Hovorí sa, že kedysi v minulom storočí emigrovali do USA istí manželia z Čiech. V Spojených štátoch sa usídlili v oblasti, kde žilo väčšie množstvo mormónov, ktorí sa ich veľmi láskavo ujali. Je teda prirodzené, že po istom čase sa aj tento český pár pripojil k mormonizmu. Medzi mormónmi sa zoznámili aj s jedným slovenským emigrantom, ktorý mal zohrať úlohu v nasledujúcom príbehu.

Problémy totiž nastali, keď sa český manžel rozhodol podľa mormónskeho zvyku vziať si ešte ďalšiu manželku. Stále nevedel, ako má svoju ženu, nezvyknutú na túto prax, presvedčiť, aby na to dala svoj súhlas. Nakoniec za pomoci svojho slovenského priateľa vymyslel plán. Rozhodol sa, že vyzve svoju ženu, aby s ním odišla (tak ako to kedysi urobil Joseph Smith, zakladateľ mormónskej cirkvi) do blízkeho lesa modliť sa a hľadať odpoveď od Boha, či si má vziať viac žien. Manželka súhlasila, a tak keď v lese pokľakli, manžel predložil bohu otázku, či je to jeho vôľa, aby rozšíril rodinu o ďalšie manželky. Po tejto otázke jeho slovenský priateľ ukrytý v korune stromu, mohutným hlasom ubezpečil oboch prítomných, že je to skutočne tak a že polygamia je podľa jeho vôle podmienkou ku spáse.

Keď to žena počula, začala usedavo plakať. A čím viac ju „hlas z neba" utešoval a ubezpečoval o správnosti tohto kroku, tým viac plakala. Manželovi to bolo čudné, a tak sa jej pýtal, či je skutočne potrebné, aby z toho bola taká nešťastná. Veď všetci mormóni majú viac manželiek a ona má dokonca od samotného Boha potvrdené, že to je jeho vôľa.

Manželka si osušila slzy a vzlykajúc odpovedala: „S tým, že si raz vezmeš ďalšie ženy, som sa v podstate už dávno zmierila, ale to som si ani v najhoršom sne nepredstavovala, že Pán Boh je Slovák."