľov je ešte nebezpečnejší. Sú to tí, ktorí používajú pri uzdravovaní určité predmety, veria v ich moc a tu už ide o okultizmus.

 

Čo je aura? Možno ju vidieť bez príslušnej iniciácie?

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že aura znamená obraz našej osobnosti, spôsobu života, myšlienok a emócií, zreteľne zobrazuje náš mentálny, psychický a duchovný stav. Možno ju vidieť až po príslušnej iniciácii, ale môže sa ju naučiť čítať aj každý človek.

 

Mnohí liečitelia reiki robia tzv. vyhladzovanie aury. Opíšete nám túto techniku?

V prvom rade sa musí pozorovaním zistiť, či pacient vyhladenie aury vôbec potrebuje. Často stačí iba krátke posedenie, kde sa pacient v rámci priateľského rozhovoru zbaví rôznych problémov, ktoré ťažia jeho dušu a vrátia mu prirodzený pokoj a chuť do života. Bližším opisovaním vyhladzovania aury sa zaoberať nebudem. Možno sa o tom dočítať v rôznych publikáciách s touto problematikou.

 

Metóda reiki, ktorú ste praktizovali, vrátila - podľa toho, čo tvrdíte - mnohým ľuďom zdravie. S akými ochoreniami prichádzali jednotliví pacienti? Ktoré uzdravenia by ste mohli označiť ako zázračné?

Kategoricky môžem vyhlásiť, že moja metóda liečenia už nemá nič spoločné s metódou reiki, lebo ja liečim, ako som už uviedol, v mene Ježiša Krista, podľa jeho učenia zdarma a z lásky k trpiacim ľuďom. Všetci, čo uzdravujú za peniaze, využívajú nešťastie chorých ľudí na svoje obohatenie. Som presvedčený, že tieto liečebné metódy vykonávajú pomocou temných síl.

 

Naznačili ste, že úspech liečby je závislý od toho, či pacient uveril v jej uzdravujúcu silu, resp. v „zázračné" schopnosti liečiteľa. Nejde teda o tzv. placebo efekt?

V prvom rade musím povedať, že nikoho nemožno liečiť proti jeho vôli. Presnejšie, nemožno mu pomôcť, ak má odmietavý postoj k liečebnej metóde. Musí byť naklonený tomuto spôsobu terapie, hoci jej v podstate nerozumie. Nemusí mať žiadne stupne zasvätenia, ale je dôležité, aby bol voči metóde otvorený. Rovnako neodporúčam poslať niekomu univerzálnu energiu, ak o tom nevie, alebo ju dokonca odmieta. Vnútorný súhlas je teda veľmi dôležitý.

K druhej časti otázky poviem iba toľko, že o placebo efekte sa nedá jednoznačne hovoriť, pretože reiki sa dá použiť i pri zvieratách, ktoré si tento efekt v sebe nedokážu vyvolať.

 

Počula som, že vysielané energetické posolstvo sa zvykne i vrátiť späť...

Je to pravda. V tejto súvislosti by som rád uviedol jednu konkrétnu skúsenosť, ktorá sa mi stala, keď som posielal energiu na diaľku. Liečil som pacienta, ktorý žil v inom meste. Krátko po tom, čo som mu posielal energiu a priamo som prikázal temnej sile, aby v mene Ježiša Krista opustila pacientovu dušu a telesnú schránku, zaútočila temná sila priamo na moju manželku, ktorej opuchli obidve nohy, a takisto na mňa. Prejavilo sa to tým, že ma temná sila držala v zovretí asi dve hodiny. Vtedy som zistil, že varovania, ktoré mi dávali niektorí kňazi, sú skutočne namieste, pretože som vyskúšal všetky možné formy, ako temnú silu poslať preč. Ona však absolútne nereagovala na moje pokyny a ja som si vtedy pomyslel, že je to môj koniec. Keď som bol už na pokraji svojich psychických a fyzických síl, Boh mi vnukol, akým spôsobom nad ňou zvíťazím. Po príslušnom vyrieknutí slov ma temná sila ihneď opustila.

 

Na základe čoho ste sa presvedčili, že metóda reiki nie je duchovne neutrálna?

Po niekoľkoročnom praktizovaní metódy a, samozrejme, po mnohých liečebných úspechoch som začal mať veľké problémy s modlitbou Otčenáša. Rovnako moja osobná modlitba bola nemožná. Pri modlitbách som často odpadával. Po takýchto opakujúcich sa situáciách som dospel k presvedčeniu, že liečebná metóda nie je v súlade s Božou vôľou. Taktiež v literatúre som zistil, že čitateľa vedie k rúhaniu voči Bohu.

Ako príklad uvádzam mantru z knihy Práce se životní energií od Waltera Lubecka - Aham Brahmasmi, čo v preklade znamená Ja som Boh. Túto mantru má podľa autora liečiteľ opakovať najmenej 108-krát po deväť po sebe nasledujúcich dní. Podobne je to aj v iných knihách, čo jednoznačne potvrdzuje nebezpečnosť takejto literatúry.

V závere môjho rozhovoru chcem popriať všetkým ľuďom pevné zdravie, harmonický život, pokoj v duši a pevné spoločenstvo s naším Božským Spasiteľom Ježišom Kristom.

 

Ďakujem za rozhovor.