Otec arcibiskup, žijeme v časoch značnej polarizácie duchovnej scény. V čom vidíte príčiny tohto javu?

Pred rokom 1989 sme boli v dvojpólovej polarizácii medzi ateizmom a kresťanstvom, v súčasnosti je situácia komplikovaná ešte väčšou šírkou pólov mnohých náboženstiev a duchovných prúdov. Tie Boha neraz redukujú na neosobnú silu až do úrovne panteizmu, alebo napríklad až do narušenia osobnej integrity cez reinkarnáciu. Toto všetko...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.