Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prišla so zatiaľ najdôraznejším varovaním pred homeopatickými prípravkami, ktoré by sa v prípade závažných chorôb nemali používať. Podľa predstaviteľov WHO sú homeopatiká celkom neúčinné pri liečbe takých ochorení, ako je tuberkulóza, detská úplavica, malária či AIDS. Niektorí experti k nim priraďujú i chrípku.

Predstavitelia WHO vydali varovanie pred homeopatikami na základe výzvy mladých lekárov a výskumníkov, ktorí varovali, že propagácia homeopatických prípravkov v rozvojových krajinách ohrozuje ľudské životy. Lekári z Veľkej Británie a afrických krajín združení v organizácii Hlas mladej vedeckej siete WHO napísali: „Vyzývame WHO, aby odsúdila propagáciu homeopatík pri liečbe TBC, detskej úplavice, chrípky, malárie a HIV. Homeopatiká nechránia ľudí pred týmito chorobami ani ich neliečia. Keď sa použijú namiesto efektívnej liečby, budú zmárnené ľudské životy."

Mladí lekári súčasne uviedli niekoľko prípadov afrických kliník, ktoré uprednostňujú homeopatiu: „V Tanzánii J. Sherr a S. Rwegasira prevádzkujú tri homeopatické kliniky. Potvrdili, že majú vládnu podporu na založenie školy pre homeopatiu. Rwegasira potvrdil, že ošetrí ‚nie menej než 100 pacientov s maláriou denne‘. Sherr kritizuje konvenčnú medicínu, ktorá ‚má len dočasný efekt, často je nákladná a má mnoho vedľajších účinkov‘."

WHO s ich názorom súhlasí. Doktor Mario Raviglione, ktorý vedie vo WHO oddelenie pre boj s tuberkulózou, uviedol: „Dôkazy, ktoré máme a ktoré vychádzajú z liečby TBC, takisto ako medzinárodné štandardy pre liečbu TBC neodporúčajú použitie homeopatie." I hovorca z oddelenia pre liečbu pre zdravie detí a dospievajúcich uviedol, že použitie homeopatík pri liečbe úplavice neodporúča: „Nenašli sme žiadne dôkazy, že by homeopatiká prinášali akékoľvek výsledky. Homeopatia sa nezameriava na ošetrenie a prevenciu dehydratácie, čo je v absolútnom rozpore s vedeckými zisteniami a našimi odporúčaniami pri liečbe hnačiek."

Špecialista na infekčné choroby z Kráľovskej liverpoolskej univerzitnej nemocnice, Dr. Nick Beeching, k problému dodal: „Infekcie ako malária, HIV a tuberkulóza majú vysoký stupeň úmrtnosti, ale môžu sa obvykle držať pod kontrolou a liečiť mnohými preverenými prostriedkami, ktorých účinnosť je overená skúsenosťami aj vedeckými údajmi zo skúšok. Neexistuje žiadny dôkaz, že by homeopatia mala akýkoľvek vplyv na tieto choroby. Považujem za nezodpovedné, aby zdravotníci propagovali použitie homeopatie namiesto využitia overených prostriedkov na liečbu chorôb ohrozujúcich život."