Ježiš Kristus priniesol základnú životnú orientáciu do života mnohých ľudí. On, vtelený Boh, ukázal, v čom spočíva hodnota ľudského života človeka, ako treba tento život zvládať. Taktiež priniesol všetkým ľuďom presvedčivé a jasné svetlo ukazujúce cestu a dávajúce nádej do budúcnosti. Nie každému je však táto pravda príjemná. Ježišovo posolstvo lásky sa často znehodnocuje či zahmlieva. Sú aj takí, ktorí ho celkom vedome prekrucujú a vytvárajú miesto neho svoj vlastný obraz. Čoraz aktuálnejší je problém správne rozoznať, čo je Božie slovo a čo jeho skomolenina, ako aj to, kto je skutočným Ježišovým nasledovníkom a kto sa za neho len vydáva. Stále naliehavejšie sú otázky: Kde je pravda týkajúca sa viery a kde nie? Ako môžeme nájsť tú pravú cestu života? Odpovede ponúka Sväté písmo, ktoré nielen predstavuje cieľ - nebeské kráľovstvo a spoločenstvo s Ježišom Kristom - ale ponúka aj spôsob a prostriedok, ako tento cieľ dosiahnuť.

Na ilustráciu uvediem krátky príbeh. Sv. Martina sa raz rozhodol pokúšať diabol. Zobral na seba podobu bohatého a mocného kráľa a prihovoril sa mu: „Martin, ďakujem ti za všetko, čo si doteraz pre mňa urobil. Chcem ti dokázať, že aj ja som verný. Chcel by som, aby si odteraz stále pri sebe cítil moju prítomnosť. Chcem, aby si vedel, že sa vždy môžeš na mňa spoľahnúť." Sv. Martin sa opýtal: „A kto vlastne si?" Na to diabol odvetil: „Ja som Ježiš Kristus." „A kde sú potom tvoje rany?" opýtal sa Martin. Diabol odpovedal: „Ja prichádzam z nádhery nebies. Tam niet utrpenia ani žiadnych rán." A Martin na to odvetil: „Na Krista, ktorý nemá na sebe znamenie kríža, na takého sa ja spoľahnúť nemôžem."

Už mnohí zvodcovia prišli s rôznymi lákadlami: snažili sa zviesť peknými slovami, iní zase brutálnou silou či všakovakými ponukami. Mnohí však tak ako prišli aj odišli. No mnohí sú stále medzi nami. To, čo majú všetci títo zvodcovia spoločné, je snaha odviesť ľudí preč od Boha, preč od Ježiša Krista. Sľubujú spásu, avšak v skutočnosti vedú a lákajú ľudí od spásy preč.

Kto je nám dnes, v našich zložitých časoch, schopný ponúknuť ozajstnú spásu? Komu môžeme dôverovať? Odkiaľ možno očakávať pomoc aj vtedy, keď prídu na nás zlé dni, ťažkosti či trápenia? Aj vtedy, keď sme sužovaní bolesťami či pochybnosťami? Ukrižovaný, vzkriesený a stále živý Ježiš Kristus, ten jediný nám prináša spásu. To je - a vždy by mala byť - naša odpoveď na všetky zvodné ponuky, s ktorými sa v súčasnosti stretávame.