Prednedávnom som mal možnosť obdivovať na brehu mora jeho nekonečnosť a v tichosti sa započúvať do hudby vytrvale prichádzajúcich vĺn. V takýchto momentoch si človek zvykne citlivejšie ako inokedy uvedomiť Božiu všemohúcnosť i blízkosť a na myseľ mu prichodia nevšedné myšlienky. Mne v tom momente napadlo, že s vlnami je to ako s našimi túžbami. Ustavične prichádzajú a odchádzajú, ako napokon všetko v našom živote. I v duchovnej oblasti podchvíľou vznikajú nové -izmy, metódy, smery, kulty a vynárajú sa nové tváre ich ambicióznych vodcov. A pritom si každá z týchto novovznikajúcich pseudoduchovných skupín robí nárok na prívlastok „jedinečná", „nenahraditeľná", „vyvolená", „spasiteľská". Každá z nich tvrdí, že iba ona je liekom na všetky neduhy a problémy ľudstva. No problémy - na rozdiel od siekt a ich pochabých vodcov - stále ostávajú...

Pristúpme však k praktickejším otázkam, ktoré zamestnávajú našu redakciu. V poslednom období nás potešilo, že sa nám podarilo nadviazať kontakt s odbornými centrami v susednom Poľsku, kde podľa našich informácií pôsobí viacero stredísk, zaoberajúcich sa problematikou siekt. Na poľskom knižnom trhu vychádzajú mnohé zaujímavé tituly a vydávajú sa viaceré odborné časopisy. V takomto prostredí vyrastajú kvalitní odborníci, publicisti, ale i praktickí koordinátori. To aj nám dáva prísľub, že obohatíme naše doterajšie autorské zázemie a získame cenné poznatky a skúsenosti. V rubrike Centrá S, v ktorej vás informujeme o podobne zameraných združeniach, plánujeme onedlho priniesť profily aspoň niektorých z nich. Veď dnes sa prostredníctvom internetu dá spojiť s celým svetom a informácií nikdy nie je dosť. Dúfame, že aj pre viacerých z vás tieto kontakty budú prínosom. Takisto na pripravovanej webovskej stránke, ktorú plánujeme sprístupniť od nového roka, budú aspoň základné informácie o domácich a zahraničných odborných centrách (vrátane odkazov na ich webovské stránky), ako aj o publikáciách a časopisoch, ktoré vydávajú.

Napriek pálčivosti a aktuálnosti problematiky deštruktívnych kultov aj na Slovensku nás na druhej strane trápi, že od vás dostávame pomerne málo listov, podnetov, svedectiev či informácií z regiónov, o ktoré sme vás už viackrát žiadali. Myslíme si, že popri odborných tematických príspevkoch by to bolo pre nás všetkých obohatenie a spestrenie. Veríme, že sa to čoskoro zmení. Za to vám už vopred úprimne ďakujeme.