Čím sa odlišujú dnešní kabalisti od kabalistov predošlých čias?

Neexistujú medzi nimi podstatné rozdiely. Jedni aj druhí žijú v klasickom rámci Halakhahu. Jednoduchšie sa však texty študujú dnes. Je to vďaka tomu, že dnešní kabalisti majú k dispozícii knihy a spisy v oveľa lepšom a podrobnejšom spracovaní. Na druhej strane, modlitba je kratšia ako v minulých storočiach, keď trvala celé hodiny. Obrad a texty zostali rovnaké.

 

Kde je možné študovať kabalu?

Strediská pre štúdium kabaly sa rozrastajú tak trochu všade, ale tradičným miestom zostáva Izrael a najmä Jeruzalem - s centrom Bet El vo východnej časti mesta. Kabala sa dá aj študovať na pätnástich talmudských akadémiách (Yechivot), ktoré vychovávajú rabínov. Môžeme sa stretnúť aj so šiestimi kabalistickými strednými školami v Bnei Berak blízko Tel Avivu, a asi s tromi v Safede. Podobné školy existujú i v USA.

Vo všeobecnosti však treba byť opatrní. Záujem o kabalu, ktorý ľudia dnes prejavujú, má za následok, že sa tomuto trendu prispôsobilo aj množstvo šarlatánov, ktorí hlásajú veľmi povrchné učenie, často len s cieľom zarobiť si peniaze. Aj v Izraeli sa môžeme stretnúť s takzvanými kabalistami, ktorí speňažujú techniky mágie či amuletov v službách tej-ktorej politickej formácie. Jednoducho, podvodníci stále existujú tam, kde cítia možnosť ťažiť z ľahkovernosti ľudí.

 

Prístup ku kabale nie je teda dnes tým, čím býval?

Tak by som to nepovedal. Kabala v stredoveku nebola čistejšia ako tá dnešná. Je však treba brať do úvahy, že sféra kabaly je veľmi fluidná a roztrieštená. Kabala nie je exaktná veda, každý v nej môže nájsť to, čo chce, hoci to nemusí byť nevyhnutne prvok z oblasti duchovna.

Modernistický prístup ku kabale vychádzajúci z prúdu New Age (populárny najmä v USA) absorboval síce niekoľko kabalistických prvkov, ale s prídavkom nejasnej životnej filozofie. Tým sa tento prístup stal ezoterický, všeobecne prístupný. Pochvalne možno hodnotiť jeho literárnu interpretáciu, ktorá očarila bádateľov semiotiky zvlášť v intelektuálnych kresťanských kruhoch. Tak ako napríklad Umberto Eco, ktorý bez toho, aby bol reálne kabalistom, sa o toto učenie veľmi zaujímal. Ale túto kresťanskú kabalu ortodoxní Židia neuznávajú. Pre nich je judaicita niečím, čo sa nedá obísť.

 

Ako môžeme spoznať pravého kabalistu?

Neexistuje nijaká skúška ani diplom, ktorý by bol pre určitú osobu atestom znalosti kabalistickej vedy. O tom, či je nejaká osoba vyhlásená za kabalistu, rozhoduje jej akceptovateľnosť ostatnými kabalistami. Tí jej v konečnom dôsledku dávajú legitimitu. Ale vo všeobecnosti naozajstný kabalista sám seba takto nehodnotí. Tí, ktorí sa za kabalistov vydávajú, sú často šarlatáni. Na to, aby sa človek stal kabalistom, musí prejsť dlhodobým procesom. No a pravdu povediac, pravý kabalista je dosť zriedkavý fenomén.