Pre zdravý a vyrovnaný život všetci potrebujeme vnútornú stabilitu, istotu a vyrovnanosť. Základným zdrojom vnútornej stability kresťanov je ich vzťah k Bohu. Je dobré, keď táto väzba viery, nádeje a lásky na Boha je pevná a nerozkolísaná. Niektorí kresťania sú však v nebezpečenstve preceniť stabilitu svojho vzťahu k Bohu. Ľahko sa dá zabudnúť, že opravdivé kresťanstvo je vždy „na ceste", je procesom, ktorý má aj svoje riziká. Kto podľahne pokušeniu zdania, že je už v cieli, a pritom je len na ceste k cieľu, môže sa mu stať, že do cieľa vôbec nedôjde. Falošnej sebaistote zvlášť napomáha náboženský formalizmus: fungujúce bohoslužby, ale bez autentického zážitku, vnútorne vyprázdnená prax zbožnej rutiny. Spoločenské, kultúrne a osobné zmeny nás stavajú vždy pred nové výzvy a nové otázky. Keď zo zbabelosti či pohodlnosti odmietame na ne odpovedať, alebo odpovede nahrádzame starými, vyprázdnenými frázami, stávame sa zraniteľnými. Táto vnútorná situácia môže byť prípravou na vážnu krízu, ktorá môže viesť až k odpadnutiu od Boha.

Vnútorne pravdivé a opravdivo žité kresťanstvo je príťažlivé, menej vystavené riziku odpadnutia. Odpadnúť však neznamená automaticky stať sa ateistom. Klamstvo, falošní učitelia (gr. pseudo-apostoloi) ani dnes nestratili príťažlivosť. Opiť sa a stratiť zdravý rozum sa dá nielen pri fľaši s alkoholom, ale aj slepou vierou v akýkoľvek blud. Nijaká nábožnosť človeka nie je chránená pred zhubnou deformáciou. Pseudoreligiozita je navyše i príťažlivá, pretože ponúka falošnú istotu a zdanlivé výhody už hneď teraz, namiesto - niekedy aj namáhavej - cesty. Ba dokonca sa nájdu mnohí, čo ponúkajú na prvý pohľad ušľachtilé idey, ako napríklad nezabíjanie zvierat, za ktorými sa však nakoniec väčšinou skrýva znova iba premyslený nábor do podaktorej zo siekt.

Patrí ku kráse a tajomstvu kresťanského života, že Boh kresťanom ponechal aj možnosť odpadnúť. Možno by sme si priali, aby kresťan a kresťanstvo bolo absolútne fixované a zaručené. Ale pokiaľ žijeme v rozdelenom svete, tak aj pre kresťanov vždy potenciálne zostáva takáto možnosť. Pritom však vieme, že rozhodujúca bitka na kríži je už vyhraná, konečné víťazstvo je isté, aj keď vojna ešte nie je skončená.