Organizácia

Hoci sa členovia tejto skupiny nazývajú „prakresťania", náboženské hnutie Univerzálny život je pomerne mladé. Založila ho Nemka Gabriele Witteková, ktorá verí, že ju Boh povolal ako svoju prorokyňu. Podľa vlastných údajov sa jej počas Vianoc roku 1974 zjavil duch menom brat (cherubín) Emanuel, ktorý s ňou spoločne s Ježišom začal hovoriť. Prorokyňa Witteková tvrdí, že je s Kristom v priamom kontakte a dostáva od neho pokyny...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.