Edward Alexander Crowley sa narodil 12. októbra 1875 v „magickom" roku smrti Léviho, za ktorého vtelenie sa vydával. Jeho rodičia, predstavitelia solídnej anglickej meštianskej vrstvy, bývali v mestečku Leamington. Patrili k sekte Bratov z Plymouthu, ktorá sa podujala na „reformu kresťanstva v mysticko-pietistickom duchu"; hlásali všeobecné kňazstvo, odmietali akúkoľvek formálnu organizáciu cirkvi, boli „evanjeliovými fundamentalistami".1

Z obdobia...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.