Nečakané stretnutie

Ako svojho predstaviteľa na Zemi si mimozemšťania zvolili istého francúzskeho novinára, s ktorým sa stretli vo francúzskych horách v roku 1973. Zmienená internetovská stránka toto stretnutie vykresľuje nasledujúcimi slovami: „Dňa 13. decembra 1973 sa vtedy 27-ročný francúzsky novinár Claude Vorilhon (Raël) stretol počas rannej prechádzky v horách v centre Francúzska s návštevníkom z  inej planéty menom Jahve. Ten mu nasledujúcich šesť dní, počas osobného rozhovoru na palube UFO, odhaľoval pravdu o našom pôvode a o histórii i budúcnosti Zeme. Napokon ho požiadal, aby zriadil vyslanectvo na opätovné privítanie mimozemšťanov na Zemi. Bytosť bola asi 120 centimetrov vysoká, mala dlhé tmavé vlasy a krátku briadku, mandľové oči, olivovú pokožku a oplývala humorom a harmóniou. Počas stretnutia okrem iného Jahve Raëlovi povedal: „My sme tí, ktorí vytvorili život na Zemi. Nesprávne ste nás považovali za bohov. Stáli sme pri zrode všetkých hlavných náboženstiev. Teraz, keď ste dostatočne zrelí, aby ste to pochopili, radi by sme s vami oficiálne vstúpili do kontaktu."

Sám Raël o tom rozprával, že 13. decembra 1973 na ceste do zamestnania odrazu pocítil veľké nutkanie odbočiť do hôr. Tam v jednom vyhasnutom kráteri Puy-de-la-sollas zbadal niečo v tvare asi sedem metrov širokého a dva a pol metra vysokého zvona. Ten sa k nemu priblížil, zastavil sa asi dva metre nad zemou, vysunuli sa z neho schody a po nich vystúpila zvláštna bytosť, ktorá s ním plynulo hovorila po francúzsky. Pozvala ho dovnútra a v rozhovore mu povedala skutočnosti, ktorých je od toho okamihu náruživým hlásateľom.

 

Vyvolenie a poslanie

Raëlovi údajne mimozemšťania povedali, že výbuchom atómovej bomby v Hirošime začal nový vek ľudstva - vek Vodnára. Mimochodom nástup nového veku Vodnára je jedným zo základných atribútov učenia New Age a v súčasnosti sa teší veľkej obľube, žiaľ, aj medzi niektorými „modernými" kresťanmi. Preto sa mimozemskí stvoritelia ľudskej rasy, tzv. Elohím, rozhodli poslať na svet svojho posla, ktorý by ľudstvu konečne povedal pravdu. A tak práve na hlavný sviatok narodenia Krista, 25. decembra 1945, uniesli mladé francúzske dievča (Raëlovu matku) a oplodnili ju, aby sa stala matkou vyvoleného posla poslednej éry. Jej pamäťový záznam potom úmyselne vymazali, aby si nemohla spomenúť, kto je otcom jej syna. (Vraj v skutočnosti vôbec nevedela, s kým dieťa počala.) Posol má za úlohu ľudstvu povedať, že sme vlastne výsledkom laboratórnych pokusov vedcov vyspelej mimozemskej civilizácie, ktoré uskutočňovali na Zemi potom, čo im túto činnosť zakázali na ich planéte. Títo bádatelia vytvorili nás i každú formu života na Zemi pomocou génového inžinierstva a poznania štruktúry DNA. Každá skupina vedcov vytvorila predstaviteľov jednej ľudskej rasy a teda tak ako my na Zemi i Elohím majú rôzne rasy. Sú to muži i ženy a môžu mať deti rovnako ako my. Dožívajú sa 700 až 1200 rokov a tí, čo sú prijatí do rady večných, môžu žiť v podstate naveky. Vo vesmíre samozrejme existuje množstvo iných civilizácií a iných rás.

Aby však s nami mohli Elohím udržiavať kontakt a vzdelávať nás, posielali k nám z času na čas svojich vyslancov, ako bol napríklad Mojžiš, Budha, Ježiš alebo Mohamed. Ľudia však boli tak málo vyspelí, že si všetko vysvetľovali nadprirodzene a vytvorili veľa náboženstiev. Posledným z počtu týchto poslov je Vorilhon, ktorý dostal od mimozemšťanov nové meno - Raël - a poslali ho do súčasnej „éry apokalypsy". Tá sa podľa gréckej etymológie vysvetľuje ako „éra odhalenia". Až teraz - v tomto nastupujúcom osvietenom veku Vodnára - je totiž ľudstvo také vyspelé, že je schopné pochopiť, že nijaký boh neexistuje a že za všetkým nepochopiteľným stoja iba vyspelé mimozemské civilizácie. Preto sám Raël nazýva svoje učenie ateistickým náboženstvom.

 

Nástup veku Vodnára

Tí, čo ohlasujú nástup veku Vodnára nikdy nezabudnú dodať, že kresťanstvo (a teda aj Cirkev), ktoré pôsobilo vo veku Rýb, splnilo svoju úlohu a v dohľadnej budúcnosti zanikne. Tento istý argument používajú aj raëliáni, napriek tomu, že v Biblii nás Ježiš ubezpečuje o opaku: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale si postavím Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." (Mt 16, 18) V jednej z najznámejších Raëlových publikácií so sugestívnym názvom Kniha, ktorá hovorí pravdu (Le Livre qui dit la Vérité, r. 1974) sa v tejto súvislosti píše: „Nastáva čas konca sveta. Nie konca sveta v zmysle katastrofy, ktorá by zničila svet, ale koniec sveta Cirkvi, pretože tá skončila svoju úlohu. Išlo o rozšírenie diela, ktoré malo umožniť spoznanie stvoriteľov pri ich opätovnom príchode. Ako ste spozorovali, kresťanská cirkev odumiera. To je koniec tohto sveta, lebo už splnil svoje poslanie, hoci s mnohými omylmi, keď sa snažil tak dlho zbožňovať stvoriteľov. Tento spôsob sa osvedčoval až do nástupu vedeckej civilizácie, keď mal nastať v ich myslení prudký obrat. (...) Dospeli ste do zlatého veku. Vy, ľudia zo Zeme, lietate do nebies, rádiovými vlnami prenášate vaše hlasy do štyroch kútov Zeme, prišiel čas, aby sa vám odhalila pravda. Ako bolo napísané, všetko nastáva teraz, keď Zem vstúpila do znamenia Vodnára. Všetko je predvídané už dvadsaťdvatisíc rokov, odkedy sa stvoritelia rozhodli vykonať svoje dielo na Zemi, pretože pohyb galaxie predpokladá toto poznanie. Znamenie Rýb je charakteristické pre Krista a jeho rybárov a Vodnár, ktorý po nich nasleduje, je tu od roku 1946. Éra, v ktorej izraelský ľud nachádza svoju zem, je prechodom do novej éry Vodnára. Toto odhalenie vráti nádej a šťastie mrzutým svojím svetlom, ktoré prináša, ale tiež urýchli pád cirkvi, ktorá má jedinú možnosť: pochopiť svoj omyl a dať sa do služieb pravdy." Ako často zo všetkých strán počúvame takúto útočnú argumentáciu, až je to nápadné...

Raëliáni dokonca tvrdia, že sa Cirkev dopustila zásadných omylov, najmä tým, že „vkladala priveľa nadprirodzenosti do pravdy, ako aj tým, že nesprávne vykladá biblické písma, keď nahradila slovo „Elohím", ktoré označuje stvoriteľov, slovom „Boh" v jednotnom čísle. V hebrejskej reči je Elohím množné číslo od Eloha, takže stvoritelia boli zmenení na jedného nepochopiteľného Boha" - píše sa na uvedenej internetovskej stránke.

Z tohto dôvodu hebrejský termín Elohím, prekladaný zvyčajne ako Boh, Raël prekladá ako „tí, ktorí prišli z oblohy". I keď je takýto výklad iste veľmi pútavý a môže tým, čo sa nevedia vyrovnať s náboženskými predstavami, dať akoby racionálne vysvetlenie, v skutočnosti je iba pseudovedeckou úvahou, presvedčivou iba pre tých, ktorí nemajú o používaných argumentoch skutočné znalosti. A to sa vzťahuje aj na „doklady" jazykové. Napríklad v uvádzanom citáte používané hebrejské slovo Elohím je v skutočnosti tzv. plurál majestaticus od slova Eloah - Boh. Tento plurál sa používa ako výraz úcty. Uvádzaný preklad „tí, čo prišli z neba" nemá potom jazykovo nijaké opodstatnenie. Podobným spôsobom Raël vysvetľuje i mnoho ďalších náboženských spisov tak, aby vyzneli ako svedectvá o stretnutí s  mimozemšťanmi. Tak môže napríklad výrok o tom, že sa Duch Boží (ruach Elohím) vznášal nad vodami (Gn 1, 3) vysvetľovať tak, že „Elohím robili výzvedné lety a umiestňovali umelé satelity okolo Zeme, aby mohli študovať podmienky a atmosféru."

Aj najrôznejšie náboženské obrady vysvetľuje Raël v duchu svojho ateistického náboženstva. Napríklad krst (vykonávaný i v jeho náboženstve) vysvetľuje ako odoslanie bunkového kódu dotyčného do mimozemskej banky prostredníctvom krstiaceho. Ten si vraj namáča ruky preto, aby mal vodivejší kontakt a mohol lepšie sprostredkovať odovzdanie.

 

Zmyslová meditácia

Popri krste je pre raëliánov asi najdôležitejším náboženským úkonom tzv. zmyslová meditácia. Ide v nej o uspokojenie všetkých zmyslov, pretože - ako hlása Raël - prebudením zmyslov sa prebúdza aj myseľ. Preto je Raël proti akémukoľvek obmedzovaniu sexuálnych preferencií jednotlivca. Verí totiž, že zmyslové neuspokojenie vedie človeka k agresivite a ku zlu. Preto hlása: „Všetko je dovolené na ceste k dosiahnutiu skutočného uspokojenia a otvorenia tela, a tým aj k otvoreniu mysle." Keď dôjde k nechcenému splodeniu dieťaťa, celkom jednoznačne je za interrupciu. Manželský zväzok vidí ako nepotrebný na dosiahnutie skutočného vzájomného uspokojenia. Ľudia sa totiž vyvíjajú a pokým sa vyvíjajú každý iným smerom, nemajú sa k sebe viazať.

 

„Prevratné objavy"

V poslednom čase na seba táto organizácia upozornila svojou jednoznačnou podporou pokusov o klonovanie ľudí. Raël dokonca založil organizáciu CLONAID (viď http://www.clonaid.com), ktorá má v budúcnosti klonovať potomkov pre homosexuálne a neplodné páry. Už je dokonca určená aj cena za túto službu - 200 tisíc dolárov. Zároveň založil i organizáciu INSURACLONE, ktorá ponúka za poplatok 50 tisíc dolárov uchovávať genetický kód dieťaťa vo svojej banke pre prípad, že by zomrelo (bolo zabité) a rodičia by si želali vyklonovať rovnakého potomka. Raël sľubuje i nesmrteľnosť umožnenú klonovaním. Plánuje, že starnúce osoby si vždy vyklonujú mladého dvojníka, ktorému odovzdajú celú svoju osobnosť vrátane vedenia a zážitkov, a tak budú pokračovať vo svojej existencii. Predpokladá, že každá osoba bude žiť 700 až 1200 rokov. Pán Martin Ivančák, predstaviteľ Raëliánskeho hnutia na Slovensku, vysvetľuje: „Elohím, naši stvoritelia, sú veční. Znamená to, že pomocou poznatkov z oblasti genetického inžinierstva a z buniek, ktoré sa im odoberú asi v 18. roku ich veku, sú schopní vyklonovať a oživiť dospelú osobu. Preto, ak táto osoba zomrie, stroj pomocou kódu DNA vybuduje znovu celú bytosť zhodnú s pôvodnou a do mozgu „zapíše" obsah, ktorý sa „nahrával" počas predchádzajúceho života. Sledujte vedecké objavy a uvidíte, že je to možné. Tým je bytosť pripravená na ďalší život v trvaní až 1200 rokov (ako prví ľudia z Biblie). Takýmto spôsobom bol oživený Kristus i ďalší proroci, ktorí sú vedecky udržiavaní pri živote, až kým sa zas vrátia na Zem. Každý pozitívny človek, ktorý žil v láske, pomáhal ľudstvu v jeho vývoji a úprimne hľadal pravdu, bude mať po smrti právo na večný život na planéte večných. Všetci s negatívnou bilanciou budú tiež znovu stvorení pre večné utrpenie. Všetky myšlienky a činy každého jednotlivca zaznamenáva veľký počítač, ktorý zachytáva veľmi jemné vlny vysielané mozgom každého z nás. Tie sa potom použijú pri súdení a „nahrajú" sa do mozgu znovu vytvorenej bytosti z bunky, ktorá sa v čase smrti každému odoberá na diaľku."

Plány do budúcnosti tohto hnutia zahrnujú i reformu školstva a celej spoločnosti. Pod vedením raëliánov budú totiž školy zrušené a deťom sa budú vedomosti odovzdávať priamo injekciami do mozgu. Pán Ivančák to vysvetľuje nasledovne: „Nazývame to chemické učenie. Americký profesor Allan Jacobson vycvičil škrečky a potkany a potom vstrekoval do tiel úplne netrénovaných jedincov extrakt z mozgu pokusných zvierat. Pamäť týchto zvierat sa zvýšila o skúsenosti škrečkov alebo potkanov, ktoré boli Jacobsonom a jeho ľuďmi vychovávané množstvom pokusov. Po zdokonalení bude táto technológia použiteľná i pre ľudí. Presne na tomto princípe funguje vzdelávanie na planéte našich stvoriteľov Elohím. Ich deti sa pravidelne podrobujú vstrekovaniu mozgovej pamäťovej hmoty, ktorá bola odobratá jedincom s potrebnými znalosťami, a tak sa namiesto únavného vysedávania v školských laviciach môžu venovať len tomu, čo ich baví. Teoreticky meniť svet, rozvíjať sa v športe či umení. Myslím si, že naše deti by neboli proti..." Nedá mi, aby som nepodotkol, že mi to pripomína scénu z katastrofického sci-fi filmu...

 

Vláda géniov

Všetko je teda založené iba na tvrdení novinára Claude Vorilhona - Raëla, ktorý sa vyhlásil za zástupcu mimozemšťanov. To však nebráni raëliánom vo veľkých plánoch celosvetového dosahu. Celá spoločnosť bude vraj napríklad preorganizovaná na tzv. géniokraciu, v ktorej iba ľudia s IQ aspoň o 10 percent vyšším než je priemer budú smieť voliť a volené budú môcť byť len osoby s IQ aspoň o 50 percent nad priemerom. Pán Ivančák to komentuje slovami: „Je to systém selektívnej demokracie a ako už sám názov napovedá, ide o vládu géniov. Na začiatku vládli „surovci", ktorí si vládu vydobyli silou. Neskôr boháči, ktorí kedysi dokázali usporiadať najnákladnejšie hostiny, alebo dnes zaplatiť najlepšiu reklamu a ľudí. O vojenských vládach ani nehovorím. Nastal čas, aby sa konečne ujali vlády géniovia - ľudia, ktorí ako jediní umožnili ľudstvu rozvíjať sa. Ľudstvo svojím spôsobom predstavuje živý organizmus a ten nemôže prežiť, ak v ňom budú rozhodovať všetky bunky. Rozhodujú iba tie, ktoré sú toho schopné a sú na to určené - mozgové bunky. Preto i právo voliť a zastávať verejné funkcie by mali mať iba najinteligentnejšie osoby. Už od detstva by sa mala sledovať a merať inteligencia každého jednotlivca a zaznamenať do preukazu totožnosti. Právo voliť by mali mať iba ľudia s IQ o 10 percent vyšším ako je priemer (asi 110 %) a vládnuť by mali iba jedinci s IQ o 50 percent vyšším ako priemer (asi 150 %). Neodmysliteľnou vlastnosťou kandidáta musí byť ľudomilnosť, pretože inteligencia sa, ako všetko ostatné, dá zneužiť. Byť inteligentný znamená vidieť riešenia tam, kde ich iní nevidia. Aj géniokracia však musí byť zavedená demokraticky!" Kto a z akého „objektívneho" zorného uhla bude rozhodovať o našej inteligencii, to už p. Ivančák neuviedol...

 

Ambasáda pre Elohím

V najbližšej budúcnosti je však prioritnou úlohou raëliánov vybudovať ambasádu s pristávacou plochou pri Jeruzaleme na prijatie Elohím, ktorí by chceli nadviazať trvalý kontakt s pozemšťanmi. Preto nasledovníci Clauda Vorilhona-Raëla vytrvale žiadajú od vlády štátu Izrael pridelenie jedného štvorcového kilometra pôdy na vybudovanie dôstojného stánku na privítanie našich stvoriteľov. Oblasť pri Jeruzaleme bola vyhliadnutá preto, že vraj práve tam bolo prvé laboratórium mimozemšťanov, v ktorom sa podarilo vytvoriť pokusmi s DNA nás ľudí. Internetovská stránka túto skutočnosť opisuje takto: Posolstvo diktované Raëlovi vysvetľuje, že život na Zemi nie je výsledkom náhodnej evolúcie, ani dielom nadprirodzeného Boha, ale zámerný výtvor vedecky vysoko vyspelých ľudí z kozmu, ktorí použitím DNA vytvorili bytosti „na svoj obraz". Svedectvo o týchto vedcoch a ich diele, ako aj symbol nekonečna, môžeme nájsť v starodávnych textoch mnohých kultúr, napríklad aj v biblickej knihe Genezis.

Na presvedčenie izraelskej vlády používajú raëliáni všetky dostupné argumenty. Napríklad vo svojom liste bývalému predsedovi vlády Netanjahuovi píše Leon Mellul, podpísaný ako Sprievodca a hovorca Mesiáša, že keď Izrael pôdu neposkytne, budú Židia opäť rozprášení do celého sveta. Keď sa raëliánom naopak vyhovie, okamžite prestanú akékoľvek problémy s Arabmi. Celú situáciu vidí veľmi jednoznačne, pretože - ako uvádza - aj tak „skôr či neskôr bude musieť izraelská vláda súhlasiť s požiadavkami našich stvoriteľov Elohím a ich Mesiáša Raëla. Bez Raëla totiž nemôže Izrael existovať". („There will be no Israel without Raël.")

V Raëliánskom hnutí sa celkovo veľa hovorí o izraelskom národe a hebrejčine. Sám Raël dáva svoje meno do súvislosti s menom Izrael. Typické však je, že napriek tomuto záujmu o židovstvo sú v hebrejských nápisoch na materiáloch raëliánov hrubé chyby. Aj vo svojom výklade o základnom slove Elohím Raël číta singulár tohto slova ako Eloha, aj keď každý študent už po niekoľkých lekciách hebrejčiny vie, že ide o výnimku a že sa tento tvar číta Eloah. Inde zasa uvádza Múr nárekov v Jeruzaleme ako Kotol Maharavit (namiesto HaMaaraví). Vo svojich spisoch Raël dokonca odhaľuje hrubú neznalosť judaizmu, napríklad keď uvádza, že Židia krstia svoje deti. Tieto chyby mu však nebránia v tom, aby prichádzal ako ten, kto konečne prináša ľudstvu poznanie. To podľa neho doposiaľ zodpovedalo výroku z proroka Jeremiáša (10, 14), ktorý Raël prekladá: „Všetci ľudia sú imbecili, pretože im chýba veda."

Na otázku, ako pokračujú rokovania s izraelskou vládou a kedy sa môžeme „tešiť" na raëliánmi očakávaný príchod našich údajných stvoriteľov Elohím p. Ivančák odpovedá: „Elohím si želajú prísť na Zem, vstúpiť s nami do kontaktu a umožniť nám postupne ťažiť z ich poznatkov, ktoré predstavujú vedecký predstih 25  tisíc rokov. Pristátie kohokoľvek na cudzom území sa považuje za porušenie zákona. Na to, aby mohli prísť ako hostia a nie ako votrelci, potrebujú pozvánku. Tou bude postavenie ambasády podľa plánov, ktoré dali Raëlovi. Ich želaním je, aby bola ambasáda postavená neďaleko Jeruzalema na neutrálnom území uznanom všetkými štátmi sveta, pretože židovský národ predstavuje ich priamych potomkov. Rokovania s izraelskou vládou stále pokračujú, ale ak nedopadnú úspešne, bude ambasáda postavená na inom mieste. Podľa mojich informácií by mala byť ambasáda postavená do roku 2025 až 2030, ak budú splnené ďalšie bezpečnostné podmienky. Predpokladáme aj vytvorenie jedného celosvetového štátu, jednej meny, jedného spoločného jazyka, zavedenie robotov a odstránenie ťažkej a nezáživnej práce, neskôr zrušenie armády, peňazí, dedičstva a nastolenie géniokracie a humanitarizmu. Vďaka vede budú chromí chodiť, hluchí počuť a slepí vidieť. Naučíme sa ovládať počasie a prírodné živly. Zločincov budeme liečiť a nie zabíjať. Rozlúštime kód DNA a sami sa staneme tvorcami života v skúmavkách a možno i na iných planétach. Tieto veci sa postupne dejú a záleží len na ľudstve, ako využije svoj potenciál. Môže sa tak rýchlo rozvinúť, ako rýchlo sa môže zničiť."

 

Raëliánske hnutie

Raëlovo učenie našlo ohlas doposiaľ asi u päťdesiattisíc ľudí a organizácia, ktorú založil, má pobočky v osemdesiatich piatich krajinách. Misia v Českej republike je organizovaná zo Slovenska. Na vrchole organizácie stojí samozrejme sám Raël, formálne volený na sedemročné obdobie. Oficiálne sa nazýva Sprievodca sprievodcov. To vychádza zo zvyku titulovať duchovných tejto organizácie ako „Guide" - Sprievodca.

Modlitbu raëliáni chápu ako pokus o telepatický kontakt s našimi stvoriteľmi - Elohím. Medzi ich hlavné sviatky, ktoré každoročne slávia, patria: prvá nedeľa v apríli - pamiatka vytvorenia prvého človeka na Zemi; 6. august - výročie Hirošimy a tým vstupu ľudstva do vedeckej éry - veku Vodnára; 7. október - spomienka na druhé Raëlovo stretnutie s mimozemšťanmi v roku 1975 a na jeho návštevu na ich planéte a napokon 13. december - spomienka na prvé Raëlovo stretnutie s Elohím. Letopočet sa však počíta od udalosti v Hirošime, takže teraz majú raëliáni rok 55.

Základný symbol organizácie tvorí židovská Dávidova hviezda, do ktorej bol pôvodne vpísaný hákový kríž. Tento symbol mal vyjadrovať zmierenie dvoch protichodných ideí. Nedávno však bol hákový kríž zmenený na vírivú galaxiu v nádeji, že tak bude izraelská vláda prístupnejšia návrhom raëliánov. Napriek tomu však má byť pôvodný znak s hákovým krížom nakreslený na kozmickej lodi, ktorá pristane v Jeruzaleme, tak, ako bol na tej, s ktorou sa Vorilhon údajne stretol vo Francúzsku. Tento znak je dôležitý aj preto, že vraj dva trojuholníky židovskej hviezdy vyjadrujú nekonečnosť svetov smerom nahor i dolu. Raël totiž učí, že náš svet je iba jedným atómom v tele gigantickej bytosti, ktorá žije spolu s ďalšími rovnako veľkými bytosťami na planéte, ktorá je opäť len atómom v tele ďalšej bytosti atď. Podobne aj naše atómy sú v skutočnosti miniatúrnymi svetmi obývanými rozumnými bytosťami...

 

Záver

Aj keď sa takéto učenie môže zdať nezaujatému pozorovateľovi neoriginálne, naivné a vari aj nevierohodné, nebráni to tisícom nasledovníkov Clauda Vorilhona v absolútnej oddanosti a nadšení. Svoju zvesť považujú za to najväčšie, čo bolo doposiaľ ľudstvu oznámené. A tak sa Raëlovi vyznávači iste vedia stotožniť i s jeho výzvou, ktorú údajne predniesol prednedávnom na zjazde v Zürichu: „Zomrieť za Elohím je tou najkrajšou vecou, ktorú môže táto planéta ponúknuť. Je kľúčom do Alahovej záhrady alebo na planétu večnosti. Vstup na planétu Elohím je vyhradený pre tých, čo vezmú vedome túto obeť na seba."

Raëlovo učenie je výborným príkladom toho, ako je možné uspokojiť prirodzenú túžbu človeka po náboženských skutočnostiach s použitím zdanlivo nenáboženských predstáv. Pri všetkom popieraní svojej náboženskosti a vyhýbaní sa náboženskej terminológii si však raëliáni uchovávajú všetky základné rysy typické pre každé náboženstvo, ako je odovzdanie sa vedeniu vyššej bytosti, koncept nesmrteľnosti, dodržovanie určitého mravného kódexu, odlíšenie spasených od nespasených a pod. Preto sa domnievam, či sa to samotným raëliánom páči alebo nie, že zostávajú na pôde náboženstva a ako náboženstvo sa musia skúmať a hodnotiť.