Stojíme na prahu nového tisícročia. Je to zvláštny pocit. Mnohí ho spájajú s veľkými nádejami a očakávaniami, iní si od toho sľubujú akési prelomové zmeny, ďalší zasa veria, že nás v blízkej budúcnosti navštívia mimozemšťania, ale sú aj takí, ktorí majú strach pred koncom tohto pominuteľného sveta. Jedni rozprávajú o blížiacom sa pozemskom raji či horlivo zakladajú tzv. tisícročnú ríšu, iní sú už pripravení na vstup do jedného z vesmírnych korábov mierumilovných priateľov z kozmu. Zvlášť v súčasnom období ekonomickej krízy, ale i krízy hodnôt a v neposlednom rade aj medziľudských vzťahov sa ľudia radi utiekajú k rôznym víziám a vizionárom. Sú náchylní uveriť, že sa blíži lepší, spravodlivejší svet. Avšak už nie vždy si chcú uvedomiť, že problémy za nich nikto nevyrieši a už vôbec sa nevyriešia únikom do sveta snov a abstrakcií.

Aj kresťania veria v druhý príchod Ježiša Krista, očakávajú Kráľovstvo nebeské a sú skalopevne presvedčení, že všetky biblické proroctvá sa, ak príde ich čas, naplnia. Ako a hlavne kedy to však bude, to vie iba Boh.

Tvorivo snívať a mať svoje predsavzatia, najmä v takejto historickej chvíli, keď tisícročie obráti vo svojom pomyselnom kalendári svoj ďalší list, je prirodzené a aj potrebné. Aj naša redakcia má svoje predstavy a túžby. Jednou z nich je, aby sa Rozmer naozaj dostal k mnohým tým, ktorí o ňom v tejto chvíli ešte nevedia, a aby v tomto duchovne roztrieštenom čase plnom rôznych protichodných názorov bol pre všetkých svojich čitateľov opravdivým svetlom a pomocou. Aby neprinášal iba suché informácie, ale aby sa čitateľa dotýkal mocou ducha. Vieme, že je to neskromné želanie, ale budeme sa snažiť s pomocou a milosťou Božou ho uskutočniť. Živíme v sebe nádej, že aj vy nám k tomu pomôžete.

Ako? Tým, že sa Rozmer stane naším spoločným dielom, tým, že budete do redakcie písať o vašich životných skúsenostiach s deštruktívnymi kultmi, budete sa s nami deliť o vaše názory a postrehy, občas nás i skritizujete či v našej práci podporíte. Ale - ak mám byť úprimný - aj tým, že sa o Rozmere zmienite medzi vašimi známymi, aby sa naša čitateľská rodina rozrastala a Rozmer sa mohol postupne dostávať aj k tým, ktorí ho možno najväčšmi potrebujú - k hľadajúcim a tápajúcim. Za to vám už vopred srdečne ďakujeme!

Na záver mi dovoľte, aby som osobitne každému z Vás poprial požehnané Vianoce a milostivý, radosťou prekypujúci nový rok 2000.