Do Zlína sa v ten horúci deň zišlo vyše dvesto návštevníkov zo všetkých kútov Čiech a pricestovali aj ľudia zo Slovenska. Stredom pozornosti bol Ing. Ivo Benda, v tom čase zamestnanec automobilky Škoda Mladá Boleslav. Inžinier Benda je v udržiavaní telepatickej komunikácie s mimozemšťanmi naozaj „priekopníkom" - jeho aktivity väčšmi pripomínajú predvolebnú kampaň. „Planéta Zem je ohrozená negatívnym správaním ľudí, ktoré spôsobuje vibrácie!" varuje Benda. Tieto hrubé vibrácie sa podľa neho vytvárajú nielen čítaním kníh o negatívnych mimozemšťanoch, ale i tým, že človek zabíja zvieratá a rastliny, alebo napríklad sledovaním politiky v televízii (ako aj väčšiny ostatných relácií).

Prejav pána Bendu je sebavedomý, súvislý; ani raz nezvyšuje hlas. Poslucháči sa dozvedeli, že od chvíle, keď Zem nebude schopná uniesť hrubé vibrácie, začne sa katastrofa. No netreba sa báť. Z neba sa v pravý čas spustia tisíce vesmírnych lodí s priemerom niekoľkých kilometrov a zachránia presne jednu pätinu všetkých obyvateľov Zeme. Iba toto množstvo totiž spĺňa kritériá na prestup do vyššej úrovne bytia. Zachránených pozemšťanov odvezú na planétu Jupiter, ktorá leží v piatej dimenzii a zároveň takmer na tom istom mieste ako planéta Zem. Tento „druhý Jupiter" (planéta s tým istým názvom už v slnečnej sústave totiž existuje) však podľa Bendu nemôžeme vidieť, lebo Zem leží v tretej dimenzii. „Záchranu ľudí majú na starosti dve veľké evakuačné flotily: Karného a Izákova. Sú to špeciálne flotily na evakuáciu ľudí," pokračuje Benda hlasom, ktorému chýba akékoľvek emočné zafarbenie. Vyzerá to, akoby hovoril robot... „Karného flotila priletela z galaxie v Andromede, ktorá je od Zeme vzdialená 2,3 milióna svetelných rokov. Česko si vesmírni ľudia vybrali ako miesto, kde žijú ľudia s najvyššou duchovnou úrovňou na tejto planéte. Proti nikomu totiž neviedli vojnu. Majú vysoko kvalitnú kultúru (napríklad Babička Boženy Nemcovej, alebo Krtko sú veľmi cenné)." A prečo je v záujme vesmírnych ľudí našu planétu zachrániť? „Zem je a vždy bude dôležitou súčasťou vesmíru. Vesmírni ľudia pracujú pre nášho Stvoriteľa a túžia, aby nám umožnili jeho úplné poznanie. Majú na to technológiu, proti ktorej je naša technológia iba šrot." S naším Stvoriteľom je možné aj priamo komunikovať - zásady, ktoré je dôležité dodržiavať, aby sa telepatický kontakt podaril, sa zhodujú so zásadami komunikácie s vesmírnymi ľuďmi: žiť láskyplným životom, nepiť alkohol, nefajčiť, milovať všetkých (aj tých, ktorí nám ubližujú), obmedziť jedenie mäsa, spáliť všetku negatívnu literatúru a v nijakom prípade ju nečítať, neľpieť na majetku a materiálnych hodnotách, pomáhať ľuďom v núdzi, pracovať aspoň minimálne na šírení lásky a svetla... neubližovať iným stvoreniam atď. Evakuácia má začať v pravý čas - všetci povolaní ľudia sa o tom dozvedia napríklad z televízie, lebo mimozemšťania sa napoja na jej kmitočet. Zatiaľ vraj vesmírni ľudia začali s evakuáciou niektorých druhov zvierat, napríklad vrabcov. „Všimli ste si, ako výrazne ich ubudlo?" spytuje sa sugestívne Benda publika na jednej zo svojich prednášok. Ľudia fascinovane počúvajú. Nič z toho, čo počujú, im nie je ani trochu čudné...

 

Olomoucká skupinka

Okolo Bendu sa zhromažďujú ľudia so záujmom o New Age - ich vekový priemer nebude vyšší ako dvadsaťpäť rokov. Nejde iba o jednoduchých poslucháčov jeho prednášok, ale o mladých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na „komunikácii s mimozemšťanmi". Aj keď Benda tvrdí, že sú od neho tieto skupinky študentov celkom nezávislé, faktom je, že ich členovia patria k stálym návštevníkom jeho prednášok a celkom nekriticky prijímajú všetky Bendove oznámenia. Tie sú pre nich totiž inšpiráciou na napísanie vlastných brožúrok, ktorých obsahom sú aj správy od vesmírnych ľudí. Tematickú podobnosť a zhodu niektorých detailov potom vysvetľujú tým, že hovoria s totožnými mimozemšťanmi. Je preto vraj logické, že aj ich posolstvo sa bude zhodovať - nezáleží na tom, kto je práve kontaktérom...

Na rozdiel od Bendu je prejav týchto študentov veľmi citovo podfarbený, neistý - je vidieť, že ešte nie sú profesionálnymi kontaktérmi. Väčšmi sa zdá, že stále tomu nemôžu uveriť. Je však pravdepodobné, že tiež túžia dostať sa do priazne mimozemšťanov, ako sa to podarilo práve pánovi Bendovi. Ten im dáva vskutku originálny podrobný návod na to, čo majú robiť, aby sa im podarilo telepaticky sa s nimi „skontaktovať": „Uvedomte si kozmický lúč nášho Stvoriteľa dopadajúci zhora na temeno hlavy a prechádzajúci chrbticou dolu do Zeme. Požiadajte nášho Stvoriteľa o dovolenie. Toto urobte vždy. Napríklad: „Stvoriteľ náš najvyšší, dovoľ nám teraz a tu sa spojiť s vesmírnymi priateľmi zo strany Síl svetla alebo priamo s Tebou." Môžete vymenovať, s kým chcete nadviazať spojenie napríklad s Aštarom, Ptaahom, Ortonom atď. Vycíťte odpoveď a pokračujte ďalej. Majte poruke pripravenú ceruzku a papier. V srdci noste lásku a harmóniu a pozitívne myšlienky. To je veľmi dôležité. Započúvajte sa na chvíľu do svojho vnútorného ticha. Možno niečo začujete. Môže to byť celkom iný hlas alebo i váš hlas, čo sa začne prihovárať. Môžete pocítiť silné nutkanie a vaša ruka začne písať. Píšte, čo vám príde na um. Často sa pri prvom kontakte zdá, že sa nič nedeje, pretože prichádzajú známe myšlienky a slovné spojenia. To je prirodzené. Nečakajte hneď na prvýkrát, že vás priatelia ohromia niečím úplne novým. Jednoducho začnite písať, aj keď si nie ste istí tým, že to, čo zapisujete, je pravé. Určite to príde. Niekedy to treba skúsiť viackrát, kým sa to podarí. Niekomu stačí sa na chvíľu upokojiť, trebárs v autobuse alebo na ulici, a spojenie sa nadviaže. Toto všetko je len začiatok, neskôr sami poznáte, čo je pre vás najlepšie. Je celkom možné, že správa, ktorú ste zachytili, v istých smeroch zodpovedá vašim predstavám a v istých nie. Môže to byť totiž zhluk slov, zachytených zhora a dotvorených vami samými. Skúšajte to ďalej. Sami sa naučíte rozlišovať, kedy prijímate neskreslene a kedy vám tam príde vlastná myšlienka. Potom to už pôjde hravo..."

 

Kniha storočia

Všetky správy, ktorých podľa Bendových slov pribúda, v jeho prípade asi tri za deň, sú zhromaždené v spise nazvanom Rozhovory s poučením od mojich priateľov z vesmíru. Je to zbierka zapísaných správ od rôznych kontaktérov. Text koriguje Benda a jeho blízki, ktorí údajne ručia za to, že obsah bude v zhode s tým, čo chceli mimozemšťania ľudstvu povedať. Túto knihu už údajne prečítalo asi 500 miliónov ľudí. Je zaujímavé, že do novembra 1998 sa ich text (obsahoval už vyše 500 strán prepísaných odkazov) šíril iba v podobe kopírovaných stránok. Keď som sa na jednej prednáške Bendu spýtal, ako sa materiál podarilo rozšíriť v toľkých jazykoch, odpovedal, že existuje množstvo emigrantov, ktorí ho prekladajú do jazyka štátu, v ktorom žijú. Na otázku, o akých konkrétnych emigrantov ide, Benda odpovedal, že je to detail..., potom si obťažne spomenul na dvoch z nich. Koncom minulého roka sa kontaktérom podarilo vydať text Rozhovorov knižne na vlastné náklady.

Vzhľadom na to, že text opisuje najjemnejšie detaily zo života na rôznych planétach a kozmických lodiach, nie je ťažké dokázať, že v tom, čo Benda predkladá, sú logické rozpory. Keby pozorný poslucháč porovnal obsah prednášok a text Rozhovorov, všimol by si napríklad, že hoci Benda opisuje dobrých mimozemšťanov ako bytosti na takej vysokej úrovni, že sú dávno imúnne voči akýmkoľvek chorobám, v texte Rozhovorov píše, že mimozemšťania majú špičkovo vybavené nemocnice, kde „má každý pre seba zariadenú samostatnú izbu, vybavenú lekárskymi prístrojmi, pripomínajúcu však skôr komfortne zariadenú izbu v obyčajnom byte..." Podobných logických odchýlok existuje viac. Napríklad planétu Zem Benda a jeho nasledovníci chápu ako normálnu mysliacu a cítiacu bytosť, ktorá sa prostredníctvom katastrofy (napr. v podobe prírodných pohrôm) očistí od hrubých vibrácií, ktoré ľudstvo svojou činnosťou produkuje. Zabíjanie je údajne činnosť, ktorá vyvoláva najviac hrubých vibrácií. Tie sú nebezpečné aj pre ostatných obyvateľov vesmíru. Avšak na inom mieste prednášky Benda tvrdí, že keby dobrým vesmírnym ľuďom pripadal vývoj na akejkoľvek planéte nebezpečný, radšej ju svojimi zbraňami zničia bez ohľadu na jej obyvateľov. Keď som sa odvážil na tieto logické rozpory počas zlínskej prednášky pána Bendu poukázať, vyvolalo to veľmi agresívnu reakciu prítomných kontaktérov. „Vám nejde o fakty! Vám nejde o fakty! Zaujímajú vás nepodstatné veci!" kričal na mňa pán Vincent Remeš, majiteľ súkromnej jazykovej školy, ktorá platila prenájom sály. K nemu sa pridali aj dve ženy sediace neďaleko. „On mohol byť rád, že je ako je," komentuje neskôr stretnutie psychiater MUDr. Peter Pöthe, ktorého som požiadal o komentár k niektorým sprievodným javom, ktoré sa počas Bendových prednášok objavujú. „To bola reakcia na pocit, že im chcete vziať ich duševnú rovnováhu. Oni tam mohli prísť preto, aby sa nemuseli báť života v tom dnešnom zmätenom svete," dodáva.

 

Nebezpečné podobnosti

Viera v mimozemské civilizácie a od nej sa odvíjajúce správanie už niekoľkokrát v histórii ľudstva zohrala úlohu tragického katalyzátora. K poslednej tragickej udalosti došlo v roku 1997 v Kalifornii. Členovia sekty Nebeská brána spáchali hromadnú samovraždu. Spolu so svojimi vodcami, ktorí sa vyhlasovali za vtelených mimozemšťanov Do a Ti, sa pripravovali na prechod na vyššiu úroveň bytia. Ten mal v praxi vyzerať ako prechod duše do vyššej dimenzie. Nato však bolo treba sa zbaviť svojich fyzických tiel, ktoré sú len na príťaž a zároveň sú symbolom ľudskej nedokonalosti, ktorá je vlastná našej nízkej dimenzii. „Evakuácia" nastala 22. marca, v čase, keď nad Zemou prelietala Hale-Boppova kométa. V jej chvoste sa údajne skrývala vesmírna loď - všetkých 38 členov sekty odložilo svoje telá a vydalo sa na ňu...

Aj keď zatiaľ Bendova rétorika ani skryto nevyzýva na podobné činy, je alarmujúce, ako sa v niektorých aspektoch svojej doktríny blíži k tomu, čo hovorili vodcovia sekty Nebeská brána svojim nasledovníkom. Bendovi nasledovníci sa tiež pripravujú na odchod z tejto planéty - hovoria aj o tom, že nepôjde o klasické vystúpenie po rebríku... zatiaľ však nespomínajú konkrétny dátum. V ostatnom čase sa však zdá, že spočiatku náhodne zhromaždená skupina priaznivcov Bendovho učenia dostáva formu inštitúcie. Asi tridsať najvernejších vybavuje Bendovu korešpondenciu, obhospodaruje internetové stránky, platí účty Bendovho mobilného telefónu (mesačne asi 20 000 Sk) - čas ukáže, či sa celá skupina zradikalizuje. Navonok sem-tam presakujú varovné signály... Asi pred mesiacom uskutočnila Česká televízia medzi občanmi na ulici anketu na tému, čo si myslia o nebezpečenstve možného kolapsu dôchodkového systému o niekoľko rokov. Zhodou okolností reportéri zastavili na ulici i pána Bendu. „Ale to už tu dávno nebudem," odpovedal na otázku, či sa nebojí, že sa ho môžu dotýkať problémy spojené s dôchodkovým systémom...

 

Postmoderné náboženstvo

Benda a spol. predkladajú všetky detailné informácie o mimozemských civilizáciách s nehybnou tvárou - desiatky ľudí tomu veria. Aj keď sa to zdá bizarné, je pomyselná komunikácia s mimozemšťanmi, obdiv k ufonskej technike a pozitívna hrozba ich príchodu pre súčasnosť veľmi typická. Súčasná spoločnosť západného typu so sebou prináša zmätok, frustráciu, veľké percento nefungujúcich rodín - tieto aspekty sa veľmi často prejavujú v nenaplnení citových potrieb mnohých ľudí. Nezáujem či negatívne správanie okolia (napr. rodiny) sa môže prejaviť tak, že má človek pocit márnosti, nedostatočnosti. „V psychoanalýze sa tento stav nazýva strach z anihilizmu (ničotnosti), ktorý vznikne, keď je dieťa v ranom veku vystavené určitým negatívnym vplyvom, napríklad hladu, bolesti... a zároveň mu chýba ochranná ruka matky alebo blízkej osoby. To môže viesť k depresiám alebo úzkostiam," komentuje psychiater MUDr. Peter Pöthe obdiv poslucháčov Ing. Bendu. Ľudia tohto typu vraj hľadajú čokoľvek, čo ich od psychickej dezintegrácie ochráni. V tomto prípade nie je vôbec dôležité, v čo alebo v koho veria, ale to, že vieru majú. „Verím, že pánovi Bendovi psychicky pomáha to, čo robí. Postupom času by to však mohlo viesť k určitému nebezpečenstvu. Mohla by vzniknúť konfrontácia s realitou, ktorá je iná. Prostriedok k dobrému pocitu by sa mohol stať cieľom, ktorý je dôležitejší než samotné emočné potreby človeka, kvôli ktorým to všetko začalo. Z vesmírnej konštrukcie sa stane dogma - nakoniec by mohlo dôjsť k tomu, že už nepôjde o mierové a priateľské spolužitie s každým, ale len s tými, ktorí tomu tiež veria. Keby to dospelo do extrému, mohlo by sa objaviť deštruktívne správanie - túžba zničiť všetkých, ktorí nezmýšľajú rovnakým spôsobom," vraví MUDr. Peter Pöthe. Strata viery by sa podľa neho mohla stať taká ohrozujúca, že by dotyčný mal veľkú potrebu zničiť každého, kto by sa snažil túto vieru spochybniť.

 

Ufológia a budúcnosť

V Bendovom „náboženstve" nejde v porovnaní s ďalšími prúdmi New Age o nič mimoriadne. Jedinou odlišnosťou od väčšiny ostatných je azda skutočnosť, že ústredná postava celej skupiny s veľkou pravdepodobnosťou trpí duševnou chorobou. Očakávanie blízkej katastrofy, návod, ako katastrofe predísť i fakt, že existuje vrstva vyvolená na záchranu má obdobu v mnohých ďalších extrémistických a pseudonáboženských prúdoch. Viera v mimozemské civilizácie a komunikáciu s nimi sa v západnej Európe vyskytuje už dlhší čas. Boom nastal koncom päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Ing. Ivo Benda sa na jeseň minulého roka rozhodol odísť zo zamestnania v Škode Auto výpoveďou, aby sa mohol na plný úväzok venovať kontaktom so svojimi vesmírnymi priateľmi. S jeho odchodom však súvisí množstvo otázok, napríklad do akej miery bola výpoveď dobrovoľná. Ešte keď v automobilke pôsobil, nechával si totiž od priaznivcov posielať faxy do práce a svojich spolupracovníkov sa v dobrej viere snažil varovať pred hroziacou katastrofou...

Z psychiatrického hľadiska je zrejmé, že pomyselný kontakt s mimozemšťanmi Bendovi pomáha prekonať stres súvisiaci s bežným každodenným životom. Keby nenarazil práve na ufológiu západného typu, možno by si vybral iné pole pôsobnosti. Alarmujúce nie je to, čo jeden duševne chorý človek verejne hlása, ale skutočnosť, že mu desiatky ľudí verí každé slovo.