Ľudský život plynie ako voda. Ani sa človek nenazdá a z dieťaťa je starec. Mnoho našich blízkych sa zmenilo, alebo ich jednoducho už niet. Je to prirodzené, ale stále si na to akosi nemôžeme zvyknúť. Takmer dennodenne sme konfrontovaní so smrťou, ale akoby sme si v duchu ani nepripúšťali, že raz to postihne aj nás. Aká bude realita? Aké bude naše osobné stretnutie s Kristom? Máme síce o tom vysnívanú predstavu, podobne, ako si predstavujeme Boha a posmrtný život, ale som presvedčený, že až toto stretnutie s Pravdou nám ukáže, aký pravdivý a vnútorný bol náš pozemský život.

Nielen človek, ale i spoločnosť sa mení. To, čo platilo včera, dnes je už možno úplne inak. V týchto dňoch zvykneme bilancovať dvadsaťročné obdobie od nežnej revolúcie. Zaznievajú mnohé pohľady, pozitívne aj negatívne. Jedni sú spokojní, že môžu hlásať svoju vieru, cestovať či podnikať, iní zase nadávajú, že stratili viaceré sociálne istoty a ľudia sa navzájom odcudzili. Každý má, pochopiteľne, svoju pravdu. Je ale človek pripravený správne „konzumovať" slobodu? A čo si pod ňou vôbec predstavujeme? Vydláždenú cestu k blahobytu a radovánkam? Koľko je tých, čo sa usilujú o slobodu duše?

A čo Európa? Bude ešte o sto, dvesto rokov kresťanská? Niektorí sa nazdávajú, že nie. Majú strach, že ju pohltí islam, konzumizmus či prílišná liberalizácia a relativizácia stáročiami overených hodnôt. Sú tieto obavy oprávnené? Čiastočne áno, ale to, či sa naplnia, tak trocha závisí aj od nás. I keď mnohé skutočnosti ovplyvniť nemôžeme a koleso dejín nezastavíme, k mnohým môžeme vyjadriť náš kresťanský postoj. Tu však, žiaľ, mnohokrát zlyhávame. A často by pritom stačilo, aby sme mali vieru veľkú ako horčičné semiačko... a oddelili sa - nielen verbálne - od skutkov, ktoré tak radi ako kresťania kritizujeme. Pokiaľ totiž budeme kresťania len navonok a nenaučíme sa vravieť pravdu tomuto svetu priamo a adresne, prenecháme iniciatívu tým, ktorí zabudli na Kristovo evanjelium, alebo ho dokonca ani nikdy neprijali, nemožno čakať, že Európa bude kresťanská. Skôr naopak, bude pohanská. Mnohé udalosti, ktoré sa okolo nás dejú, nám už dnes čo-to napovedajú.

Na záver mi dovoľte oznámiť, že presne na Nový rok spúšťame našu novú webstránku. Trvalo to síce omnoho dlhšie, ako sme plánovali, a niektoré veci stále nie sú dotiahnuté, no napriek tomu verím, že toto dielo prinesie svoje požehnané ovocie.