V kresťanskej Európe skepticizmus na čas dlhší ako tisíc rokov zmizol zo scény, bol však znovu v inej podobe oživený začiatkom novoveku niekoľkými filozofmi, akými boli Bayle, Descartes, Montaigne alebo Hume. David Hume hovoril o „umiernenom skepticizme", ktorý požadoval našu aktívnu účasť vo svete a snažil sa o jeho vysvetlenie. V základoch vtedajšieho skepticizmu však stále ležalo presvedčenie o nespoľahlivosti nášho poznania....


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.