USA – Jedno z najsledovanejších združení na svete. Slobodomurári. Jedni ich osočujú, že chcú vládnuť (resp. vládnu) svetu, ďalší o nich tvrdia, že sú filantropi, ktorí pomáhajú tým, ktorým sa nedostalo toľko šťastia, aby mali všetkého dostatok. Od 21. marca majú slobodomurári na Slovensku oficiálne Veľkú lóžu Slovenska. „Po roku fungovania vo forme dištriktnej Veľkej lóže Slovenska (VLS) tak slovenské slobodomurárstvo vstupuje do novej etapy. Je to významná historická udalosť, keďže slobodomurárstvo a vznik lóží je pre štáty indikátorom rozvoja humanizmu, tolerancie, spolupatričnosti a demokracie. Slovensko sa tak pripája k celosvetovému slobodomurárstvu, keď po prvýkrát vo svojej histórii má svoju vlastnú Veľkú lóžu so svojím Veľmajstrom," hovorí jeden z členov VLS.

Špekulácie, že by slobodomurárom išlo o svetovládu člen VLS odmieta: „To je absolútny nezmysel. O svetovládu nám nešlo, nejde a ani nepôjde, nemáme ambície ovládnuť ani riadiť svetové dianie. Nemáme k tomu ani filozofické a ani finančné predpoklady. Máme ale snahu dávať svetu pozitívny príklad formou konania našich členov v súlade nielen s písanými, ale aj nepísanými zákonmi, teda etikou a morálkou. V slobodomurárstve sa hovorí o vláde iba v termíne sebaovládanie, sebapoznanie, práca na sebe, na svojich slabostiach. Každý člen pracuje na sebe, snaží sa zo seba odovzdať svetu len to najlepšie a najušľachtilejšie, čo sa v ňom nachádza, a to tak, aby bol svet po jeho odchode krajší, lepší a ušľachtilejší. Každý slobodomurár prisahá na Bibliu (prípadne na Tóru alebo Korán či iné posvätné hinduistické či budhistické texty, ak prináleží k inému náboženstvu), že sa nikdy nezúčastní na žiadnej politickej aktivite, ktorá by narúšala štátne zriadenie a nebude nikdy organizovať žiadnu protištátnu aktivitu. Rovnaké heslá obsahuje aj naša ústava. Takže tí, čo by sa chceli podieľať na svetovláde, si musia nájsť inú organizáciu, od nás by odišli nespokojní a nenaplnení."

Oslovený člen VLS však uznáva určité tajomno okolo tohto spoločenstva: „Faktom zostáva, že sme organizáciou navonok neznámou a s prísnymi výberovými kritériami na našich členov. Tieto kritériá ale platia výhradne na charakter a morálne vlastnosti osoby, nie na jej materiálne pozadie. Je známe, že čokoľvek tajné a neverejné tvorí predmet záujmu nezasvätených osôb, ktoré pre nedostatok objektívnych informácií majú snahu podliehať fámam, polopravdám alebo rovno vymysleným konšpiratívnym teóriám. Neznámo, tajomno a mystika vždy priťahovali a priťahujú ľudí. To je zrejme i dôvod, prečo sa autori snažia niekedy aj nesprávne použiť úryvky či fragmenty s náznakom slobodomurárstva."

Na mimoriadnej medzinárodnej slávnosti vzniku VLS sa zúčastnilo vyše 230 slobodomurárov z 21 krajín. Slovensko zároveň vyplnilo prázdne miesto na slobodomurárskej mape, lebo bolo poslednou krajinou Európskej únie, ktorá nemala samostatnú Veľkú lóžu. „Vznik Veľkej lóže Slovenska vnímame ako historický medzník, keď tri na Slovensku pracujúce lóže boli zjednotené pod jednou strechou. Týmto okamihom sme dosiahli určitý stupeň vývoja a veríme, že bude čoskoro vidieť výsledky našej práce. Práce každého jednotlivého člena na sebe tak, aby naše spoločné konanie prinieslo Slovensku to najlepšie. Snažíme sa byť príkladom pre všetkých ľudí, ktorých stretneme, príkladom v kultivovanosti prejavu, harmónii, tolerancii s naším konaním, hovorením aj myslením. Nevystupujeme verejne, ale máme právo aj povinnosť informovať verejnosť o tom, že existujeme. Pri príležitosti vzniku Veľkej lóže Slovenska boli vydané aj poštové známky, ktoré sa 21. 3. mohli označiť príležitostnou pečiatkou VLS," dodáva člen slovenskej lóže.

Slovenské slobodomurárstvo zjednotené vo VLS chce pokračovať v práci, ktorá sa začala v roku 1868 a bola prerušená v roku 1938 vznikom Slovenského štátu a nástupom fašizmu, po roku 1945 zas nástupom komunizmu. Známymi slobodomurármi boli George Washington, Benjamin Franklin, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Garibaldi, Goethe, Liszt, Mozart, Haydn, Isaac Newton..., teda ľudia, ktorí v danej dobe patrili k elite, mali do značnej miery vplyv. To môže evokovať, že ide o elitársky spolok vplyvných ľudí. Pravdivosť tohto potvrdzuje aj člen VLS:

„Áno, väčšina vami uvedených mien boli členmi bratstva. Ako v minulosti, tak aj dnes sú medzi členmi lóží i vplyvní a majetní muži. Takisto neskrývame, že slobodní murári predstavujú istý druh spoločenskej elity, no nie elitu meranú výškou konta alebo majetku, ale elitu ducha meranú veľkosťou ich morálnych hodnôt, charakteru a talentu. Mozart napísal nesmrteľnú hudbu, ale zomrel ako žobrák. Jeho príklad azda najlepšie ilustruje, že naše ponímanie elity sa nemeria peňažnými jednotkami. Slobodomurári si ctia čestnosť, priamosť, úprimnosť, spravodlivosť. Výsledkom je, že ak vám niečo sľúbi brat slobodomurár, môžete sa na jeho sľub spoľahnúť, určite ho splní a stačí vám jeho slovo. Rozvíjanie cností a kultivácia charakteru patria medzi naše cenné úlohy, ktorým sa dobrovoľne a s chuťou venujeme.

Zo slovenských slobodných murárov známych z 30. a 40. rokov minulého storočia by sme radi uviedli osobnosti ako Vavro Šrobár, Ján Jesenský, Imrich Karvaš, Rudolf Manderla, Emil Stodola, Vladimír Fajnor. V porovnaní s počtom členov bratislavských lóží však ide iba o malý zlomok členstva."